Motinos Marijos apsireiškimai ar juodoji magija

TEMOS: Kai kurie apsireiškimai buvo tikri – Fatimoje buvo tikri apsireiškimai – Medjugorėje apsireiškimai iš pradžių buvo tikri, tačiau Motina Marija pasitraukė – žmonės nemato dangiškosios motinos tyrame jos pavidale – šviesą nuspalvina jų įsitikinimai – katalikų bažnyčia piktnaudžiavo šiais apsireiškimais – juodoji magija yra tuomet, kai žmonės perkelia projekcijas iš dualizmo ant šviesos – Kristaus iššūkis – priimsite ar projektuosite

Klausimas: Turiu klausimą apie Motinos Marijos apsireiškimus, ir noriu žinoti, ar jie tikri, nes girdėjau, kad jie visi atėjo per juodąją magiją, atėjo iš žmonių. Ir noriu žinoti, ar tai tiesa.

Atsakymas iš pakylėtosios mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels:

Nėra tiesa, kad visi apsireiškimai buvo iškviesti juodosios magijos pagalba. Tačiau galėtume sakyti, kad nebuvo nė vieno atvejo, kuomet žmonėms būčiau galėjusi pasirodyti tyrame pavidale, nes kas aš esu? Ar esu Motina Marija, kurią garbina katalikai, ar esu universali Dangiškoji Motina visiems Žemėje gyvenantiems žmonėms?

Apsireiškimai Fatimoje iš tiesų buvo tikri. Apsireiškimai Medjugorėje iš pradžių buvo tikri, tačiau aš pasitraukiau iš tos vietos. Ir todėl matote, kad net ir tuomet, kai tai buvo tikras apsireiškimas, koks įvyko Fatimoje, tai, ką žmonės matė, ir kaip jie interpretavo įvykius, buvo labai stipriai paveikta jų katalikiškų įsitikinimų. Tai reiškia, kad, nors leidau savo šviesai šviesti, žmonės nematė šios šviesos tyrame jos pavidale. Jie ją matė daugiau ar mažiau nudažytą savo pačių sąmonės, ir būtent dėl to pasirodžiau vaikams, kurie mažiau iškreipė šią šviesą nei suaugusieji.

Ir vis dėlto, mano mylimieji, galite matyti – jeigu išstudijuosite Fatimos istoriją – kaip katalikų bažnyčia naudojosi įvairiomis subtiliomis schemomis, idant nušviestų šiuos įvykius „tinkamoje,“ taip sakant, katalikiškoje šviesoje, tuo būdu siekdama sustiprinti žmonių tikėjimą katalikų bažnyčia ir tikėjimą, kad aš ar šie apsireiškimai palaiko katalikų bažnyčią ir patvirtina, kad ji yra vienintelė tikra bažnyčia. Tačiau aš gi daviau pranašystes apie potencialų bažnyčios žlugimą, jeigu ji nenorės savęs transcenduoti.

Tad galėtume sakyti, mano mylimieji, kad kai apsireiškimai yra tam tikru laipsniu nuspalvinami žmonių įsitikinimų, na tuomet tai iš tiesų tampa tam tikra juodosios magijos forma. Nes dabar žmonės ima projektuoti ant šio įvykio kažką, kas ateina iš jų pačių sąmonės. Jie nemato to, ką atėjau jiems parodyti, negirdi to, ką atėjau jiems pasakyti. Jie mato tai, ką nori matyti, girdi tai, ką nori girdėti. Ir būtent taip įvyko Medjugorėje, kuomet žmonių sąmonė sukūrė toliau besitęsiančius taip vadinamus apsireiškimus. Ir todėl tos žinios nebeateina iš manęs, bet ateina iš žmonių sąmonės. Tai nereiškia, kad šios žinios būtinai yra negatyvios, tačiau jos iš tiesų yra nukreiptos išsaugoti sąmonę, iš kurios yra kilusios.

Tad matote, jog tai yra tas pats iššūkis, kurį mes aprašėme Kristaus iššūkyje, kuomet pirmasis iššūkis yra pripažinti, kad Kristus pasirodė šiame pasaulyje. Tad pirmasis iššūkis yra pripažinti, kad Dangiškoji Motina pasirodė būdu, kuris išeina už materialaus pasaulio ribų. Tačiau tuomet susiduriate su antruoju Kristaus iššūkiu – ar pasinaudosite šiuo pasirodymu, kad leistumėte Kristui ištraukti jus iš jūsų proto dėžutės, ar tiesiog perkelsite savo proto dėžutės vaizdinius ant šio įvykio, šitaip mėgindami įgrūsti Kristų į savo proto dėžutę, idant turėtumėte dingstį nesikeisti.

Ir būtent tai matėte su Petru, mano mylimieji, (Mato 16,22-23), kuomet jis atpažino Kristų Jėzuje, tačiau mėgino įgrūsti Jėzų į savo proto dėžutę. Ir todėl, kaip sakė Jėzus, nuo pat pradžių katalikų bažnyčia buvo paremta šiais mėginimais įgrūsti Kristų į žemiškus rėmus. Ir todėl yra visiškai nenuostabu, kad bažnyčia taip pat mėgina ir Dangiškosios Motinos apsireiškimus įgrūsti į katalikiškus rėmus. Ir būtent dėl to mes kalbame apie dvasinį užburtą ratą, kuomet žmonės yra įstrigę tam tikroje iliuzijoje – ir kaip, mano mylimieji, mes galime juos išlaisvinti iš šios iliuzijos, jeigu jie nenori pažvelgti už tikėjimo sistemos, sukūrusios šią iliuziją, ribų?

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels