Dangus

Ar religija yra užmaskuota satanizmo forma?

TEMOS: Kuo dvasingumas skiriasi nuo religijos – Mistinio požiūrio esmė – Dvasinis požiūris, kurio mokė Buda – Kodėl žmonės priima savo įsitikinimus – Jūsų suvokimas ir proto būsena – Kvestionuokite ir plėskite savo suvokimą – Savo įprastinės proto būsenos peržengimas – Pakylėtieji mokytojai yra mūsų hierarchiniai mokytojai, o ne stabai, kuriuos reikėtų garbinti – Susiderinimas su Pakylėtaisiais Mokytojais – Religijos ir satanizmas – Tėvo ir Motinos išmintis – Vyriškumo ir moteriškumo iškreipimai – Kristus jums padeda transcenduoti – Kaip Liuciferis iškreipė Tėvą – Aukščiausias patyrimas neegzistuoja – Pažvelkite už savo suvokimo – Bet kuris mokymas yra veikiamas kultūrinio konteksto – Minčių vaizdinys 2014 metams

Pakylėtasis Mokytojas Gautama Buda per Kim Michaels, 2014 metų sausio 1 d.


Gautama, aš esu! Apie ką mąsto Budos protas šią ypatingą dieną, pirmąją Naujųjų Metų dieną? Na, žinoma, apie tai, kad šie 2014 metai bus tie metai, kuriuose dominuos Antrojo Spindulio, dažnai dar vadinamo Dievo Išminties spinduliu, iniciacijos. Kas bus tose iniciacijose? Ką jos reikš pasauliui? Ką jos reikš jums individualiai, tiems iš jūsų, kurie esate dvasingi žmonės?

Kuo dvasingumas skiriasi nuo religijos

Iš pradžių pamąstykime apie tai, kuo dvasingumas skiriasi nuo religijos. Mes, pakylėtieji mokytojai, nesame religijų, kaip jos įprastai yra žinomos žemiškame pasaulyje, rėmėjai. Kodėl mes neremiame religijų? Todėl, kad religijos atskiria žmones nuo jų Dievo, nuo Budos, nuo vidinio realybės patyrimo. Religijos, kaip jos buvo žinomos Žemėje didžiųjų religijų pavidalu, dominavusių šalyse, kultūrose ir civilizacijose, nėra iš Dievo, jos neateina iš Dievo, jos neateina iš dvasinės karalijos.

Žinau, kad daugelį šis teiginys nustebins ir jie puls jam prieštarauti, sakydami, kad jų religija tikrai buvo perduota tiesioginiu apreiškimu iš dangiško šaltinio. Ir iš tiesų egzistuoja keletas didelių religijų, kurios teigia, kad jos iš tiesų yra paremtos tikru, dangišku apreiškimu. Tačiau šios vyraujančios religijos nėra paremtos dangišku apreiškimu; jos yra paremtos žmogiška dangiško apreiškimo interpretacija. Ir būtent čia glūdi esminis skirtumas.

Dvasingumas, o gal jį verčiau vadinkime misticizmu, skiriasi nuo religijos, kadangi misticizmas ir dvasingumas nesiekia jūsų atskirti nuo jūsų Dievo, nuo tiesioginio, vidinio aukštesnės sąmonės būsenos patyrimo, netgi tiesioginio, vidinio jūsų pačių vidinės esybės – grynosios sąmonės, patyrimo. Tai yra labai svarbus skirtumas ir tai yra viena iš iniciacijų, su kuria žmonija susidurs šiais ateinančiais metais, ir netgi daugelį kitų metų. Naujas ciklas išaušo Žemėje, ir atėjo laikas, kad vis daugiau žmonių, ir bent jau visi tarp aukščiausių 10% ir daugelis tarp 80% plačiosios populiacijos, nubustų skirtumui, egzistuojančiam tarp religijos ir dvasingumo arba misticizmo.

Mistinio požiūrio esmė

Tai kokia tuomet yra mistinio požiūrio į dvasingumą esmė, kuo jis skiriasi nuo religinio požiūrio? Religija yra paremta labai subtilia koncepcija, kad egzistuoja atstumas, atotrūkis, atskirtis tarp dvasios ir materijos, tarp žmonių ir jų Dievo arba tarp dvasinių būtybių aukštesnėje karalijoje.

Galėtume sakyti, jeigu esate linkę į filosofiją, kad situacija, kurioje aš perduodu šį diktavimą per pasiuntinį, jūsų girdimą per išorinį balsą, iš tiesų sustiprina šį subtilų tikėjimą. Nėra taip, kad nesutikčiau su šiuo teiginiu – jeigu nesuprantate skirtumo tarp dvasingumo ir religijos.

Kaip šiandien anksčiau įkvėpiau šį pasiuntinį pasakyti, neįsisąmonintas dvasingumas tampa religija.

Naujas ciklas, kuris išaušo, yra ciklas, kuriame vis didesniam ir didesniam žmonių skaičiui reikia nubusti skirtumui tarp tokios dvasingumo formos, kuri yra paremta atotrūkio iliuzija ir kuri iš tiesų palaiko šią iliuziją, ir tikrojo dvasingumo, kuris siekia padėti individui įveikti atotrūkį ir tiesiogiai patirti aukštesnės sąmonės realybę, aukštesnės karalijos realybę ir aukštesnių dvasinių būtybių realybę – patiriant šią realybę tiesiogiai savyje.

Dvasinis požiūris, kurio mokė Buda

Religija nustato doktrinas ir dogmas, ir sako: „Tikėkite tuo, ir nueisite į dangų. Netikėkite tuo, ir nueisite į pragarą.“ Tad šitai įstumia žmones į situaciją, kurioje jie turi kažką priimti arba atmesti, kas yra išoriška jiems, jų pačių protams. Ko aš mėginau mokyti prieš 2500 metų? Kad turite pažvelgti vidun, idant galėtumėte įvaldyti savo pačių protą, ir jums reikia suvokti, kad raktas į dvasingumą yra pakelti savo sąmonę. Esmė čia nėra sekti išorinėmis doktrinomis.

Jūs šiandien apie tai nežinote, kadangi didžiąja dalimi tai buvo prarasta istorijai, tačiau induizmo religijos brahminai priešinosi man ir mano mokymui. Jie nebuvo tokie radikalūs kaip tie, kurie priešinosi Jėzui ir prikalė jį ant kryžiaus, tačiau jiems nedaug trūko.

Jie darė viską, ką galėjo, kad viešai mane diskredituotų, kol tebebuvau įsikūnijime Žemėje. Jeigu būtų egzistavusi geresnė komunikacijų technologija ir būčiau sugebėjęs netgi dar plačiau paskleisti savo mokymus, jie būtų padarę dar daugiau, siekdami mane diskredituoti, kaip jie visada tai daro su tikraisiais Šviesos atstovais. Iš tiesų, egzistuoja tie, kurie siekia diskredituoti bet kokį mokymą, siekiantį pažadinti žmones dvasingumo realybei, kuri yra priešinga religijų iliuzijoms.

Kodėl žmonės priima savo įsitikinimus

Ir iš tiesų, kai priimate mokymą, kuris yra jums išoriškas, ką jūs darote? Tikite kažkuo, ko nepatyrėte kaip tikrovės savyje. Tai, vėlgi, yra teiginys, kuriam kai kurie prieštaraus, ir vėlgi, turėtume aptarti subtilesnius aspektus.

Tam tikra prasme, galėtume sakyti, kad visi žmonės tiki, kuo tiki, nes jie išgyveno tam tikrą realybės patyrimą, privertusį juos priimti savo įsitikinimus ne kaip įsitikinimus, bet kaip kažką tikro ar autoritetingo. Induizmo religijos brahminai, kaip ir žydų religijos rašto aiškintojai ir fariziejai, buvo absoliučiai įsitikinę, kad jų religija, jų interpretacija, jų šventraščiai yra tikri. Jeigu būtumėte jiems pasakę tai, ką aš ką tik pasakiau apie tarp religijos ir dvasingumo egzistuojantį skirtumą, jie būtų tam paprieštaravę ir sakę, kad jie iš tiesų išgyveno vidinius patyrimus, kurie jiems rodė už induizmo religijos glūdinčią tikrovę. Ir tai, tiesą sakant, yra tiesa.

Būdami žmogiška būtybe jūs turite daug fundamentalių psicho-dvasinių poreikių, kurie paprastai nėra pripažįstami vakarietiškoje kultūroje. Vienas iš šių poreikių yra, kad jums reikalingas pagrindas funkcionuoti materialiame pasaulyje. Neturėdami psicho-dvasinio pagrindo, negalite normaliai funkcionuoti. Jūs netgi galite atsidurti tramdomuosiuose marškiniuose, arba galite atsidurti įvairiose formose, kuriose siekiate atbukinti protą vartodami įvairias medžiagas, ar jos būtų cheminės ar dar kokios nors. Arba galite įsitraukti į nesibaigiančias lenktynes, kuriose siekiate įgyti vis daugiau ir daugiau materialių turtų, siekdami po jais paslėpti savo vidinį nesaugumą.

Visiems žmonėms reikalingas tam tikras pagrindas, kažkas, ką jie priima arba tiki esant tikra. Kaip pasiekiate šį tašką, kuriame priimate religinį šventraštį ar politinę ideologiją, ar netgi materialistinę filosofiją kaip tikrovę? Kaip, pavyzdžiui, yra įmanoma vieniems teigti, kad jie išgyveno vidinį patyrimą, kuris jiems rodo, kad visa Biblija yra pažodžiui perduotas Dievo žodis, kai tuo tarpu kiti teigia taip pat patyrę vidinį patyrimą, kuris jiems rodo, jog visa religija yra klaidinga ir pasaulis yra vien materialus?

Atsakymas į šią mįslę – apie kurią iš tiesų susimąsto nedaug žmonių, ir visgi tai yra mįslė, apie kurią turi pradėti mąstyti vis daugiau ir daugiau žmonių – iš tiesų yra tai, kad jūs patiriate savo vidinį patyrimą pagal savo dabartinę sąmonės būseną. Būtent tai aš paaiškinu įžanginėse Dhamapados eilutėse.

Jūsų suvokimas ir proto būsena

Aukštesniuose jūsų esybės lygmenyse egzistuoja mano taip pavadinta proto būsena. Tai yra tai, ką mes, šiuolaikine pakylėtųjų mokytojų terminologija, vadiname jūsų identiteto kūnu. Savo identiteto kūne jūs esate priėmę tam tikrą požiūrį į gyvenimą, tam tikrą jausmą, kas jūs esate santykyje su pasauliu, galbūt netgi santykyje su Dievu.

Dauguma žmonių sąmoningai to nesuvokia. Tiesą sakant, net ir dauguma dvasios mokinių, net ir dauguma pakylėtųjų mokytojų mokinių sąmoningai to nesuvokia. Reikalingas didelis darbas, išvalant savo energetinį lauką, išvalant savo čakras, reikia daug meditacijų ir kontempliacijų, kad atskleistumėte savo gilesnius įsitikinimus apie savo tapatumą. Tai yra darbas, kurį žmonėms reikės padaryti ateinančiais metais, kad galėtų išlaikyti iniciacijas, kurios jų laukia.

Ši proto būsena identiteto lygmenyje pagimdo tai, ką aš, Dhamapadoje, pavadinau suvokimu. Jūsų suvokimas yra jūsų mintys, jūsų sąmoningi įsitikinimai, jūsų jausmai, ar bent jau, jausmai yra pasekmės, jūsų suvokimo padariniai. Kai einate į pasaulį ir suvokiate pasaulį, jūs matote pasaulį. Jūsų pasaulio suvokimas yra apibrėžtas jūsų aukštesnės proto būsenos, jūsų identiteto kūne esančios būsenos. Jūs nesuvokiate, kad jūsų suvokimas yra veikiamas jūsų proto būsenos. Manote, kad jūsų suvokimas yra tikras, kadangi nesuvokiate, jog jūsų suvokimas kyla iš jūsų proto būsenos ir rodo jums įvaizdį, proto įvaizdį. Manote, kad jūsų suvokimas jums rodo pasaulį tokį, koks jis iš tiesų yra.

[PASTABA: Pakylėtieji mokytojai moko, kad protas turi keturis lygmenis, nuo aukščiausio iki žemiausio: identiteto, mentalinį, emocinį ir fizinį. Identiteto lygmenyje, suvokimas ir proto būsena yra persipynę, tai reiškia, kad jūs suvokiate pasaulį pagal savo pamatinę proto būseną. Pavyzdžiui, jūs galite suvokti pasaulį remdamiesi iliuzija, kad esate atskira būtybė. Šis suvokimas identiteto lygmenyje pagimdo proto būseną mentaliniame lygmenyje. Ši mentalinė proto būsena negali nustelbti arba kvestionuoti proto būsenos arba suvokimo identiteto lygmenyje.

Jūsų proto būsena identiteto lygmenyje veikia tai, kaip jūs matote pasaulį šiame lygmenyje. Tai, savo ruožtu, sukuria proto būseną emociniame lygmenyje. Vėlgi, jūs negalite kvestionuoti mentalinio lygmens, kol esate susikoncentravę į emocinį lygmenį, ir tas pats galioja fiziniam lygmeniui. Dvasinis kelias yra procesas, per kurį išpainiojate savo proto šerdį nuo žemesnių lygmenų ir pradedate labiau įsisąmoninti, kas vyksta jūsų prote. Jūs iš pradžių pradedate suvokti, kaip jūsų veiksmai kyla iš jūsų emocijų, po to kaip jūsų jausmai kyla iš jūsų minčių, o tada, kaip jūsų mąstymą kuria jūsų tapatumo jausmas. Ir tuomet jūs galite išsipainioti iš atskirojo aš ir įsisąmoninti, kad esate beformė dvasinė būtybė.]

Kvestionuokite ir plėskite savo suvokimą

Jeigu jūs laikysite save, savo identiteto kūno lygmenyje, atskira būtybe – atskirta nuo savo Dievo, atskirta nuo pasaulio – tuomet būsite pasirengę patikėti viena iš religijų pasaulyje, kurios stiprina šį atskirties tarp Dievo ir žmogaus įvaizdį. Tai gali būti budizmo religija, induizmo religija, islamas, krikščionybė ar bet kuri kita religija. Todėl žmogus gali išgyventi vidinį patyrimą, kurį jis netgi gali laikyti dvasine ar mistine patirtimi, rodančia jam, kad jo konkreti religija yra tikra, jos šventraščiai yra tikri. Žmogus bus absoliučiai įsitikinęs, kad taip ir yra.

Tai yra vienas didžiausių dvasinio kelio iššūkių pasiekti tašką, kuriame suprantate, savo aukštesniais proto lygmenimis, kad negalite pasitikėti savo suvokimu. Visi jūs, kurie esate dvasingi žmonės, jau pradėjote įgyti šį supratimą, kadangi žinote, jog negalite pasitikėti savo fizinėmis juslėmis. Būtent dėl to esate atviri idėjai, kad egzistuoja kažkas už materialaus pasaulio ribų, pasaulis, kuris negali būti aptiktas juslėmis. Nors nematote dvasinio pasaulio, esate atviri jo egzistavimui, kadangi išgyvenote vidinį patyrimą, jog yra kažkas už materialios karalijos ribų, kažkas daugiau už žmonių taip vadinamą įprastinę, žmogišką sąmonę.

Ar suvokiate, ką čia paaiškinu? Yra daug religingų žmonių, kurie be paliovos ginčijasi dėl tikėjimo ir įsitikinimų vertės, tačiau tikėjimas ir įsitikinimai nėra lemiantis veiksnys, ką jūs priimate apie gyvenimą. Lemiantis veiksnys yra jūsų suvokimas.

Galite manyti, kad išgyvenote atsivertimo patyrimą ir atsivertėte į tam tikrą religiją, kaip kai kurie žmonės Vakaruose teigia atradę Jėzų. Galite manyti, kad šis patyrimas paskatino jus patikėti, tačiau realybėje, esminis šio patyrimo aspektas yra tai, kad trumpą akimirką, jūsų protas sugebėjo užmegzti ryšį su kažkuo, kas peržengia jūsų įprastinio suvokimo ribas. Patyrėte kontrastą tarp savo įprastinio suvokimo ir kažko aukštesnio. Todėl tas „kažkas aukštesnis“ pasirodė turintis didesnę realybę už jūsų įprastinę sąmonės būseną.

Jeigu nesuprantate, kad suvokimas vis dar gali būti veikiamas jūsų aukštesnės proto būsenos, galite manyti, kad patirtis, kurią išgyvenote, buvo tyra patirtis arba aukščiausia patirtis. Yra daug dvasingų ir religingų žmonių, net ir daug pakylėtųjų mokytojų mokinių, kurie išgyveno tikrą patyrimą kažko, kas peržengė jų įprastinės sąmonės būsenos ribas. Tačiau jie nesugeba suprasti pačios svarbiausios tiesos, kad net ir tikra patirtis nebūtinai yra aukščiausia patirtis.

Savo įprastinės proto būsenos peržengimas

Ši patirtis gali peržengti jūsų įprastinio suvokimo ribas, tačiau ji gali nebūti už jūsų įprastinės proto būsenos ribų. Tik kai pakilsite iki tam tikro kelio lygmens, sugebėsite kvestionuoti ir išplėsti savo proto būseną.

Jūs, pavyzdžiui, galite matyti, kaip žmogus gali būti paveiktas pamokslautojo arba Guru ir išgyventi atsivertimo patyrimą. Žmogus iššoka iš savo įprastinio suvokimo lygmens, patiria kažką, kas jam atrodo labiau tikra, bet tuomet padaro klaidą galvodamas – kadangi šis realybės patyrimas atėjo tam tikrame išoriniame kontekste – kad išorinis kontekstas privalo turėti realybę. Todėl žmogus dabar pradeda priimti viską, ką sako pamokslautojas arba Guru, užuot naudojęsis aukštesnės realybės patyrimu tik kaip atskaitos tašku, leidžiančiu jam patirti vis daugiau šių patyrimų, kol imsite išgyventi patyrimus, kurie nebus pririšti nė prie vienos tikėjimo sistemos Žemėje.

Prieš tai sakiau, kad dvasingumas, kuris nėra įsisąmonintas, pavirsta religija. Mes, pakylėtieji mokytojai, dabar jau ilgą laiką perdavinėjome mokymus, kuriuos, žvelgiant iš tam tikros perspektyvos, galėtume pavadinti dvasiniais mokymais, kadangi jų tikslas yra suteikti jums tiesioginį, vidinį patyrimą, leisti jums susiliesti su kažkuo, kas peržengia jūsų įprastinės proto būsenos ribas. Tačiau jeigu jūs nesinaudojate mūsų duodamais mokymais ir įrankiais, kad pakiltumėte virš savo suvokimo ir pradėtumėte kvestionuoti savo proto būseną, tuomet iš tiesų neįsisąmoninate dvasinio mokymo.

Ir tuomet dvasinis mokymas palaipsniui jums taps išorine religija, kuria jūs sekate. Jūs galbūt pradėjote sekti šiuo mokymu dėl to, kad iš tiesų kažką patyrėte, kas peržengė jūsų įprastinio suvokimo ribas, tačiau jūs nėjote toliau ir iš tiesų nepakėlėte savo suvokimo, kvestionuodami pamatinę proto būseną.

Pakylėtieji mokytojai yra mūsų hierarchiniai mokytojai, o ne stabai, kuriuos reikėtų garbinti

Mano mylimieji, argi nematote, kad mes, pakylėtieji mokytojai, neturime jokio troškimo, kad mūsų mokymai būtų paversti vyraujančia ar dominuojančia religija? Tai yra visiškai įmanoma, kaip tą liudija faktas, jog mokymai, kuriuos perdaviau prieš 2500 metų, buvo paversti vyraujančia religija. Mokymai, kuriuos Jėzus perdavė prieš 2000 metų, buvo paversti vyraujančia religija.

Saugokitės to laiko, jeigu kada nors taip įvyktų, kad pakylėtieji mokytojai ir jų mokymai taptų vyraujančia kryptimi. Geriau tuomet saugokitės, nes ko gi reikia, kad tam tikras mokymas taptų vyraujančiu, užuot buvęs tuo, kuo yra dabar, mažai kam žinomu mokymu, įdomiu tik tiems, kurie yra pasiryžę kvestionuoti savo suvokimą arba savo proto būseną?

Mano mylimieji, mes esame pakylėtieji mokytojai. Mes visiškai netrokštame jūsų kontroliuoti. Mes visiškai netrokštame įsiterpti tarp jūsų ir jūsų Dievo. Mes nenorime, kad jūs mus garbintumėte vietoj Kūrėjo. „Neturėk kitų dievų tik mane vieną.“ Mes visiškai netrokštame tapti Dievais, kurie užimtų Kūrėjo vietą jūsų vizijoje.

Tačiau mes taip pat žinome hierarchijos realybę ir tai, kad norėdami pasiekti Dievą, privalote eiti per hierarchiją. Tai reiškia, kad mes esame grandis hierarchijoje, esanti tiesiai virš jūsų, ir būtent dėl to Dievo nepasieksite kitaip kaip tik per mus.

Žemėje yra tokių, kurie teigia, kad pakylėtieji mokytojai nėra reikalingi, kad galbūt mes esame apsišaukėliai, nes būtent ir norime įsiterpti tarp žmonių ir Dievo. Tačiau ne mes įsiterpėme tarp žmonių ir Dievo; tai pats Dievas mus padarė tarpininkais tarp žmonių ir Dievo. Tai nereiškia, kad mes stovime tarp žmonių ir Dievo, tai tiesiog reiškia, kad negalite, būdami Žemėje įsikūnijusia žmogiška būtybe, užmegzti tiesioginio ryšio su Kūrėju, neidami per pakylėtųjų mokytojų ir aukštesnių būtybių hierarchiją.

Jūs galite, kaip sakėme, pasinaudoti Sąmoningojo AŠ gebėjimu išlipti iš savo suvokimo filtro, net ir iš savo proto būsenos. Jūs galite patirti Kūrėją, tačiau tai neįvyksta jums tiesiogiai einant pas Kūrėją be jokių tarpininkų. Tai įvyksta jums einant per hierarchijos grandinę. Galite to nepastebėti. Yra žmonių, kurie išgyveno tikrus Kūrėjo patyrimus ir jie nesuvokė, kad šioms patirtims padėjo įvykti būtybių hierarchija, kuri yra žmones ir Kūrėją siejanti grandinė.

Priežastis tam yra paprasta. Mes visiškai netrokštame įsiterpti tarp jūsų ir jūsų Dievo. Jeigu sugebate pakelti savo sąmonę, mes tampame perregimi, ir jūs galite mūsų nematyti. Ir viskas su tuo yra gerai. Mes čia esame ne tam, kad prisiimtume garbę.

Susiderinimas su Pakylėtaisiais Mokytojais

Mes čia esame tam, kad padėtume žmonijai suvokti, jog – pasinaudodami mumis mūsų natūraliame, Dievo mums sukurtame vaidmenyje – jūs sau galite pasilengvinti tikrų dvasinių patirčių patyrimą, kurios nesustabdys jūsų progreso ir nepavers jūsų religiniu pasekėju. Vietoj to, mūsų tikslas yra paversti jus mistikais, kurie niekada nesustoja, kurių niekas niekada netenkina materialiame pasaulyje, net ir mokymai, kuriuos mes perduodame materialiame pasaulyje, nes jie tėra tramplinas į tiesioginį patyrimą.

Kaip šis pasiuntinys žino, jis patyrė daug tikrų patyrimų, užmegzdamas ryšį su pakylėtaisiais mokytojais. Jis gali pažvelgti į praeitį į savo pirmąjį patyrimą ir matyti, jog tai buvo tikras patyrimas, tačiau jis buvo paveiktas suvokimo, kurį jis turėjo tuo metu, ir jo proto būsenos.

Jis netgi yra pasiruošęs pripažinti, kad tai, ką jis turi šiandien, taip pat yra paveikta jo dabartinio suvokimo ir proto būsenos. Tol, kol būsite įsikūnijime, visada egzistuos tam tikras nuspalvinimas. Tai yra neišvengiama. Viskas su tuo yra tvarkoje, kadangi tai rodo žmonėms, kad visi turi potencialą užmegzti su mumis tiesioginį ryšį. Tai, kad vienas žmogus pasiekė daugiau nei įprastinį ryšį su mumis, neturėtų sustabdyti kitų ieškoti savo asmeninio, vidinio kontakto.

Religijos ir satanizmas

Kas yra religija, mano mylimieji? Na, rūsti realybė yra tokia, kad dauguma vyraujančių religijų Žemėje yra užmaskuotas satanizmas.

Kaip galiu išsakyti tokį sukrečiantį teiginį? Iš tiesų labai paprastai, kai suvokiate, kas yra Šėtonas. Mano mylimieji, Vakarų kultūroje, kuri remiasi Biblija ir krikščionybės mokymais, tame tarpe ir Apreiškimo Knyga, turite Liuciferio koncepciją ir taip pat Šėtono koncepciją arba vardą.

Leiskite man pamėginti jums suteikti trumpą įžvalgą, koks yra skirtumas tarp Liuciferio ir Šėtono. Jie iš tiesų atstovauja du piktnaudžiavimo, pačių pamatinių kūrinijos elementų iškreipimo aspektus, tų dviejų jėgų, kurios yra vaizduojamos jin ir jan, dažnai dar būdamos vadinamos vyriška ir moteriška jėgomis, Alfa ir Omega. Liuciferis iškreipė Alfa, vyrišką aspektą. Šėtonas iškreipė moterišką aspektą, Omega aspektą.

Būtent tai jie atstovauja. Tuo nenoriu pasakyti, kad tai įkūnijo tik šios dvi konkrečios būtybės, tačiau naudodamiesi kultūriniu kontekstu, kurį jūs turite Vakarų pasaulyje, galime sakyti, kad Šėtonas atstovauja piktnaudžiavimą moterišku kūrinijos elemento aspektu, o Liuciferis atstovauja piktnaudžiavimą vyrišku kūrinijos elemento aspektu.

Kai turite kažkurio iš šių dviejų elementų iškreipimą, negalite rasti pusiausvyros, negalite rasti Vidurio Kelio. Jeigu negalite rasti Vidurio Kelio, negalite daryti tikro dvasinio progreso. Negalite pakilti iš Žemės. Negalite įžengti į aukštesnę karaliją, ar vadintumėte ją Nirvana, Dangumi ar dar kažkuo.

Kodėl sakau, kad dauguma religijų Žemėje yra užmaskuotas satanizmas? Todėl, kad jos iškreipė moteriškąjį kūrinijos aspektą, moteriškąją kūrinijos jėgą. Tai yra iniciacija, kuri labai stipriai pasireikš šiais ateinančiais metais, bet taip pat net ir vėliau. Atėjo laikas žmonijai pradėti suvokti motinos išmintį, kuri krikščioniškoje, mistinėje tradicijoje, buvo vadinama Dieviškąja Sofija. Galbūt žinote šventraštį, vadinamą Pistis Sofija, kuriame ši koncepcija yra pristatoma. Tačiau taip pat egzistuoja ir kiti šaltiniai, tad leiskite man pamėginti jums paaiškinti, kas yra tikroji Motinos išmintis.

Tėvo ir Motinos išmintis

Tėvo išmintis yra tai, kad jūs esate bendrakūrėjas su Dievu. Jums buvo duota laisva valia. Žemės planetai nustatytų parametrų ribose, Laisva Valia reikalauja, kad turėtumėte teisę eksperimentuoti su savo laisva valia. Įstatymas taip pat teigia, kad pjausite tai, ką pasėjote – susikursite karmą. Patirsite sąlygas, kurias projektuojate, naudodamiesi savo laisva valia, nukreipdami savo proto gebėjimus, bendrakūrybinius gebėjimus.

Alfa aspektas yra, kad jūs esate bendrakūrėjas, turite laisvą valią ir turite teisę eksperimentuoti su savo bendrakūrybiniais gebėjimais aplinkoje, į kurią atėjote įsikūnyti. Omega aspektas, Motinos išmintis yra, kad visi jūsų daromi pasirinkimai turi pasekmes, ir tos pasekmės turi tam tikrą išliekamumą laike ir erdvėje.

Tai reiškia, kad kai kažką pasirenkate, negalite akimirksniu panaikinti to pasirinkimo, kadangi impulsas, kurį išsiuntėte į keturis materialios visatos lygmenis, cikliškai persisuks per tuos lygmenis ir sugrįš jums atgal. Kai jis jums grįš, jis iš tiesų gali apriboti jūsų gebėjimą daryti visiškai laisvus pasirinkimus naujai jums grįžusioje karmoje.

Vyriškumo ir moteriškumo iškreipimai

Žemėje nutiko taip, kad buvo iškreipti tiek vyriškas, tiek moteriškas aspektai. Vyriško aspekto iškreipimas paskatino atsirasti, be kitų dalykų, iliuziją, kad jums turėtų būti leidžiama daryti ką norite ir niekas neturėtų varžyti jūsų laisvės. Būtent tai matote Vakarų pasaulyje, daugelyje žmonių, kurie paliko tradicinę religiją, tai yra, vyraujančią krikščionybę.

Jie nenori, kad kokios nors doktrinos ar taisyklės varžytų, kaip jie turėtų gyventi savo gyvenimą. Ir tai iš tiesų yra būtina pakopa dvasiniame kelyje, nes jeigu siela yra priėmusi šią išorinę religiją, kuri teigia, kad galite laikytis taisyklių ir tai jus atves į dangų, tuomet jums reikia pereiti tam tikrą pakopą, kurioje imate maištauti prieš šią sąmonę, ir tik po to galite pereiti į aukštesnį lygmenį.

Vis dėlto, šis bet kokių jūsų laisvės suvaržymų neigimas, kuris yra tėvo iškreipimas, natūraliai jus padaro atvirus motinos iškreipimui, kuriame jūs tiesiog nesuprantate karminio grįžimo ciklų. Tad kai įvyksta kažkokie dalykai, žmonės nesupranta kodėl, ir jie pradeda to nekęsti. Kai kurie nekenčia Dievo, kai kurie nekenčia Motinos, ir tai pagimdo neapykantą Tėvui ir neapykantą Motinai.

Šio scenarijaus išdava yra tokia, kad žmonės dabar atsiduria situacijoje, kurioje patiria, kad jų pasirinkimai yra ribojami materijos pasaulio, Motinos pasaulio. Kadangi žmonės turi dar ir kitą troškimą, dar ir kitą poreikį – suprasti savo situaciją, vyraujančios religijos dabar buvo iškreiptos šėtoniškos sąmonės, kuri sako du dalykus.

Pirmiausia ji sako, kad galite pažvelgti į materialiame pasaulyje esančias sąlygas ir jomis remdamiesi galite daryti išvadas ir teiginius, kokia yra dvasinės karalijos realybė. Šios sąmonės būsenos poveikis yra būtent toksai, ką matote daugelyje religinių šventraščių, tokių kaip Senasis Testamentas, kuriame žmonės suprojektavo žmogiškos sąmonės įvaizdžius, žmogiškos sąmonės bruožus ant Dievo. Jie sukūrė piktą ir teisiantį Dievą danguje, kuris nužudys jų priešus arba pateisins jų veiksmus, jiems patiems nužudant savo priešus – vyrus, moteris ir vaikus.

Tai yra vienas Motinos iškreipimas: kad dvasią galima pažinti arba kad ji gali būti apibrėžiama pagal materialiame pasaulyje egzistuojančias sąlygas. Kitas Motinos iškreipimas yra tai, kad Dvasia negali savęs išreikšti šiame pasaulyje, arba, jeigu ji tai daro, turi paklusti jau čia egzistuojančioms sąlygoms. Matote tai Vakarų tradicijoje, kaip Petras troško priversti Jėzų paklusti savo proto įvaizdžiui, kas turėtų ar neturėtų nutikti įsikūnijime esančiam Kristui. Kaip Jėzus į tai reagavo? „Pasitrauk nuo manęs, Šėtone. Tu man papiktinimas, nes mąstai ne apie tai, kas Dievo, o kas žmonių.“

Kristus jums padeda transcenduoti

Jėzus buvo visuotinės Kristaus sąmonės atstovas, ir tai yra sąmonė, pasiųsta Dvasios padėti jums transcenduoti sąmonę, kuri sukūrė jūsų karminę grąžą. Ji yra išlaisvintoja, kadangi tai yra vienintelis būdas jums transcenduoti tą sąmonę, kuri sukūrė jūsų dabartinę situaciją. Tai yra vienintelis būdas žmonijai transcenduoti sąmonę, kuri paskatino juos kolektyviškai susikurti dabartinę situaciją Žemėje.

Tad Kristus – kaip ir bet kuris tikras dvasinės karalijos atstovas – ateina padėti jums peržengti savo suvokimą, net ir materialaus pasaulio sąlygas. Ką gi Šėtonas šnibžda žmonėms į ausį, kad jie privalo daryti? Jie privalo priversti Kristaus atstovą paklusti savo suvokimui. Bet kaip Kristus galės padėti jums transcenduoti savo suvokimą, jeigu reikalausite, kad Kristus paklustų jūsų suvokimui, nes kitaip neklausysite Kristaus?

Kaip Liuciferis iškreipė Tėvą

Tai yra užburtas ratas, kurį daugelis žmonių sau susikūrė. Jis atėjo ne tik iš Motinos iškreipimo. Jis taip pat atėjo iš liuciferiško Tėvo iškreipimo, susijusio su laisva valia, neigimo, kad jūs iš viso ją turite, arba neigimo, kad jūs vis dar ją tebeturite, po to kai padarėte neišmintingus pasirinkimus praeityje.

Ką mes dabar jau keletą metų mėginome paaiškinti? Negalite padaryti pasirinkimo, kurio negalėtumėte panaikinti kitu pasirinkimu. Būtent tai neigė Liuciferis ir mėgino priversti neigti kitus žmones. Jis mėgino įtikinti žmones, kad jie gali padaryti tam tikrus pasirinkimus, iš kurių neįmanoma išsivaduoti, kaip toje pirmapradės nuodėmės koncepcijoje.

Vėlgi, čia glūdi subtilumas. Taip, jūs negalite įveikti pasirinkimų, kurie buvo padaryti žmogiškos sąmonės, pasilikdami žmogiškoje sąmonėje. Prieš daugelį gyvenimų jūs prisiėmėte tam tikrą tapatumą. Tai tapo jūsų aukštesne proto būsena [identiteto lygmenyje]. Tai nulėmė jūsų gyvenimo suvokimą.

Jūsų gyvenimo suvokimas nėra tiesiog tai, kad gaunate juslinius įspūdžius. Suvokimas taip pat turi alfa aspektą, aktyvų aspektą, kuriame jūs projektuojate į išorę, tačiau tai, ką jūs projektuojate, yra paremta tuo, ką jūs priėmėte.

Jūs dabar matote situaciją, kurioje žmonija kolektyviškai sukūrė daugelį ribojančių sąlygų Žemėje. Paimkime dabar individualų žmogų, kuris žiūri į šiuo metu Žemėje egzistuojančias sąlygas. Remdamasis savo suvokimu, šis žmogus dabar pasiunčia impulsą į keturis materialios visatos lygmenis – į kosminį veidrodį. Tai sukuria karmą.

Kai karma grįš, žmogui teks su ja susidurti, ir, žinoma, žmogus nori nuo jos pabėgti. Tačiau negalite nuo jos pabėgti su tuo pačiu suvokimo lygiu ir su ta pačia proto būsena, kuri sukūrė karmą. Jūs tik sieksite kompensuoti arba nuo jos pabėgti, ir tai tik sukurs dar vieną karminį impulsą. Ir staiga atsidursite žemyn traukiančiame sūkuryje, kuriame pradėsite jaustis skęstantys Samsaros Jūroje – ir jūs iš tiesų skęsite. Jūs skęsite savo pačių karminiame grįžime ir kolektyvinės karmos grįžime, kuri buvo sukurta žmonijos.

Taip, negalite iš to išsivaduoti savarankiškai. Jums iš tiesų reikalingas Kristus. Jums iš tiesų reikalinga aukštesnė sąmonės būsena. Tačiau, kad Kristus galėtų jus išlaisvinti, privalote pasirinkti kvestionuoti savo suvokimą, savo proto būseną, palikti ją ir priimti Kristų kaip aukštesnį suvokimą, aukštesnę realybę.

Tačiau dėl Alfos ir Omegos iškreipimų derinio, Dangiškojo Tėvo ir Dangiškosios Motinos iškreipimų, daugelis žmonių yra taip stipriai prisirišę prie savo suvokimo ir savo proto būsenos, jog mano, kad jų dabartinis suvokimas yra tikresnis už tai, ką jiems duoda Kristaus atstovai. Todėl jie sako Kristaus atstovams: „Tu nesi tikras. Tu esi netikras mokytojas. Tu esi netikras guru. Tavo mokymas yra klaidingas.“ Kiek kartų, mano mylimieji, mes matėme žmones šitaip reaguojant?

Aukščiausias patyrimas neegzistuoja

Daugelis žmonių iš tiesų yra pasirengę vidiniuose lygmenyse priimti pakylėtųjų mokytojų mokymus, tačiau jie dar nepasiekė to taško, kuriame sąmoningai ryžtųsi kvestionuoti savo dabartinį suvokimą, net ir savo turimą realybės jausmą.

Mano mylimieji, tol, kol esate įsikūnijime, visada yra įmanoma patirti aukštesnį, tyresnį, mistinį patyrimą. Aukščiausias patyrimas nėra įmanomas, kol esate Žemėje. Galite atrasti daug guru pasaulyje, kurie teigia pasiekę kažkokią aukščiausią sąmonės būseną ar autoritetą. Galite atrasti daug žmonių, kurie tiesiog trokšta tikėti tokiais teiginiais, manydami, kad jeigu seks šiuo tobulu guru, jie ir patys garantuotai bus išganyti.

Vėlgi, tai yra būtina pakopa, kurioje žmonės turi įžengti į Skaudžių Smūgių Mokyklą ir gauti tam tikrus labai, labai skaudžius smūgius, nusivildami netikrais guru, kol taps atviri realybei, kurios mes mokome, tai yra, kad privalote eiti vidun, kad turite nepaliauti eiti vidun, siekdami vis aukštesnių ir aukštesnių patyrimų. Tai yra gilesnė realybė, kurios mes, pakylėtieji mokytojai, mokome, kurios mes mokėme dabar jau ilgą laiką, tačiau mes dar niekada jos nemokėme taip aiškiai ir tiesiai kaip darome tai dabar.

Tad tie iš jūsų, kurie esate atviri šiam mokymui, galite pamąstyti apie tai, kad gaunate unikalią galimybę tai priimti, tai įsisavinti. Ir šitaip jūs galite tapti vienu iš pionierių, iškertančių kelią per kolektyvinės sąmonės džiungles. Ir tuomet kitiems taps vis lengviau ir lengviau eiti šiuo keliu, kol jie pasieks kalną, ant kurio sėdi Buda, kuris AŠ ESU, net ir Budos pakylėtieji mokytojai, tie, kurie yra pasiekę Budos sąmonės lygį.

Pažvelkite už savo suvokimo

Mano mylimieji, mes perdavėme daug mokymų, kurie gali atrodyti paprasti, tačiau jie turi daug sluoksnių. Juos galima suprasti daugelyje skirtingų lygmenų – bent jau 144 skirtinguose lygmenyse tiems iš jūsų, kurie esate įsikūnijime.

Suvokimas yra, ir visada buvo, ir visada bus, pats didžiausias iššūkis dvasiniame kelyje. Suvokimas, apjungtas su realybės pojūčiu, yra didžiausias dvasios mokinių klaidintojas. Kaip sakiau, vienas iš pamatinių poreikių, kurį žmonės turi, yra tai, kad privalo būti kažkas, ką jie laikytų tikrove, nes kitaip jie negalės funkcionuoti. Jeigu netikėsite, kad Žemė yra tikra ir kad saulė pakils ryte, kaip galėsite funkcionuoti savo kasdieniame gyvenime?

Tačiau kai pasiekiate aukštesnius dvasinio kelio lygmenis, jums yra absoliučiai būtina pradėti kvestionuoti savo suvokimą. Mes visiškai netrokštame, kad pavirstumėte skeptiku, kuris viską kvestionuoja ir netiki, kad kas nors yra tikra. Mes visiškai netrokštame, kad taptumėte agnostiku, kuris sako, kad žmogus niekada negalės žinoti, kas yra tikra. Negalite žinoti, kas yra tikra, per atstumą, tačiau galite patirti kažką, kas yra tikra.

Mes netrokštame, kad intelektualiai kvestionuotumėte savo suvokimą. Iš tiesų trokštame, kad leistumėtės į dvejopą procesą, naudodamiesi mūsų mokymais, mūsų invokacijomis, mūsų šaukiniais, ir kvestionuotumėte, tirtumėte, labiau įsisąmonintumėte savo suvokimą, tuo pat metu naudodamiesi mūsų įrankiais ir siekdami tiesioginio, vidinio aukštesnės sąmonės būsenos patyrimo, net ir grynosios sąmonės, kuris yra jums įmanomas. Kai išgyvensite šį patyrimą, žinosite, kad kažkas yra tikra. Mes jūsų teprašome būti labai atsargiais ir niekada nemanyti, kad patyrėte galutinį ar aukščiausią įmanomą patyrimą. Tol, kol esate įsikūnijime, to padaryti yra neįmanoma.

Mes taip pat jūsų prašome būti labai atsargiais ir atskirti vidinį realybės patyrimą nuo bet kokio išorinio konteksto, įskaitant ir savo fizinį kūną, savo išorinę asmenybę, kurią daugelis žmonių vadina jūsų siela, nuo tam tikros religinės ideologijos, net ir nuo išorinių pakylėtųjų mokytojų mokymų. Bet koks išorinis mokymas, išreikštas žodžiais, tegali būti apytikslė apibrėžtis. Tai tegali būti realybės aprašymas – o ne pati realybė.

Bet kuris mokymas yra veikiamas kultūrinio konteksto

Žodžiai yra neišvengiamai susieti su kultūra, kurioje jie yra naudojami. Ši kultūra jiems suteikia labai subtilias, kartais labai dviprasmiškas reikšmes. Jeigu to nesuprasite, galite tapti prisirišę prie tam tikro mokymo, tam tikros žodinės išraiškos.

Tai, ką jums perduodu per šį pasiuntinį, yra tikras mokymas, tačiau aš galėčiau duoti panašų mokymą apie panašias koncepcijas visiškai kitokiu būdu visiškai kitokiame kultūriniame kontekste. Negalėčiau to padaryti per šį pasiuntinį, kuris užaugo tam tikrame kultūriniame kontekste ir todėl naudoja žodžius tam tikru būdu. Tačiau jeigu turėčiau pasiuntinį, kuris būtų užaugęs visiškai kitokiame kultūriniame kontekste, galėčiau perduoti tą patį mokymą skirtingu būdu, kuris galėtų pasirodyti labai keistas, net ir neteisingas tiems iš jūsų, kurie užaugote Vakarų kultūroje. Tačiau tai būtų visiškai priimtina ir gilu toms būtybėms, kurios užaugo toje kitoje kultūroje.

Tuo nenoriu pasakyti, kad turėtumėte menkinti savo turimo mokymo, kuris padėjo jums išplėsti savo sąmonę, svarbą, ar tai būtų šis ar kuris kitas mokymas. Tuo nenoriu pasakyti, kad jums reikia imti abejoti visų mokymų tikrumu, tačiau iš tiesų noriu pasakyti, kad neturėtumėte nė vieno mokymo paversti savitiksliu tikslu ir garbinti jį kaip stabmeldišką įvaizdį, kurį iškeliate aukščiau už tiesioginį, vidinį patyrimą, ne aukštesnį aprašymą, o kažką, kas yra aukščiau aprašymo, aukščiau žodžių – kas yra grynoji sąmonė.

Aukščiausia tiesa yra beformiškumas. Beformiškumas egzistuoja už visų formų. Tai yra Budos prigimtis, kuri yra visų formų šaltinis, tačiau pati ji niekada negalėtų būti apribota jokia forma. Iš tiesų, jeigu galėtumėte įsisąmoninti mokymus, kuriuos perdaviau šiame reliatyviai trumpame diskurse, taptumėte nušvitę, kaip tai vadina daugelis žmonių, nors taip pat suvoktumėte, kaip yra kvaila kabinti ant savęs kažkokias etiketes.

Minčių vaizdinys 2014 metams

Minčių vaizdinys, kurį noriu jums duoti šiems ateinantiems 2014 metams, yra, kad Žemės centre sėdi Budos figūra. Tai nėra tokia Budos figūra, kurią jūs paprastai matote, su glotnia išore. Tai yra Budos figūra, kuri yra sukurta iš daugiabriaunių deimantų.

Kiekviena šios trimatės Budos figūros briauna spinduliuoja šviesą konkrečiai šaliai Žemės paviršiuje. Šiems 2014 metams, Budos figūra spinduliuoja geltoną, auksinę šviesą, antrojo išminties spindulio šviesą visoms šalims. Kiekviena šalis gauna unikalią briauną, pritaikytą prie dabartinio sąmonės lygmens toje šalyje ir iniciacijų, kurias jiems reikės išlaikyti šiais ateinančiais metais ir vėliau.

Tad jeigu norite išlaikyti savo asmenines iniciacijas ir savo šalies iniciacijas, paskirkite šiek tiek laiko meditacijai į šį daugiabriaunį deimantinį Budą Žemės centre. Nes AŠ ESU tas Buda, ir laikau pusiausvyrą Žemei, nes AŠ ESU, iš tiesų, Pasaulio Viešpats. Gautama, AŠ ESU!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2014 Kim Michaels