Užslėptų klausimų už abortų debatų atskleidimas

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija per Kim Michaels, 2021 metų gruodžio 31 d.


Kalbėjau praėjusiais metais apie būtinybę moterims įžengti į ekonomiką ir, žinoma, tai nėra kažkas, kur galėtume tikėtis sulaukti iš karto pasirodančių rezultatų. Tai yra labiau ilgalaikės perspektyvos dalykas. Ir vis dėlto, galiu jus užtikrinti, jog dėl mano diktavimo paleisto impulso, dėl jūsų prašymų, kuriuos išsakėte Motinos Marijos 500 vigilės metu, ir kitų vebinarų, kuriuos surengėte, ir dėl šios paskutinės vigilės Čohanams, kai kurios moterys iš tiesų nusprendė suderinti savo išorinį protą su savo dangiškuoju planu, įžengdamos į ekonomikos sritį ir pradėdamos studijuoti. Tai padarys poveikį visam likusiam šiam dešimtmečiui ir, žinoma, taip pat ir ateities dešimtmečiams, nes aukso amžiaus ekonomika, žinoma, yra daug laiko truksiantis vystymasis, tai yra laipsniškas procesas.

Na ir dabar, noriu išsakyti keletą pastebėjimų apie 2021 metus. Kol kas ekonomikos klausimas dar netapo svarbiausiu visuomenės sąmonėje, iš dalies dėl to, kaip daugelis sakytų, kad ekonomika ganėtinai neblogai laikėsi, o taip pat ir dėl to, kad pandemija nustelbė daugelį kitų temų. Ir vis dėlto, nebent atsirastų koks nors, galėtume sakyti, pamišėlis, kuris nuspręstų pradėti kažkokį karą, ar tai būtų Rusija, Kinija, šalys Afrikoje ar netgi Vidurio Rytuose, tuomet sakyčiau, kad ekonomika bus didžiausia problema šiais ateinančiais metais.

2022 metais egzistuoja taip vadinamų gamtos kataklizmų potencialas, kurie taip pat pritrauks gana nemažai dėmesio, tačiau visais kitais atvejais tikėtina, kad didžiausia tema bus ekonomika. Ir, žinoma, egzistuoja būtinybė jums toliau išsakyti prašymus dėl ekonomikos, nes, kaip tiek daug kartų aiškinome, egzistuoja šios kritinės sandūros individų, šalių, net ir pasaulio vystymesi, kuomet jūsų prašymai gali nulemti, ar šis vystymasis persisvers į kelią, kuris nėra konstruktyvus, ar pereis į konstruktyvesnį kelią. Tad jūsų prašymai jau padarė pozityvų poveikį, atsiranda vis daugiau žmonių, kurie pradeda suvokti, kad ekonominė nelygybė nėra tvari būsena, ir žmonės pradės vis labiau tai įsisąmoninti ateinančiais metais.

Tačiau neturėtume pamiršti, kad esame moterų dešimtmetyje, ir moterų klausimas bus pagrindinis, tad norėčiau pasidalinti keliais pastebėjimais apie moterų situaciją, ir pradėti norėčiau nuo situacijos, kuri iškilo Jungtinėse Valstijose, kuriose galite matyti, kad Aukščiausiasis Teismas imasi peržiūrėti 1973 metais priimtą sprendimą, Roe prieš Wade, kuriuo buvo įteisinti abortai. Gali būti, kad teismas kažkokiu būdu nuspręs abortus paskelbti už įstatymo ribų, arba nuspręs apriboti abortus, arba paliks valstijoms spręsti, ką jos norėtų daryti šiuo klausimu.

Na ir dabar, jeigu pažvelgtumėte į mūsų svetaines ir pažiūrėtumėte, ką mes sakėme apie abortus metams bėgant, pamatysite, kad pradedant 2004 metais mes perdavėme daug labiau, galėtume sakyti, juodai baltą žinią apie abortus. Nuo to laiko perdavėme kitas žinias, turinčias daugiau niuansų, ir noriu jums čia parodyti, kad mes dabar esame daug toliau pasistūmėję į Vandenio Amžių nei buvome šių svetainių kūrimo pradžioje 2002 metais. Tai reiškia, kad kolektyvinė sąmonė patyrė daug pokyčių. Ji pradėjo palikti Žuvų mąstymą ir pereiti į Vandenio mąstymą. Vandenio Amžius, kaip tiek daug kartų sakėme, yra didesnės laisvės amžius, Šventosios Dvasios amžius ir bendruomenės amžius. Ką reiškia bendruomenė? Tai reiškia: ateikite į vienovę. (angl. community – come ye into unity)

Na, galite sakyti, kad mes šiuo metu to tikrai nematome, bent jau ne Jungtinėse Valstijose, tačiau būtent tai yra platesnė problema. Platesnė problema yra įžengimas į vienovę. Ko reikės, kad šalys, organizacijos, visuomenės, žmonių grupės, individualūs žmonės, maksimaliai paaugtų Vandenio Amžiuje? Tai reiškia, kad jiems reikės nustoti koncentruotis į skirtumus ir konfliktus, ir pradėti savo dėmesį koncentruoti į tai, kas vienija. Galėtume sakyti, kad jiems reikia išsilaisvinti iš atskirties iliuzijos, dualistinės sąmonės, ir pereiti į Kristaus Protą, Kristaus perspektyvą, kuris mato visos gyvybės vienovę. Ši terminologija, žinoma, nebus plačiai naudojama, tačiau matysite, kad sėkmingiausi bus tie, kurie sieks įžengti į vienovę, užuot siekę išdidinti skirtumus ir konfliktus.

Ką tai specifiškai reiškia abortų debatų kontekste? Tai reiškia, kad abortai iš tiesų nėra esminis klausimas. Abortai yra viena iš tų temų, kuri Jungtinėse Valstijose supriešina žmones, tačiau tai iš tiesų tėra šio didesnio susiskaldymo šalyje ir visame pasaulyje simbolis. Tai yra susipriešinimas tarp tų, kurie nori laikytis įsikabinę savo taip vadinamų „tradicinių vertybių“, ir tų, kurie priima kažką naujo. Tiems iš jūsų, kurie studijavote mūsų mokymus, turėtų būti akivaizdu, kad Sen Žermenas siekia dramatiškai pakeisti Žemę aukso amžiuje, o kaip atnešate pokyčius? Tiktai priimdami kažką naujo. Negalite pokyčių atnešti kabindamiesi į egzistuojančias sąlygas. Jeigu būtumėte tai darę, vis dar tebegyventumėte tamsiaisiais viduramžiais.

Pažvelgę į abortų klausimą Jungtinėse Valstijose, galite matyti tam tikras tendencijas. Visų pirma, galite sakyti, jeigu negyvenate Jungtinėse Valstijose, jeigu gyvenate šalyje, kurioje abortai nėra esminė problema: „O koks mums skirtumas?“ Na, skirtumas jums yra toks, kad Jungtinės Valstijos yra iš visų šalių suplaukusių žmonių konglomeratas. Jungtinės Valstijos, kaip sakė Sen Žermenas, yra, tam tikra prasme, eksperimentas, sukurtas siekiant išsiaiškinti, ar įmanoma apjungti visus šiuos žmones, kilusius iš tokių skirtingų kultūrų? Ir ar jie gali nuspręsti, kad tai, kas juos vienija, yra svarbiau už tai, kas juos skaldo? Galite sakyti, kad kol kas rezultatai nebuvo labai sėkmingi, tačiau tai labai stipriai priklauso nuo kriterijų, kuriuos naudojate.

Tačiau čia jūsų dėmesį norėčiau atkreipti į tai, kad Jungtinės Valstijos, kadangi jose gyvena žmonės iš visų šalių, tai reiškia, kad kolektyvinė sąmonė Jungtinėse Valstijose yra susieta su praktiškai visų šalių kolektyvine sąmone. Tad pakėlę Jungtinių Valstijų kolektyvinę sąmonę, jūs taip pat patrauksite aukštyn visų šalių kolektyvinę sąmonę. Ir, žinoma, taip pat yra ir atvirkščiai – kai kurioms kitoms šalims, šiuolaikinėms demokratijoms, pakėlus kolektyvinę sąmonę, jos patrauks kolektyvinę JAV sąmonę.

Na ir dabar, kai žvelgiate į abortų problemą Jungtinėse Valstijose, ir atsitraukiate žingsnelį nuo pačių abortų, kas čia iš tiesų vyksta? Na, visų pirma, akivaizdu, kad abortas yra tik moteris paveikianti procedūra. Būtent moterys tampa nėščios, tik moterims gali būti atliktas arba neatliktas abortas. Vyras gali būti paveiktas nėštumo, jeigu yra rimtuose santykiuose, tačiau jeigu nėra rimtuose santykiuose ir dėl kažkokios priežasties apvaisina moterį, jo tai gali visiškai nepaveikti, tačiau moterį, žinoma, šis nėštumas stipriai paveiks. Ką tai jums rodo? Tai jums rodo, kad kai atsitraukiate nuo paties aborto klausimo, ar jis turėtų būti įteisintas ar ne, tai yra susiję su visa moterų padėtimi visuomenėje, specifiškai su moterų padėtimi Amerikos visuomenėje.

Na ir dabar, jeigu pažvelgsite į reakciją Jungtinėse Valstijose per keletą pastarųjų metų, matysite, kad vyko akivaizdus susipriešinimas, kai kurie netgi kalba apie pilietinio karo potencialą, nes yra žmonių, kaip parodė praėjusių metų sausio 6-osios įvykiai, kurie yra pasiryžę imtis ganėtinai agresyvių veiksmų. Šie žmonės taip pat yra įsitikinę savo teise nešiotis ginklus, ir daugelis jų turi nemažą ginklų arsenalą savo namuose, kuriais, tiesą sakant, būtų galima apginkluoti nedidelę armiją. Tačiau be viso to, reikia paklausti, kas yra varomoji šio susiskaldymo jėga?

Na, matysite, kad egzistuoja nemaža grupė žmonių, kurie palaikė prezidentą Trampą, kurie tiki, kas jis buvo vienas iškiliausių visų laikų prezidentų, nes palaikė tam tikras konservatoriškas vertybes, be kurių, jų manymu, Jungtinės Valstijos negalėtų išgyventi. Na ir dabar, ką aš ką tik sakiau? Neatnešite kažko naujo kabindamiesi į sena, tad Jungtinių Valstijų konservatoriai negali, kaip sakė Sen Žermenas, atvesti Jungtinių Valstijų į aukso amžių, jie negali to padaryti.

Jie nėra dermėje su Sen Žermenu. Tačiau šie žmonės į tai šitaip nežiūri. Jeigu jie žinotų apie Sen Žermeną, kaip netgi kai kurie pakylėtųjų mokytojų mokiniai sakytų, jie sakytų, kad būtent šie žmonės yra dermėje su Sen Žermenu, nes jie yra patriotai ir jie yra dermėje su Tėvų-Įkūrėjų, įkūrusių Amerikos šalį, filosofija. Ir, žvelgiant iš tam tikros perspektyvos, jie, žinoma, yra teisūs. Kai kurie iš jų yra dermėje su tuo mąstymu ir su kai kuriais įsitikinimais bei principais, kuriuos skleidė Tėvai-Įkūrėjai.

Tačiau šie žmonės nesugeba suprasti, kad Tėvai-Įkūrėjai gyveno 18-ajame amžiuje, o pasaulis nuo to laiko dramatiškai pasikeitė. Jeigu Tėvai-Įkūrėjai būtų įsikūnijime šiandien (kaip kai kurie iš jų yra), jie būtų pakeitę savo sąmonę, jų požiūris į gyvenimą nuo to laiko būtų dramatiškai pasikeitęs. Jeigu grįžtumėte ir pažvelgtumėte į Tėvus-Įkūrėjus, pamatytumėte, kad jie buvo labai panašūs į žmones, kurie šiandien yra taip vadinami konservatyvūs krikščioniai, teigiantys, jog palaiko tradicines vertybes. Kas buvo Tėvai-Įkūrėjai? Jie visi buvo vyrai, jie buvo baltieji ir priklausė ratui žmonių, kuriuos būtume galėję laikyti anų laikų elitu, netgi aristokratija. Ir matote, atvirai kalbant, tarp Tėvų-Įkūrėjų iš tiesų vyravo mąstymas, kurį šiandien vadintumėte baltųjų supremacistų mentalitetu.

Bendrai paėmus, Tėvai-Įkūrėjai tikėjo, kad baltieji žmonės yra pranašesni už kitas rases. Jie tikėjo, kad vyrai yra pranašesni už moteris. Tėvai-Įkūrėjai, bendrai paėmus, netgi minties neturėjo, kad moterims ar vergams turėtų būti leidžiama balsuoti šioje jų kuriamoje demokratijoje. Šis mąstymas buvo perimtas ir dabar yra skleidžiamas daugelio žmonių, kurie save vadina patriotais arba konservatyviais krikščioniais. Tai yra mąstymas, kurio patys Tėvai-Įkūrėjai nebepalaikytų šiandieniniame pasaulyje, kadangi suvoktų, kiek toli pasistūmėjo visuomenė.

Tad šiame aborto klausime matote, kad egzistuoja dar platesnis klausimas: Kokia yra moterų situacija visuomenėje? Ir, žinoma, matote tai pasaulyje, tačiau, vėlgi, susikoncentruokime į Jungtines Valstijas. Egzistuoja baltųjų vyrų mažuma, kurie vis dar tebetiki, kad moterys yra prastesnės už vyrus. Jie tuo tiki, nes save laiko krikščioniais, kurie, vėlgi, laikosi įsikibę šventraščių, perduotų prieš 2000 metų, ar netgi daugiau nei prieš 2000 metų, kai visuomenė buvo visiškai kitokia. Šie šventraščiai taip pat buvo perduoti Vidurio Rytuose, pasaulio regione, kuris ganėtinai stipriai skiriasi nuo Jungtinių Valstijų. Galėtume sakyti, jeigu jau kalbame tais terminais, kad Bibliją gavę žmonės, tiek Senąjį, tiek Naująjį Testamentus, nebuvo baltieji, tad matote, jog jau čia egzistuoja tam tikras prieštaravimas. Tačiau kad ir kaip bebūtų, tas faktas, jog Biblija aiškiai rodo tam tikrą požiūrį į moteris, netgi grindžiamą pirmaprade nuodėme ir Ievos nuopoliu, kaip tai propaguoja katalikų bažnyčia, aiškiai demonstruoja, kad daugelis šių žmonių šiuolaikiniame pasaulyje 2022 metais tiki turintys teisę priiminėti sprendimus už moteris – jie turi teisę nuspręsti, ar moteris turėtų turėti teisę spręsti savo likimą gyvenime, ne tik apsispręsti dėl savo kūno, bet ir dėl savo gyvenimo.

Ir nors už abortus pasisakantys žmonės skelbė „Mano kūnas – mano pasirinkimas“ lozungą, esmė čia nėra vien kūnas, nes tai trunka tik devynis mėnesius, tačiau vaikų turėjimas trunka visą gyvenimą. Tad tokia yra šios problemos esmė, ir jeigu būsite dėmesingi šiais metais, galėsite tai pamatyti, galėsite pamatyti, kaip tai slepiasi po paviršiumi. Ir nė viena iš dviejų pusių, kurios iki šiol dominavo abortų debatuose, iš tiesų nenori į tai pažvelgti. Tačiau pamatysite, kaip ji laikas nuo laiko iškels savo bjaurią galvą. Iš tiesų egzistuoja didelis Jungtinių Valstijų populiacijos segmentas, ir jam priklauso net ir kai kurios moterys, kuris tiki, kad moterys yra antrarūšiai piliečiai, kad jomis negalima pasitikėti, kad joms neturėtų būti leidžiama dalyvauti politiniame procese ir diskusijose. Neturėtume turėti prezidentės moters, netgi neturėtume turėti moterų kongresmenių arba senatorių, nes moterims neturėtų būti leidžiama priiminėti svarbių sprendimų, nes tai daryti turėtų būti palikta baltiesiems vyrams.

Tai, žinoma, kai žvelgiate į istoriją, kai žvelgiate į ne tik Jungtinėse Valstijose, bet ir kitose šalyse vykstantį vystymąsi, nėra tvaru. Jungtinės Valstijos negalės ateityje likti valdomos baltųjų vyrų. Tai nėra suderinama su aukso amžiumi, ir netgi su ateitimi, kaip matote šią situaciją vystantis pasaulyje. Tad čia egzistuoja paprasta dinamika. Kaip sakiau, tie, kurie sulauks pasisekimo Vandenio Amžiuje, bus tie, kurie ieškos to, kas vienija, o ne to, kas skaldo. Kaip tuomet baltieji žmonės apskritai bus sėkmingi? Tiktai ieškodami vienijančių veiksnių. Tai reiškia, visų pirma, susivienijimą su moterimis savo visuomenėje, savo santykiuose, savo šeimose. Sukuriant tokią lygybę tarp vyrų ir moterų, kurios sukūrimu matote besirūpinančias Europos šalis, tačiau ir bendrai paėmus – lygybę visuomenėje.

Egzistuoja ne viena šalis, kuriose ministre pirmininke buvo išrinkta moteris, ir jos nenugarmėjo pragaran ir nesugriuvo. Tad matote, jeigu galėtumėte pereiti 50 metų į ateitį ir galėtumėte pažvelgti į dabartinius laikus, su ta sąmone, kurią daugumą žmonių turės tais laikais, šie žmonės žvelgs į jūsų laikus ir bus priblokšti, kad šis absoliučiai būtinas vystymasis galėjo būti tiek ilgai atidėliojamas Jungtinėse Valstijose, kurios save laiko pirmaujančia demokratija pasaulyje. Kaip moterys taip ilgai galėjo būti stabdomos šioje, kaip ji pati skelbiasi, pažengusioje demokratijoje?

Svarbiausia čia yra tai, kokį poveikį abortų debatai daro žmonių sąmonės kėlimui. Apie ką išsamiai kalbėjo Gautama savo Naujųjų Metų kreipimesi? Pasaulis yra panašus į spektaklį, ir tai, kas vyksta spektaklyje, nėra svarbiausia. Svarbiausia yra tai, kokį poveikį spektaklis daro žmonių sąmonės keitimuisi. Lygiai tas pats galioja ir čia. Nėra svarbu, ar abortai liks įteisinti, ar bus paskelbti už įstatymo ribų. Esminis poveikis yra toks: ar tai pažadins žmones didesnei vienybei? O gal tai juos suskaldys arba laikys juos susiskaldymo būsenoje, kurioje jie šiuo metu yra?

Tam, kad galėtų įvykti susivienijimas, turi atsirasti noras atsitraukti atgal ir pradėti kelti klausimus, kurie iš tiesų nebuvo keliami šiuose debatuose, nes juose dominavo juodai baltame mąstyme esantys žmonės. Kokie yra kai kurie iš šių klausimų? Na, visų pirma, Jungtinės Valstijos yra demokratija. Vienas iš kertinių demokratijos akmenų yra tai, kad valdžia turi teisę, netgi pareigą, leisti įstatymus, tačiau valdžia taip pat yra įpareigota leisti tokius įstatymus, kad jie kuo mažiau verstų žmones kažką daryti. Kitaip tariant, vienas iš kertinių demokratijos akmenų yra tai, kad žmonės turėtų kiek įmanoma daugiau laisvės apspręsti savo likimą, gyvenimą, laisvę ir laimės siekimą, kaip tai suformulavo Tėvai-Įkūrėjai.

Ką tai reiškia? Na, tai reiškia, kad moteriai nėštumas yra didžiulis įvykis jos gyvenime. Na ir dabar, gerai žinau, kad daugelis vyrų į tai pažvelgs ir sakys: „Na, bet tam moterys ir skirtos. Toks yra jų pagrindinis tikslas gyvenime.“ Tačiau šitai, žinoma, yra visiškai pasenęs požiūris. Moterys, kaip ir vyrai, yra dvasinės būtybės. Būdami dvasine būtybe jūs turite dangiškąjį planą. Na ir dabar, pripažinsiu, kad egzistuoja skirtingi sąmonės lygmenys visuomenėje tiek tarp vyrų, tiek tarp moterų, tad egzistuoja skirtingi dangiškųjų planų lygmenys, kuriuos turi žmonės. Tačiau iš tiesų egzistuoja nemaža šiandien įsikūnijime esančių moterų dalis, kurių dangiškajame plane yra įrašyta, kad jos turėtų gauti išsilavinimą, turėtų turėti karjerą, turėtų padaryti pozityvų poveikį visuomenei – visi tie dalykai, kuriuos vyrai tradiciškai laikė savo teritorija. Tačiau toks yra dangiškasis moterų planas.

Tai reiškia, kad egzistuoja nemažas skaičius moterų, kaip anksčiau sakiau, kurios savo dangiškajame plane nenumatė turėti vaikų. Kitaip tariant, negalite sakyti, kad moteris privalo turėti vaikų, kad privalote turėti vaikų būdama moterimi. Tai iš tiesų galioja daugeliui moterų, kurių dangiškajame plane yra įrašyta turėti vaikus dėl įvairių priežasčių. Jokiu būdu nenoriu to sumenkinti. Tiesiog sakau, kad negalite laikytis požiūrio, jog moterys turėtų turėti vaikų. Tai yra atgyvena. Kai šitai suvokiate, galite paklausti: jeigu demokratinė šalis nori naudoti kuo mažiau jėgos abortų klausime, ką ši demokratinė šalis turėtų daryti?

Na, turėtumėte pažvelgti į moterų situaciją ir tarti: Visų pirma, moteris turi teisę nuspręsti: „Aš nenoriu turėti vaikų dėl jokių priežasčių ir jokiomis aplinkybėmis.“ Ir ji tuomet turėtų turėti teisę atitinkamai gyventi savo gyvenimą. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu demokratinė šalis nenori versti moters turėti vaikų, tuomet, idealiu atveju, moteris, kuri nenori turėti vaikų, niekada neturėtų pastoti. Kitaip tariant, dalykas, dėl kurio abi abortų debatuose dalyvaujančios pusės turėtų sutarti, jeigu pakiltų virš to, kas skaldo, ir ieškotų to, kas vienija, yra, kad visiems būtų naudinga sumažinti nepageidaujamus ir neplanuotus nėštumus iki absoliutaus minimumo. Ką tai reiškia?

Tai reiškia, kad visuomenė turi ištirti požiūrį į moteris, kuris plaukioja kolektyvinėje sąmonėje. Kalbėjau apie faktą, kad daugelis vyrų tiki, jog tai yra moters pareiga ir prievolė turėti vaikų. Tačiau beveik niekas šiuose abortų debatuose nekalba apie tai, kad egzistuoja nemažas skaičius vyrų, kurie tiki, jog moters vieta, moters pareiga, moters prievolė yra būti prieinama seksualiniam malonumui – atkreipkite dėmesį, vyrų seksualiniam malonumui. Tai reiškia, kad daromas nemenkas spaudimas moterims, o tiksliau mergaitėms paauglystėje pradėti seksualiai aktyvų gyvenimą. Tai vyksta per bendraamžių spaudimą, per reklamą, filmus, knygas, meną, internetą, tai vyksta per visą šį koncentravimąsi į moterų išvaizdą.

Ir kolektyvinėje sąmonėje plūduriuoja šis požiūris, kad nuo tam tikro amžiaus mergaitė turėtų pradėti būti seksualiai aktyvi. Na, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mergaitėms yra kuriamas spaudimas, ir kurios mergaitės, yra labiausiai tikėtina, kad pasiduos šiam spaudimui? Na, jam dažniausiai pasiduoda stiprios asmenybės neturinčios mergaitės, neturinčios stipraus pojūčio, kur jos eina gyvenime, kas yra jų tikslas ir kas nėra jų tikslas. Joms yra didžiausia tikimybė pasiduoti berniukų arba vyrų raginimui užsiimti seksu. Ir jos taip pat yra iš tų, kurios menkiausiai nutuokia – nors beveik negali būti nesuvokiančių, kad seksas sukelia nėštumą – tačiau jos pilnai nenutuokia, kaip išvengti nėštumo.

Tad matote, kad kai bendrai žvelgiate į visuomenę, galite matyti, jog egzistuoja tam tikra mergaičių dalis, kurios lengviau pasiduoda šiam vyrų generuojamam spaudimui įsitraukti į seksualinę veiklą, pasiduoti vyrų seksualiniam meilinimuisi. Todėl egzistuoja didesnė tikimybė joms pastoti, ir tai greičiausiai bus neplanuotas ir nepageidaujamas nėštumas. Kaip galite apsaugoti mergaites, kurių daugelis yra nepilnametės, nuo šio spaudimo? Matote neatitikimą, kad nors techniškai beveik niekas to nesilaiko, yra neteisėta tam tikro amžiaus nepasiekusioms mergaitėms užsiimti seksu, ir vis dėlto egzistuoja didžiulis spaudimas joms tai daryti.

Ar matote, kur su tuo suku? Jeigu iš tiesų norite padėti moterims, jeigu jums iš tiesų rūpi moterys, tuomet turėtumėte sakyti, kad mes, kaip visuomenė, privalome spręsti šį klausimą: „Vyrų spaudimas moterims, kad šios patenkintų jų seksualinio malonumo troškimą. Kaip galime leisti tam vykti savo pažangioje visuomenėje? Kaip galime leisti jaunoms mergaitėms su tuo susidurti ir matyti šių tariamai sektinų pavyzdžių projekcijas?“

Ir, žinoma, matote, kad tie, kurie pasisako prieš abortus, kurie yra už gyvybę, jie labai nenori apie tai kalbėti. Kodėl? Nes turi požiūrį į moteris, kad vyrai yra pranašesni už moteris, ir todėl vyrai turėtų vadovauti, vyras turėtų būti namų galva, ir todėl būtent jisai turėtų imtis iniciatyvos seksualinėje veikloje. Todėl viskas čia yra gerai, kai jaunas berniukas stumia mergaitę su juo užsiiminėti seksu, nors neturi visiškai jokių intencijų užmegzti ilgalaikių santykių, jau nekalbant apie santuoką arba šeimą su šia mergaite. Ir jų požiūris taip pat yra toks: „Na, jeigu mergaitė tampa nėščia, tai yra jos kaltė, ji turėjo apsisaugoti.“ Ir tuomet, daugumoje atvejų, vyrai tiesiog atsitraukia ir nusiplauna rankas.

Bet ar suvokiate, ką reiškia šis negatyvus požiūris į moteris? Tai reiškia, kad šie žmonės nemąsto apie moterų situaciją, jie nenori apie tai mąstyti. Tačiau tuo pat metu, nenorėdami mąstyti apie moters situaciją ir su kuo ji susiduria, būdama viena ir pastojusi 17 ar 18 metų amžiaus, jie vis tiek nori nuspręsti, kad ši moteris negali pasidaryti aborto. Tai tikrai nedera su demokratiniais principais: gyvenimu, laisve ir laimės siekimu.

Na ir dabar, žinau, kad šie žmonės, žinoma, iš karto sakys: „O kaip dėl vaiko teisių?“ Na, tai kaip dėl vaiko teisių? Ar mąstote, koks bus to vaiko gyvenimas, augant su vieniša motina, kuriai dabartinėje ekonominėje situacijoje yra sunku sudurti galą su galu? Koks bus šio vaiko gyvenimas? Ar sakote, kad vaikui visada yra geriau gimti, kad ir koks jo lauktų gyvenimas?

Na, būtent tuo tiki daugelis šių žmonių, nes jie turi dar ir kitą nusistatymą, tai yra, kad jūs esate atsakingi tik už save. Jūs nesate savo brolio sergėtojai. Nors jie teigia esantys krikščioniai, jie tiki, kad nėra atsakingi. Tai yra išskirtinai amerikietiška krikščionybės versija, nes kur gi yra Jėzaus mokymai: darykite kitiems tai, ką norėtumėte, kad kiti jums darytų; mylėkite savo artimą, darykite gera tiems, kurie jus persekioja. Ką sakė Jėzus? Jis sakė, jog kad ir ką Kainas būtų kalbėjęs apie Abelį, jūs esate savo brolio sergėtojai, jeigu esate krikščioniai.

Pažvelkite į pirmąsias krikščionių bendruomenes. Aš priklausiau pirmajai krikščionių bendruomenei. Mes iš tiesų visi save laikėme vienas kito sergėtojais, tiek brolių, tiek seserų. Tačiau tai buvo išrauta su šaknimis iš amerikietiškos krikščionybės, bent jau iš fundamentalistinės jos pakraipos, kurioje jums tereikia galvoti apie save kaip apie individą, ir visiškai nesvarbu, kas nutiks kitiems: „Jeigu jie nesugeba prasigyventi Amerikoje, didingiausioje Žemės šalyje, taip yra dėl to, kad neturi noro sunkiai dirbti. Jie yra tinginiai, jie nenori stengtis.“

Tačiau tą paneigia faktas, kad yra daug, daug vaikų, kurie užauga Amerikos miestų kvartaluose, tiek baltaodžiai, bet daugiausia spalvotieji, kurie iš tiesų neturi jokių šansų kada nors įgyti adekvatų išsilavinimą ar gerai apmokamą darbą. Jie, tikrąja to žodžio prasme, gimsta skurde ir yra pasmerkti gyventi skurde visą likusį savo gyvenimą. Visada galite rasti išimčių ir sakyti, va, šis žmogus užaugo skurdžių kvartale ir tapo milijonieriumi. Žinoma, galite rasti tokių pavyzdžių. Visada yra išimčių. Tačiau tiesiog neįmanoma, kad daugelis žmonių galėtų padaryti tą patį, kadangi Amerikos sistema, kokia ji šiuo metu yra, yra absoliučiai elitistinė, ir bet kurios elitistinės sistemos pagrindas yra neleisti didžiajai populiacijos daliai peržengti tam tikros gausos ribos. Galite sakyti, kad Jungtinėse Valstijose egzistuoja didelė vidurinė klasė, kuri yra pasiekusi šį gausos lygmenį, tačiau taip pat turite didelį žmonių populiacijos segmentą, kurie gyvena skurde, ir gyvens skurde visą savo likusį gyvenimą.

Kaip jau anksčiau kalbėjome, tyrimai parodė, kad per pastaruosius 40 metų pajamų nelygybė išaugo eksponentiškai. Vis mažesnis žmonių skaičius kontroliuoja didžiąją dalį turto, o vidurinės klasės pragyvenimo lygis patyrė eroziją. Tad čia matote, jog turite grupę žmonių Jungtinėse Valstijose, kurie save laiko pranašesniais. Jie yra baltieji, jie yra krikščioniai, dauguma jų yra vyrai, tačiau daugelis jų taip pat yra moterys, kurios buvo įtrauktos į šį sūkurį, ir jie mano, kad jie turėtų valdyti. Tiesą sakant, kai kurie iš jų mano, kad būtent jie ir valdo, ir kad kai Trampas buvo išrinktas prezidentu, jis buvo jų prezidentas. Tačiau jeigu pažvelgsite į faktus, pamatysite, kad Trampas priklausė elitui, ar bent jau norėjo priklausyti šiam elitui, ir prezidentaudamas jis pagrinde atstovavo elitą.

Na ir dabar, elitas, apie kurį kalbu, taip pat yra baltieji, ir taip pat yra vyrai, tačiau tai yra žmonės, apie kuriuos neišgirsite iš žiniasklaidos kanalų. Jie priklauso seniesiems turčiams šiaurės rytinėje Jungtinių Valstijų dalyje, ir jie turi didžiulę įtaką politiniam aparatui, tiek demokratų, tiek respublikonų partijoms, tad būtent jie iš tiesų valdo Ameriką. Jie yra baltieji, jie yra vyrai, jie iš tiesų turi negatyvų požiūrį į moteris. Tačiau ne paprastas baltasis krikščionis valdo Ameriką, nors galvoja tai darantis, ir tai jums tiesiog parodo šių žmonių naivumą.

Tad tuo noriu pasakyti, kad jeigu atsitrauksite žingsnelį atgal ir pamąstysite apie moterų situaciją Jungtinėse Valstijose, pamatysite, kad ji yra susijusi ne tik su krikščionišku, taip vadinamu patriotišku požiūriu į moteris, bet siekia pačius aukščiausius visuomenės sluoksnių ešelonus, kuriuose matote šiuos baltuosius vyrus, kurie tenai sėdi ir kontroliuoja turtą, kontroliuoja finansų sistemą. Eikite ir pažiūrėkite, kiek tarp biržos maklerių yra moterų? Tačiau, žinoma, ne biržos makleriai kontroliuoja ekonomiką, ją kontroliuoja tie, kurie sėdi taip aukštai, kad yra virš debesų, ir niekas žemesniuose lygmenyse negali jų matyti, arba beveik negali matyti. Štai čia yra tikroji problema, kad Amerika savo gyvenimą pradėjo kaip elitistinė visuomenė.

Kurį laiką ji progresavo, tapdama labiau egalitarine visuomene, visiems teikiančia lygias galimybes. Šeštajame ir septintajame dešimtmečiuose ji buvo pasiekusi didžiausią kada nors pasiektą lygybę žmonių pajamose, tačiau nuo to laiko darėsi vis labiau elitistinė, ir tai labiau nei kas kitas degradavo moterų situaciją. Nes kai pažvelgiate į pačią esmę, suvokiate, jog priežastis, dėl kurios neplanuotas nėštumas moteriai sukelia tiek daug problemų, yra ta, kad jos ekonominės galimybės yra menkesnės negu vyrų. Moterims yra sunkiau susirasti darbą, joms yra sunkiau gauti gerai apmokamą darbą. Moterims yra sunkiau daryti karjerą, kadangi darbdaviai galvoja: „O jeigu ji pastos? Geriau paaukštinsiu vyrą, nes žinau, kad galėsiu juo pasikliauti.“

Yra daug šalių, kurios padarė didelį progresą, palengvindamos moterims būti darbo vietoje, gauti motinystės atostogas, gauti apmokamas motinystės atostogas, ar netgi vyrams gauti tėvystės atostogas, kuomet ne vien moteris galėtų būti namuose su vaikais. Tad apie šiuos dalykus turi būti diskutuojama Jungtinėse Valstijose. Jungtinės Valstijos tiesiog turi pasakyti: „Na, abortas čia nėra esminė problema. Tikroji problema yra ta, kaip galime gyventi su faktu, kad mes, kurie save laikome pažangiausia demokratija pasaulyje, duodame moterims daug blogesnes sąlygas nei daugelis kitų demokratinių šalių.“

Žmonėms reikia pažvelgti į Europos šalis ir pažiūrėti, kaip tenai yra elgiamasi su moterimis, ir tuomet paklausti savęs, kaip gali egzistuoti toks neatitikimas. Amerikiečiams tiesiog reikia pasakyti: „Kai žiūrime į istoriją, negi iš tiesų manome, kad šios Europos šalys arba Kanada, arba kitos šalys, kad tai tėra laikinas vyksmas, kad jos duoda daugiau lygybės moterims negu mes? Ir ateis momentas, kai jos nebegalės daugiau to palaikyti, visa tai sugrius ir moterys bus pastatytos į joms pritinkančią vietą, ir mes Amerikoje būsime nugalėtojai.“ Negi žmonės iš tiesų tuo tiki? Argi jie nemato, kad Europos šalys tiesiog pralenkė Jungtines Valstijas, ir yra neišvengiama, kad Jungtinės Valstijos turi judėti ta pačia kryptimi, jau šiek tiek yra pajudėjusios šia kryptimi, ir privalo toliau tai daryti. Ir po 20 ar 30 metų, tie dalykai, kuriuos matote Europos šalyse šiandien, bus įvesti ir Jungtinėse Valstijose, nes kitaip Jungtinės Valstijos tiesiog atsiliks globalinėje konkurencijoje.

Matote, mano mylimieji, mes daug kartų kalbėjome apie antrąjį termodinamikos dėsnį, kad kai sistema tampa uždara, sistemoje pradeda veikti vidinė dinamika, kuri privers šią sistemą sugriūti. Na, kas yra finansų sistema, politinė sistema Jungtinėse Valstijose? Kas yra konservatyvūs krikščioniai? Jie yra uždaros sistemos. Kodėl? Todėl, kad jose dominuoja vyrai, o vyrų protai turi didesnį polinkį tapti uždaromis sistemomis nei moterų. Kaip Jungtinės Valstijos, net ir korporacijos Jungtinėse Valstijose, išgyvens globalioje konkurencijoje? Tiktai tuomet, jeigu atsiras didesnė moterų įtaka, kadangi moterys yra atviresnės naujoms idėjoms negu vyrai, ir todėl tai yra vienintelis dalykas, galintis sutrukdyti šioms korporacijoms netapti netgi dar uždaresnėmis sistemomis nei jos šiuo metu jau yra. Jos nesugebės išgyventi, nes nebus pakankamai lanksčios prisitaikyti prie besikeičiančių laikų.

Be to, jeigu pažvelgtumėte į 2008 metų finansų krizę, kokia buvo jos priežastis? Na, tai buvo finansų krizė, tai buvo finansų sistemoje įvykusi krizė. Kas vadovauja finansų sistemai? Labai, labai dideliu laipsniu, vyrai, galėtume sakyti, kad vyrai yra dabartinės finansų sistemos architektai. Kas buvo atsakingas už krizę, kuri beveik sugriovė visą sistemą? Vyrai. Uždara vyrų protų sistema, tai, kad jie nemąstė, kokias jų veiksmai turės pasekmes žmonėms. Moterys yra atviresnės pamąstyti apie tam tikrų veiksmų pasekmes žmonėms, ir todėl, jeigu moterys nepradės vaidinti aktyvesnio vaidmens ekonomikoje ir finansų sistemoje, tėra laiko klausimas, kada įvyks negrįžtama finansų krizė, kuri sugriaus visą sistemą.

Kiekvienas, pažvelgęs į šią situaciją objektyviai, gali matyti, kad tai yra neišvengiama. Ar tai įvyks 2022 metais? Nebūtinai. Tam gali prireikti ne vienerių metų, tačiau tai įvyks. Kiekvienas sveikai mąstantis žmogus gali tai matyti. Nereikia būti pranašu, kad galėtumėte tai numatyti. Tad matote, šis abortų klausimas 2022 metais yra galimybė žmonėms Jungtinėse Valstijose, pagrinde moterims, perkelti debatų dėmesį ir tarti: „Esmė čia nėra vien abortai, esmė čia iš tiesų yra moterų situacija Jungtinėse Valstijose, ir štai yra visi tie būdai, kuriais jaučiamės žeminamos, ignoruojamos ir niekinamos sistemos, valdžios, vyrų, bažnyčių, žiniasklaidos, ir mes daugiau to nebepakęsime. Mes to nebepriimsime. Nepriimsime, kad nedidelė Aukščiausiojo Teismo teisėjų grupelė gali, vienu plunksnos brūkštelėjimu, pakeisti situaciją, kuri buvo tiek daug metų. Bet netgi dar daugiau, mes nepriimsime, kad vyrų dominuojama visuomenė ir toliau su mumis elgtųsi kaip su antrarūšiais piliečiais.“

Tai būtų didžiulis pokytis, kuris galėtų sušvelninti debatų Jungtinėse Valstijose toną. Labai gerai žinau, kad abortų debatai taip pat gali tapti labai supriešinančiu dalyku, kuomet abi pusės gali pereiti prie smurto, tačiau tai taip pat galėtų būti sušvelninta, jeigu moterys peržengtų vien aborto klausimą ir pradėtų kelti klausimą, kodėl daugeliui moterų tai yra tokia emociškai įkrauta problema, nes tai nėra vien abortų problema. Tai yra, kaip visa visuomenė elgiasi su moterimis, ir būtent čia jūs galite padaryti poveikį išsakydami dėl to prašymus. Jeigu pasinaudosite kai kuriomis iš invokacijų, jeigu jaučiate, kad ši tema yra artima jūsų širdžiai, pasinaudosite invokacijomis iš knygos apie moteris, ir kalbėsite šiuos prašymus, kad moterys atsitrauktų nuo šios problemos ir iš tiesų eitų į debatus turėdamos troškimą, kad jų balsas būtų išgirstas vienijančiu būdu, kuris tiesiog sako: „Esmė čia nėra mums kovoti su vyrais. Esmė yra, kad mes, vyrai ir moterys, suprastume, jog visi esame žmonės, visi esame piliečiai ir visi turime teises. Ir laikas pradėti mums elgtis taip, tarsi visi turėtume lygias teises.“

Štai ką norėjau jums perduoti šiais Naujaisiais Metais. Noriu pasakyti, kad jūsų Motinos Marijos 500 vigilė ekonomikai, jūsų vebinarai ir jūsų vigilė Čohanams padarė didžiulį poveikį kolektyvinei sąmonei šiais metais. Visada yra sunku nurodyti specifinius pokyčius, kurie buvo atnešti, ir mes puikiai suprantame, kad mūsų mokiniai jau nuo senų laikų kartais klausia savęs: „Ar iš tiesų yra kažkoks skirtumas, kad mes kalbame šiuos šaukinius ir invokacijas?“ Tačiau galiu jus užtikrinti, mano mylimieji, kad skirtumas yra, ir dažnai tai yra kritinis skirtumas tarp nekonstruktyvaus ir konstruktyvaus kelio.

Ir už tai, turite mano dėkingumą. Turite mano didžiulį dėkingumą, ir aš laukiu, ką galėsime pasiekti šiais ateinančiais metais, 2022, su trimis dvejetais. Trimis dvejetais, tačiau nepamirškite nulio. Ir su tuo, užsklendžiu jus savo širdies džiaugsme!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels