Būkite atviromis durimis Taikos liepsnai bet kokiomis išorinėmis aplinkybėmis

Pakylėtoji Mokytoja Nada per Kim Michaels, 2024 metų sausio 6 d. Šis diktavimas buvo perduotas 2024 metų Naujųjų metų vebinare: „Būkite Taikos Liepsna besikeičiančiame pasaulyje“.


AŠ ESU Pakylėtoji Mokytoja Nada, Šeštojo Spindulio, dažnai dar vadinamu Taikos Spinduliu, Tarnystės Spinduliu, Čohanė.

Buvimas ramybėje neramiais laikais

Ar begali būti didesnė tarnystė už taikos atnešimą į šią konfliktų draskomą planetą? Tačiau kas gali atnešti taiką? Na, yra du būdai taikai atnešti. Yra Skaudžių Smūgių Mokykla ir Vidinio Išrišimo Mokykla. Žinoma, vidinis išrišimas gali būti pasiektas bet kuriuo metu, tačiau kaip matome iš istorijos, dažnai reikalingi labai skaudūs smūgiai, kad žmonės taptų atviri vidiniam išrišimui. Klausimas yra, kiek skaudūs šie smūgiai turės tapti šį kartą? Ar jie turės būti skaudesni nei buvo praeityje?

Mes šioje dispensacijoje nedaug kalbėjome apie ankstesnes civilizacijas, nors ir minėjome, kad ankstesnės civilizacijos iškildavo ir žlugdavo. Tie iš jūsų, kurie studijavote mano, kaip pakylėtosios mokytojos istoriją, žinote, jog buvo pasakyta, kad aš turėjau keletą įsikūnijimų Atlantidoje, ir, žinoma, žinote, kad Atlantidos nebėra. Realybė, kai žvelgiate į praeitį, į šią labai labai ilgą Žemės istoriją, yra tokia, kad daug civilizacijų iškilo ir žlugo. Netgi galite pažvelgę į rašytinę istoriją matyti, kad tam tikros civilizacijos buvo pasiekusios didelę galybę, didelį pažangumą, tačiau kur jos visos yra šiandien?

Kalbu apie tai dėl to, kad suvoktumėte, jog buvau įsikūnijime Žemėje daug kartų. Aš buvau avatarė, atėjusi į Žemę labai seniai iš natūralios planetos. Žemėje buvau įsikūnijusi daugybę kartų, patyriau tą patį, ką patyrė tiek daug avatarų, tapdama puolusių būtybių taikiniu, nes jos mano šviesą laikė grėsme, patyriau gimimo traumą, susikūriau pirmykštę savastį ir ilgą laiką grūmiausi, mėgindama įveikti tą pirmykštę savastį ir kitas savastis, kurias susikūriau kaip jos pasekmę, mėgindama sugrįžti į tą pusiausvyros, tyrumo, nekaltumo būseną, kuri man galiausiai leido pakilti. Jums tai pasakoju dėl to, kad noriu, jog suvoktumėte, kad aš buvau įsikūnijusi Atlantidoje tos civilizacijos pabaigoje. Kitaip tariant, kai ta civilizacija pradėjo grimzti į žemyn traukiantį sūkurį ir galiausiai susinaikino.

Jums tai pasakoju, norėdama padėti jums suvokti, kad buvau įsikūnijusi Žemėje labai sunkioje situacijoje. Kai kalbame apie Taikos Liepsną, yra daug žmonių Žemėje, kurie, jeigu išgirstų arba perskaitytų, ką mes kalbame, sakytų: „Na, kaip galima būti ramybėje tokiais neramiais laikais?“ Aš siekiu padėti jums suvokti, kad aš buvau įsikūnijusi Žemėje neramiais laikais, tad žinau, ką reiškia būti įsikūnijime neramiais laikais. Man nėra svetima tai, ką daugelis žmonių Žemėje patiria šiandien. Tačiau taip pat iš savo patirties žinau, kad yra įmanoma pakilti virš laikų, kuriais gyvenate, kad ir kokie neramūs jie būtų.

Tiesa ta, kad nors daugelis žmonių dabartinę situaciją pasaulyje laiko sunkia, ji nėra tokia sunki, nėra tokia nerami, kaip buvo tomis paskutinėmis Atlantidos dienomis. Jūs, tiesą sakant, turite daug geresnes galimybes šiandien, nes nors dabartinėje pasaulinėje situacijoje egzistuoja tam tikri neramūs aspektai, jūsų civilizacija ir visas pasaulis bendrai nesate žemyn traukiančiame sūkuryje. Jūs esate aukštyn kylančioje spiralėje.

Egzistuoja didesnės galimybės pakilti virš to mąstymo, kuris pradėjo skverbtis į kolektyvinę sąmonę, formuoti šiuos sūkurius, įtraukiančius daug žmonių priimti šį negatyvų požiūrį į ateitį. Žinoma, tie, kurie priima negatyvų požiūrį į ateitį, nebus Sen Žermeno aukso amžiaus pionieriais. Tai turėtų būti visiškai logiška. Mes, žinoma, nenorime, kad mūsų tiesioginiai mokiniai būtų įtraukti į kurį nors iš šių sūkurių, kaip iš tiesų matėme tai nutinkant ankstesnėse dispensacijose ir netgi su kai kuriais pakylėtųjų mokytojų mokiniais šiandien.

„Negaliu būti ramybėje tokiais neramiais laikais“

Aš, žinoma, esu Šeštojo Taikos Spindulio Čohanė. Arkangelas Urielis atneša tą Taikos Liepsną, saugo tą Taikos Liepsną Žemei, spinduliuodamas tą taiką Žemei, tačiau ji neteka tiesiogiai iš Arkangelo Urielio į kolektyvinę sąmonę, kadangi viskas, kas yra susiję su Šeštuoju Taikos Spinduliu, teka per mano, kaip Čohanės tarnystę. Aš, žinoma, esu atviros durys šiam Taikos Liepsnos tekėjimui, taikos energijai, iš Urielio į kolektyvinę sąmonę. Tai reiškia, jog kadangi esu arčiau fizinės karalijos už arkangelą, būdama Čohanė, esu arčiau susikirtimo taško tarp dvasinės karalijos ir keturių materialios visatos lygmenų. Tai reiškia, kad esu labiau susiderinusi su tuo, kas vyksta keturiuose lygmenyse. Jaučiu stipresnį grįžtamąjį ryšį ir todėl jaučiu energijas. Jaučiu mintis, jausmus. Netgi jaučiu, kaip, kai laikai pasikeičia, tai paveikia žmonių tapatumo jausmą. Labai gerai suprantu, labai aiškiai patiriu, kad per kelerius praėjusius metus, nuo koronos pandemijos pradžios ir karo Ukrainoje, daugelio žmonių individualioje sąmonėje įvyko pokytis, ir pokytis taip pat įvyko kolektyvinėje sąmonėje, kuomet žmonės nebe taip optimistiškai žiūri į ateitį kaip anksčiau.

Kai pradedu kalbėti apie Taikos Liepsną, aš, žinoma, taip pat jaučiu tą grįžtamąjį srautą iš kolektyvinės sąmonės, ir netgi iš kai kurių mūsų mokinių pasąmonės, pasipriešinimą girdėti apie Taikos Liepsną, ir labai aiškiau jaučiu, kad daugelis žmonių mano, jog neįmanoma būti taikoje šiais neramiais laikais. Daugelis dvasingų žmonių, net tik pakylėtųjų mokytojų mokiniai, bet apskritai daugelis dvasingų žmonių sakys, ar bent jau pasąmoningai jaus, kad negalite būti atviromis durimis Taikos Liepsnai tokiais neramiais laikais; negalite būti ramybėje savo pačių prote tokiais neramiais laikais. Tačiau kodėl žmonės taip jaučiasi? Iš kur tai ateina?

Jūsų proto būsena nuo nieko Žemėje nepriklauso

Na, tai ateina iš to, ką paaiškino Arkangelas Urielis. Žmonės yra fiziniame įsikūnijime, jie yra įsupti kolektyvinės sąmonės, kuri yra labai stipriai paveikta dualistinės sąmonės. Žmonės turi šį požiūrį, žmogišką, dualistinį požiūrį į taiką. Jie mano, kad taika yra konflikto priešingybė. Jie mano, kad taiką yra įmanoma patirti tik kai nėra jokio konflikto. Yra daug žmonių, kurie mano, kad taikos patyrimas jūsų prote priklauso nuo išorinių sąlygų. Taip pat, žinoma, yra ir su bet kokia kita Dievo savybe ar pozityvia savybe. Bet ar iš tiesų taip yra? Jeigu sugėrėte nepaprastai gilią Arkangelo Urielio žinią, suvokiate, kad, žvelgiant iš mūsų perspektyvos, tai, žinoma, nėra tiesa.

Jeigu atsitrauktumėte nuo dvasinių mokymų, nuo tikrų, pagrįstų dvasinių mokymų, jeigu pažvelgtumėte į daugelį skirtingų dvasinių mokymų, pradedant pakylėtųjų mokytojų mokymais ir baigiant Budos mokymais, ar netgi kai kuriais Vedų arba Advaitos Vedantos mokymais, jeigu visus šiuos mokymus distiliuotumėte iki jų esmės, ką visi šie mokymai sako? Jie visi sako vieną paprastą dalyką. Dvasinio augimo tikslas, ėjimo dvasiniu keliu tikslas, aukštesnės proto būsenos pasiekimo tikslas, ar vadintumėte tai nubudimu, nušvitimu, nirvana, ar kad ir kaip jūs tai vadintumėte, yra vienas vienintelis dalykas: suvokti ir patirti, kad jūsų proto būsena nepriklauso nuo jokių jūsų išorėje esančių sąlygų, įskaitant ir fizines Žemėje egzistuojančias sąlygas. Jūsų proto būsena nepriklauso nuo nieko už jūsų proto ribų. Tokia yra esminė žinia, kurios mokė visi tikri dvasiniai mokymai nuo pat rašytinės istorijos pradžios, bet net ir gerokai anksčiau.

Jūs esate, kaip paaiškinome, bendrakūrėjai. Jūs buvote sukurti būti bendrakūrėjais su Dievu, o ne bendrakūrėjais su žmonija, ne bendrakūrėjais su puolusiomis būtybėmis. Kas yra Dievas? Na, Dievas, žinoma, aukščiausia prasme, yra Kūrėjas, bet iš tiesų tai yra visos pakilusios būtybės ankstesnėse sferose, per visas šias sferas, per visus šiuos sluoksnius, besidriekiančius iki paties Kūrėjo. Kuo skiriasi pakylėtoji karalija nuo nepakilusios sferos, ypač nuo tokios tamsios planetos kaip Žemė? Skiriasi tuo, kad pakylėtoje karalijoje niekas nepriklauso nuo Žemėje egzistuojančių sąlygų. Žemėje egzistuojančios sąlygos nedaro visiškai jokios įtakos pakylėtajai karalijai. Kaip galite būti bendrakūrėju su pakylėtaisiais mokytojais? Naudodamiesi mūsų mokymais, kad siektumėte ir galiausiai pasiektumėte proto būseną, kurioje suvokiate, jog jūsų proto būsena visiškai nepriklauso nuo jokių Žemėje egzistuojančių dalykų. Ji priklauso tik nuo to, kas yra už materialaus pasaulio ribų, tai yra, nuo pakylėtosios karalijos. Štai kodėl galite būti atviromis durimis pakylėtiesiems mokytojams, Dievo Liepsnoms, ar tai būtų Taika ar vienas iš kitų Spindulių, net ir Slaptųjų Spindulių.

Viskas, ką mes jums davėme šioje dispensacijoje, buvo tiesiogiai nukreipta atvesti jus iki taško, kuriame galėtumėte pilnai šitai suvokti: „Mano proto būsena nepriklauso nuo jokių dalykų Žemėje. Mano proto ramybė nepriklauso nuo to, kad egzistuotų taikios sąlygos ir nebūtų jokių konfliktų ir sumaišties Žemėje. Mano buvimas atviromis durimis Taikos Liepsnai nepriklauso nuo tam tikrų sąlygų egzistavimo Žemėje.“ Kad galėtumėte būti atviromis durimis Taikos Liepsnai, jums nereikia atsitraukti nuo vieno dualistinio sumaišties poliaus ir perbėgti į kitą dualistinį reliatyvios taikos polių. Dvasinis kelias moko ne to, nors yra daug, daug žmonių, kurie taip galvoja. Pavyzdžiui, daug budistų mano, kad tikslas yra ne tik pasiekti taikias išorines sąlygas, bet taip pat pasiekti proto ramybę, tačiau jie vis tiek į šią proto ramybę žiūri iš dualistinės perspektyvos, kaip į kažką, kas skiriasi nuo taikos nebuvimo. Jie tai apibrėžia remdamiesi žemiškomis sąlygomis, santykyje su žemiškomis sąlygomis.

Bendrakūrimas santykyje su pakylėtaisiais mokytojais

Na, aš esu pakylėtoji mokytoja. Neapibrėžiu savęs santykyje su jokiais Žemėje egzistuojančiais dalykais, nes būtent nustodama save apibrėžti santykyje su bet kokiais Žemėje egzistuojančiais dalykais, užsitarnavau savo pakylėjimą, ir taip pat bus su kiekvienu iš jūsų. Jūs niekam Žemėje nepriklausote, niekas Žemėje jūsų neapibrėžia, nebent leidžiate, kad tai jus apibrėžtų. Štai kodėl galime, tam tikra prasme, sakyti, kad galite rinktis. Buvote sukurti būti bendrakūrėju, ir vienintelis dalykas, kurio negalite padaryti, yra sustabdyti bendrakūrimą. Klausimas yra, kuo remdamiesi jūs bendrakuriate? Nors gali nuskambėti pakankamai žiauriai, turite tris galimybes. Galite bendrakurti santykyje su pakylėtaisiais mokytojais, ką buvote sukurti daryti, arba galite bendrakurti santykyje su žmonija, ko nebuvote sukurti daryti, arba galite bendrakurti santykyje su puolusiomis būtybėmis, ko tikrai nebuvote sukurti daryti. Tokios iš tiesų yra vienintelės jūsų galimybės. Teoriškai, jūs galėtumėte, būdami avataru, bendrakurti santykyje su kitais avatarais, jeigu atsirastų didesnis suvokimas apie avatarus, tačiau net ir tai nebūtų optimalu.

Optimalu būtų tai, kad jūs apibrėžtumėte save santykyje su pakylėtaisiais mokytojais ir bendrakurtumėte su mumis. Daugelis jūsų jau pradėjote tai daryti. Jokiu būdu nesakau, kad jums kažko stinga ar kad atsiliekate. Tiesiog sakau, kad galite toliau vystyti tai, ką pajautėte ir patyrėte, ir palaipsniui, per ganėtinai trumpą laiko tarpą, galėsite pakilti į netgi dar aukštesnį bendrakūrimo su pakylėtaisiais mokytojais jausmą. Tai yra vienintelis būdas, kuriuo jūs iš tiesų galite būti atviromis durimis Taikos Liepsnai, arba, kaip taip pat būtų galima pasakyti, būti Taikos Liepsna pasaulyje. Tol, kol manysite, kad buvimas Taikos Liepsna priklauso nuo specifinių išorinių sąlygų jūsų asmeniniame gyvenime ar specifinių išorinių sąlygų jūsų artimiausioje aplinkoje, ar visame pasaulyje, neišpildysite savo aukščiausio bendrakūrėjo potencialo, nes, kaip sakė Arkangelas Urielis, Taikos Liepsna yra aukščiau už Žemėje egzistuojančią taiką ir už Žemėje egzistuojančią nesantaiką. Ji yra aukščiau už poras, aukščiau už dualizmus, ir būtent to daugelis dvasingų žmonių nėra supratę.

Taika, pranokstanti supratimą

Žinau, kad Arkangelas Urielis tai pasakė. Aš tai dar kartą pakartosiu, nes tiek daug žmonių pilnai to nesuvokė ir nepatyrė. Aš čia nekalbu apie intelektualų supratimą. Galite suprasti kažką intelektualiai pirmą kartą tai išgirdę, jeigu esate sukoncentravę dėmesį, tačiau supratimas intelektualiai nereiškia įsisąmoninimo, patyrimo, leidžiančio jums pakeisti savo sąmonę, net ir savo tapatumo jausmą. Prisiminkite, ką sakiau apie save, kad buvau įsikūnijime paskutinėmis Atlantidos dienomis. Pakilau, įkūnydama Taikos Liepsną, nes susiderinau su Taikos Liepsna, ir ji, taip sakant, tapo mano vartais į Dangų. Jūs, žinoma, galite naudotis visais Spinduliais, net ir Slaptaisiais Spinduliais, tačiau aš naudojausi Taika, ir jeigu galėtumėte matyti visuomenę, kurioje turėjau savo paskutinį įsikūnijimą, joje buvo daug didesnė sumaištis nei yra pasaulyje šiandien. Kaip aš visa tai pakėliau? Na, pasiekiau tašką, kuriame suvokiau tą esminį skirtumą, jog Dievo savybės neveikia jokie Žemėje egzistuojantys dalykai, ir todėl man nereikalingos specifinės sąlygos Žemėje, kad galėčiau įkūnyti tą Dievo savybę, užmegzti ryšį su ta Dievo savybe, patirti Dievo savybę. Pradėjau patirti šią Taikos Liepsną, taiką, kuri pranoksta supratimą.

Pamąstykite apie šį išsireiškimą, kurį tiek daug žmonių praleidžia pro akis: taika, kuri pranoksta supratimą. Ji yra aukščiau supratimo, nes jeigu pažvelgsite į pasaulį ir pažvelgsite į sąlygas, ir tai galiojo tiek anais laikais Atlantidoje, tiek šiandieniniame pasaulyje, jeigu pažvelgsite racionaliu protu, kuris siekia suprasti, galėsite atrasti visas tas sąlygas, kurios nėra taikoje, ir galite suprasti, jog dėl šios sąlygos, ar anos sąlygos, ar sekančios sąlygos, kaip galiu būti ramybėje, matydamas, kaip viskas yra blogai, matydamas visus tuos dalykus, kurie vyksta? Tačiau kaip sakiau, Taikos Liepsna yra aukščiau bet kokių Žemėje egzistuojančių dalykų, ir jūsų supratimas linijišku intelektualiu protu nėra aukščiau to, kas vyksta Žemėje. Tai yra dar vienas dalykas, kurio daugelis dvasios mokinių nesuprato. Jie mano, mes visi esame linkę taip galvoti, kol esame įsikūnijime, kad turime aukščiausią supratimą, turime geriausią gebėjimą suprasti.

Mes žiūrime į XX-ojo amžiaus ketvirtąjį dešimtmetį ir vėlesnius laikus, ir, žinoma, net ir dar anksčiau, matome tiek daug mokinių, kurie atrado pakylėtųjų mokytojų mokymą, kurie stropiai jį studijavo, stropiai kalbėjo šaukinius ir kvietė Violetinę Liepsną, ir jie galvojo, jog kadangi atrado šį pažangų pakylėtųjų mokytojų mokymą, tai reiškia, kad jie turi aukščiausią gebėjimą suprasti. Na ir dabar, daugelis šių mokinių, ir daugelis jūsų, esate visiškai teisūs manydami, kad turite aukščiausią įmanomą gebėjimą suprasti. Todėl jūs galite suprasti dvasinį mokymą, jūs galite suprasti taiką, kuri patenka į tą supratimo spektrą, kaip jis šiuo metu yra apibrėžiamas Žemėje, tačiau šis supratimas neleis jums užmegzti ryšio ir patirti Taikos Liepsnos, kuri yra aukščiau bet kokių dalykų Žemėje. Leiskite man dar kartą tai pakartoti, nes žinau, kad kai kurie iš jūsų sėdite tenai savo protuose ir tai gromuliuojate.

Galite pažvelgti į savo gyvenimą, ir daugelis dvasios mokinių, ne tik pakylėtųjų mokytojų mokiniai, bet ir daugelis kitų dvasingų žmonių amžių bėgyje žiūrėjo į save ir į savo gebėjimą suprasti dvasinį mokymą. Jie aiškiai matė, kad jų suvokimo gebėjimai yra aukštesni už vidutinio žmogaus. Jie turi aukštesnį supratimo lygį, gebėjimą suprasti, už vidutinį žmogų. Tiesą sakant, daugelis intelektualių ir mokslo žmonių, daugelis religinių teologų žiūrėjo į save ir samprotavo: „Aš toli pranokstu vidutinį žmogų savo gebėjimu suprasti“, ir jie yra visiškai teisūs, mano mylimieji. Tik dalykas, kurio jie nesuvokia, yra tai, kad bet kuriuo laiko momentu kolektyvinė sąmonė Žemėje yra tam tikrame lygmenyje, ir kad ir kiek toli jūs būtumėte pranokę vidutinį žmogų, negalite pranokti kolektyvinės sąmonės intelektualiu, linijišku, analitiniu protu, kadangi kolektyvinės sąmonės lygmuo sukuria stiklines lubas jūsų gebėjimui suprasti tokioje planetoje kaip Žemė, ir jūs negalite prasimušti pro tas stiklines lubas. Na ir dabar, kaip sakiau, jūs galite pranokti vidutinį žmogų, nes jie yra daug žemiau šių stiklinių lubų, tačiau jūs vis tiek nepakilsite virš stiklinių lubų su linijišku, intelektualiu protu. Štai kodėl mes visada pabrėžėme intuicijos vertę, kuri jums leidžia patirti kažką už intelektualaus proto ribų.

Save pagrindžianti žmogiško proto sistema

Na ir dabar, jeigu pažvelgtumėte į šiuos keletą pastarųjų metų, ir grįžkime prie koronos pandemijos, buvo pakylėtųjų mokytojų mokinių, kurie pasinaudojo savo gebėjimu suprasti, padarydami įvairias išvadas apie koronos pandemiją, apie skiepus, apie kaukes, apie tą ir aną, ir nebuvo taip, kad jų samprotavimai intelektualiu protu būtų buvę visiškai klaidingi, nors, žinoma, kiti žmonės samprotavo visiškai kitokiu būdu, remdamiesi tais pačiais įrodymais. Tuo noriu pasakyti, kad yra tiek daug situacijų Žemėje, kuriose galite turėti dvi grupes žmonių, kurie turi tokį patį, pavadinkime taip, protavimo ar bent jau intelektinių gebėjimų lygmenį. Jie žiūri į tam tikrą klausimą, žiūri į tuos pačius įrodymus, ir remdamiesi tais pačiais įrodymais, padaro dvi skirtingas, dažnai priešingas ir nesuderinamas išvadas. Kodėl taip yra? Todėl, kad intelektas neleidžia jums suvokti, užmegzti ryšio ir patirti to, kas yra už materialaus pasaulio ribų.

Neegzistuoja aukščiausias tam tikro klausimo sprendimas. Galbūt skaitėte, kad viename iš paskutinių savo įsikūnijimų Atlantidoje aš buvau teisininkė. Na, kokia teismų sistema egzistuoja net ir šiandien Žemėje? Tai yra vieta, kurioje jūs galite pateikti tam tikrus įrodymus, kuriuos gali būti sunku paneigti, ir vis dėlto, viskas priklauso nuo interprecijų. Viskas priklauso nuo to, kaip tai yra pateikiama, ir galite paneigti net ir regimai pačius tvirčiausius įrodymus. Matote, kad šiandieninės teismų sistemos, kaip tai vyko ir Atlantidoje, įkūnija šį, kaip jau anksčiau sakėme, linijiško proto gebėjimą žiūrėti į įrodymus, nesugebant pasiekti jokio aukštesnio supratimo, nesugebant iš tiesų išspręsti klausimo. Pažvelkite į žmones, kurie buvo įtraukti į Donaldo Trampo rinkimų rezultatų neigimą, ir kai kurie vis dar tebėra į tai įtraukti. Pažvelkite į žmones, kurie, grįžtant prie ankstesnių dispensacijų, buvo įtraukti į šią idėją, kad artėja pasaulio pabaiga arba visuomenės pabaiga, kad tuoj įvyks didžiulė katastrofa, ir jie tikėjo tai įvyksiant tam tikrą dieną. O tuomet tai neįvyko. Tačiau po kelerių metų jie susirado kitą pasaulio pabaigos pranašystę. Ir dabar jie tiki, kad štai šita yra aukščiausia pranašystė, ir šį kartą tai tikrai įvyks. Daugelis jūsų tikriausiai jau nelabai prisimenate 2012 metų isteriją, ar isteriją, kurios buvo ištikti kai kurie žmonės, baimindamiesi kompiuterių kracho 2000 metais.

Argi nematote, kad būtent tai daro linijiškas intelektualus protas? Jis sugeba sumąstyti įrodymus, kurie palaiko kokias tik norite išvadas. Jeigu norite manyti, kad tai yra sunkiausi laikai, kokius tik kada nors ši planeta regėjo, jeigu norite manyti, kad jus tuoj tuoj užgrius kataklizmai, jeigu norite manyti, kad pasaulis stovi ant trečiojo pasaulinio karo slenksčio, jeigu norite manyti, kad Sen Žermenas yra atitrūkęs nuo realybės, kalbėdamas apie aukso amžių, kai viskas taip blogai klostosi, jeigu norite taip galvoti, jūsų intelektualus linijiškas protas galės rasti aibę įrodymų, patvirtinančių tai, ką jūs norite galvoti.

Tačiau atkreipkite dėmesį į paprastą faktą, jeigu atsitrauktumėte žingsnelį ir pastebėtumėte savo protą. Tai ne intelektualus protas apibrėžia išvadas, jis tik suranda įrodymus. Intelektualus protas surenka įrodymus, pagrindžiančius išvadą, kurią jūs primetėte savo intelektualiam protui. Kodėl taip yra?

Na, ką mes jums sakėme apie jūsų keturis žemesniuosius kūnus? Tankiausias, žemiausių vibracijų yra fizinis kūnas, virš jo yra emocinis kūnas. Ko reikia, norint padaryti fizinį veiksmą? Na, turite gauti emocinę paskatą arba impulsą daryti tą veiksmą. Kaip gaunate emocinį impulsą? Iš mentalinio proto, kuris padaro išvadą, dėl kurios atrodo, kad tai yra geriausias arba vienintelis būdas veikti. Tačiau kaip mentalinis protas padaro tam tikrą išvadą? Na, jis privalo veikti jūsų identiteto proto nubrėžtose ribose. O savo identiteto prote jūs apibrėžiate, ar norite tikėti tuo apie skiepus, ar norite tikėti anuo apie skiepus, ar norite tikėti tuo apie Trampą, ar anuo apie Trampą. Ir kai jau esate tai apsibrėžę savo identiteto prote, jūs projektuojate tai į mentalinį protą. O mentalinis protas, tarsi paklusnus šuo, eina šniukštinėti po internetą, vizgindamas savo uodegą, kai atranda jūsų padarytą išvadą paremiančius įrodymus. Ir todėl jaučiatės visiškai teisūs patvirtindami savo sąmoningu protu pasiektą išvadą ir imdamiesi pagal tai veikti.

Pamatinis pasirinkimas identiteto lygmenyje

Daug, daug žmonių, net ir pakylėtųjų mokytojų mokinių, tikėjo, kad būtent jų gebėjimas mąstyti ir analizuoti, jų intelekto lygis leido jiems matyti, kad štai šie įrodymai yra tikri įrodymai. Tačiau taip yra dėl to, kad jie nesuvokė, jie nestebėjo, kaip veikia jų protas. Mentalinis protas labai retai prieina įrodymais paremtos išvados. Absoliučioje daugumoje atvejų mentalinis protas veikia vedinas impulso, ateinančio iš identiteto proto, ir tuomet jis renka įrodymus. Ne įrodymai jus įtikina, mentalinis protas tiesiog surenka įrodymus, kurie patvirtina tai, kuo jūsų identiteto protas nori, kad jūs tikėtumėte. Jeigu pradėsite tai suvokti, suprasite, kad jūsų identiteto protas yra aukščiausias iš keturių jūsų žemesniųjų kūnų. Būtent jis nustato rėmus visiems kitiems dalykams.

Koks yra pamatinis pasirinkimas, kurį padarote savo identiteto prote? Tai yra, su kuo aš noriu bendrakurti? Ar noriu bendrakurti su pakylėtaisiais mokytojais? O gal noriu bendrakurti su plačiąja žmonija ar su puolusiomis būtybėmis? O gal aš, kai kuriais atvejais, ir tai iš tiesų galioja puolusioms būtybėms, noriu bendrakurti visiškai savo išsigalvotą realybę? Aš ne bendrakuriu, aš kuriu, nes esu toks pažengęs ir toks ypatingas, jog žinau geriau už visus kitus. Tai taip pat yra įmanoma.

Tai, vėlgi, yra labai paprasta. Kai susiduriate su vienu iš šių klausimų pasaulyje, kokias turite pasirinkimo galimybes? Galite žiūrėti į įrodymus. Tačiau, kaip sakiau, jeigu iš tiesų pažvelgsite į įrodymus neutraliai, galėsite sugalvoti argumentus už ir prieš daugumai klausimų, ir yra sunku padaryti išvadą, remiantis intelektualiais įrodymais. Štai kodėl dauguma žmonių jau yra priėmę sprendimą, paremtą jų tapatumo jausmu. Jeigu norite bendrakurti su žmonija, turėtumėte sekti tuo, kas yra kolektyvinėje sąmonėje toje vietovėje, kur jūs gyvenate, būdami įtraukiami į šį grupinį mąstymą. Jeigu bendrakuriate su tam tikra žmonių grupe, esate įtraukiami į žmones, į jų išvadų priėmimą ir palaikymą. Jeigu, pavyzdžiui, esate ištikimi tam tikram žmogui, būsite įtraukti į tą asmenį palaikančią grupę. Jeigu esate ištikimi arba prisirišę prie puolusios būtybės, kuri yra viešas asmuo ar netgi prie tokios puolusios būtybės, kuri yra identiteto karalijoje, būsite įtraukti į tos būtybės sukurtą sūkurį, kadangi puolusios būtybės labai gerai moka kurti sūkurius aplink save, iškreiptos realybės lauką, kaip tai yra vadinama. Tad būsite į tai įtraukti.

Kita galimybė yra bendrakurti su pakylėtaisiais mokytojais. Kas nutinka, kai siekiate tai daryti? Atrandate visiškai kitokią perspektyvą į Žemėje egzistuojančias problemas. Suvokiate, kad nepakanka sakyti juoda ir balta, teisinga ir klaidinga, šitai yra teisinga, o anas yra klaidinga. Jūs, visų pirma, kai su mumis susiderinate, suvokiate, kad esate daugiau už visus šiuos juodai baltus apibrėžimus. Ir nutinka taip, kai siekiate aukštyn nuo identiteto proto, o ne iš identiteto proto arba žemyn iš identiteto proto, kad užmezgate ryšį su Kristaus protu. Ir įgyjate tam tikrą Kristaus įžvalgumo laipsnį, priklausomai nuo to, kiek neutralūs esate savo identiteto kūne, kiek savasčių turite identiteto kūne, kurios apibrėžia, kokie turėtumėte būti.

Duosiu jums pavyzdį. Daug pakylėtųjų mokytojų mokinių ankstesnėje dispensacijoje El Moriją laikė labai griežtu mokytoju, rūsčiu disciplinuotoju. Tačiau tai buvo įvaizdis, kurį ta dispensacija kolektyviškai sukūrė identiteto kūne. Ir jis nebuvo paremtas tikru ryšiu su pakylėtuoju mokytoju El Morija, su dabartiniu Mokytoju MOR. Nes tuomet jie nebūtų turėję to įvaizdžio, kadangi būtų patyrę, jog Mokytojas MOR yra daugiabriaunė būtybė. Jis tikrai nėra pikta būtybė danguje, kaip tai buvo vaizduojama judėjų-krikščionių tradicijoje tūkstančius metų. Jis tiesiog yra nepajudinamas kai kuriais klausimais, kai ateinate pas jį su savo intelektualiu protu ir norite priversti jį patvirtinti tai, kuo patys norite tikėti. Kadangi Mokytojas MOR yra pasišventęs jūsų išlaisvinimui, jis nepatvirtins jūsų iliuzijų. Kaip tai galėtų jus išlaisvinti? Tačiau jis taip pat gali skleisti nepaprastai didelę ir rausvą meilę, kaip tai gali daryti bet kuri ledi mokytoja.

Tapkite neutralūs, kad patirtumėte Taikos Liepsną

Matote, kaip jau anksčiau sakėme, dualistinėje sąmonėje esantys žmonės gali žiūrėti į dvasinę karaliją, gali žiūrėti į pakylėtuosius mokytojus, tačiau jie iš tiesų nėra atviri su mumis susijungti. Jie projektuoja įvaizdį ir nori gauti patvirtinimą tam įvaizdžiui. Negausite patvirtinimo iliuzijai iš pakylėtojo mokytojo. Galite jį gauti iš netikros hierarchijos apsišaukėlių žemesnėje identiteto karalijoje, o ypač mentalinėje karalijoje. Galite jį gauti iš puolusių būtybių tose karalijose. Galite jį gauti iš kitų žmonių. Tačiau negausite jo iš pakylėtojo mokytojo, nes tai būtų ėjimas į kompromisą su mūsų misija.

Visa ši ilga kalba mus vėl grąžina prie Taikos Liepsnos. Kaip galėsite iš pradžių patirti Taikos Liepsną, o tuomet tapti atviromis durimis Taikos Liepsnai, o tuomet tapti Taikos Liepsna? Na, turite nustoti projektuoti šiuos dualistinius nesantaikos ir taikos įvaizdžius ant Taikos Liepsnos. Turite siekti būti neutralūs, ir tuomet galėsite su ja susijungti, patirti ją trumpomis akimirkomis, ir galiausiai galėsite dažniau ją patirti. Bet ar suvokiate, jog norėdami pasiekti šį neutralumą, iš pradžių turite įveikti visą šią idėją, kad Taikos Liepsna, ir tai, kaip jūs ją patiriate, priklauso nuo sąlygų Žemėje, įskaitant ir jūsų keturiuose žemesniuosiuose kūnuose esančių sąlygų?

Ką padarė puolusios būtybės? Mes tai kartojome tiek daug kartų. Ką jos padarė, kad sukurtų dabartinę sumaištį Žemėje? Jos pasakė, kad egzistuoja standartas, ir tai yra dualistinis standartas, ir viskas pasaulyje turėtų atitikti šį standartą. Tačiau ne tiktai tai, net ir tai, kas yra už pasaulio ribų, turėtų atitikti pasaulyje jų apibrėžtą standartą. Jos sako, kad Dievo Taikos Liepsna privalo atitikti mūsų standartą, o kad jūs galėtumėte tai patirti ir tapti atviromis durimis jai, privalote atitikti čia Žemėje egzistuojantį standartą. O ką sakome mes, tie, kurie atstovaujame Dievo Taikos Liepsną Žemei? Mes sakome, kad tai yra absoliutus melas, absoliuti iliuzija. Jums nereikia išpildyti jokio standarto Žemėje, kad patirtumėte Dievo liepsną. Ir Dievo liepsna niekada nepatvirtins jokių standartų Žemėje.

Ir tai yra, ką daugelis jūsų turite potencialą suvokti, ne tik intelektualiai, bet ir tai patirti, ir todėl galite į tai pažvelgti ir tarti: „Kokias aš turiu pasąmonės savastis, kurios blokuoja mano Taikos Liepsnos patyrimą?“ Ir tuomet jūs galite pažvelgti į tas savastis ir galite paprašyti manęs, Šeštojo Spindulio Čohanės, arba galite paprašyti bet kurio kito pakylėtojo mokytojo, su kuriuo dirbate, padėti jums pamatyti šias savastis. Jūs, tiesą sakant, galite klausyti šio diktavimo, arba galite jį skaityti, tačiau jis veikia galingiau, jeigu jo klausote, ir tiesiog stebėkite savo reakciją. Neklausykite žodžių, kuriuos sakau, kai vėl to klausysitės. Tiesiog stebėkite savo reakciją. Kas vyksta jūsų emociniame kūne? Kas vyksta jūsų mentaliniame kūne? Kokie argumentai iškyla? Kas vyksta jūsų identiteto kūne? Kaip jūs žiūrite į save, į savo gebėjimą būti atviromis durimis Taikos Liepsnai, savo pasiryžimui būti atviromis durimis Taikos Liepsnai. Kas iškyla? Tai gali apnuoginti tas savastis. Ir jeigu ryšitės į tai pažvelgti ir imsite tai spręsti, mes jums perdavėme įrankius, kurie padės jums tai padaryti, kad galėtumėte ganėtinai greitai pasiekti tą tašką, kuriame suvokiate: „Taip, aš galiu būti atviromis durimis Taikos Liepsnai, kad ir kokios būtų išorinės sąlygos.“

Ir kodėl visa tai yra svarbu? Na, ką mes sakėme? Būna laikai, kai kolektyvinėje sąmonėje susikuria šie sūkuriai. Ir visi tie, kurie turi silpnesnius protus, visi tie, kurie bendrakuria su žmonija, jie yra įtraukiami į sūkurį. Jie nesugeba matyti jokios išeities iš konflikto kaip tik smurtą arba karą. Kas gali užkirsti kelią smurtui arba jį sustabdyti? Kas gali užkirsti kelią karui arba jį sustabdyti? Tie, kurie nėra įtraukti į sūkurį. Tačiau kaip galite išvengti įtraukimo į sūkurį? Pakildami virš emocinio kūno, kuris jus traukia. Pakildami virš intelektualaus proto, kuris samprotauja, kad štai kaip tai yra ir štai kaip tai turi būti. Pakildami virš tapatumo jausmo, kad privalote prisitaikyti prie pasaulio standarto. Galite pasitarnauti konflikto sustabdymui, būdami atviromis durimis Taikos Liepsnai, tačiau atviromis durimis jūs galite būti tik tuomet, kai suvokiate, kad buvimas atviromis durimis nepriklauso nuo sąlygų Žemėje, tad kad ir ką likusi žmonija begalvotų ar bejaustų, kad ir kokie būtų intelektualūs argumentai, kad ir ką sakytų jūsų išorinis tapatumo jausmas, jūs galite būti atviromis durimis Taikos Liepsnai.

Nesantaikos ir reliatyvios dualistinės taikos apnuoginimas

Ir ši Taikos Liepsna gali pakeisti lygtį, pakeisti situaciją, apnuogindama ne tik nesantaiką, bet taip pat ir reliatyviai, dualistiškai apibrėžiamą taiką. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad už kiekvieno didelio konflikto stovi puolusios būtybės. Jos siekia sukurti sūkurį. Jos siekia apibrėžti intelektualius argumentus. Jos siekia apibrėžti žmonių tapatumo jausmą, kad, pavyzdžiui, jie save laikytų rusais arba ukrainiečiais, žydais arba palestiniečiais, žydais arba arabais. Ir jos tai siekia daryti dėl savo ilgalaikių tikslų. Jos turi ambicijas, kurių siekia. Tačiau jos savo tikslų siekia ne tik sukurdamos konfliktą, jos taip pat savo tikslų siekia apibrėždamos, kokia turi būti taika, ateinanti po konflikto.

Esate girdėję posakį, kad galite laimėti karą, bet prarasti taiką. Na, puolusios būtybės siekia niekada neprarasti taikos, nes ne karas joms iš tiesų rūpi. Bent jau ne toms, kurios yra identiteto karalijoje. Nors, žinoma, yra puolusių būtybių emocinėje karalijoje, kurios nori karo, kad galėtų vogti energiją. Tačiau tos, kurios yra identiteto karalijoje, jos nori išplėsti savo kontrolę. Karas joms tėra įrankis. Labiausiai joms rūpi apibrėžti taiką, kuri ateina po karo, idant taika stumtų žmones, stumtų pasaulį, stumtų visuomenes ta kryptimi, kuri leistų puolusioms būtybėms išplėsti savo kontrolę. Nes jos iš patirties žino, kad kai vyksta karas, ateina toks momentas, kai žmonės pavargsta nuo karo, ir jie dabar yra pasiruošę priimti menkesnę taiką, kad sustabdytų karą. Ir tai suteikia puolusioms būtybėms galimybę išplėsti savo kontrolę.

Ir būtent dėl to Taikos Liepsna, Dievo Taikos Liepsna, apnuogins tiek konflikto sąmonę, tiek taikos sąmonę, išjudindama juos abu ir pakeldama suvokimą, kad žmonės galėtų pamatyti: „Ne, ne tokios taikos mes norime. Mes nesame pasiruošę ir tai nėra vienintelis būdas pasiekti taiką. Tai nėra vienintelis būdas išvengti karo. Egzistuoja aukštesnis būdas, kuris priartins pasaulį prie Sen Žermeno aukso amžiaus.“ Ir tai yra pusiausvyra, kurią jums reikia laikyti, kad neįvyktų didelio masto karas, kuomet tam, kad būtų išvengta didelio masto karo arba būtų užgesinti kylantys karai, žmonės priimtų nesubalansuotą taikos formą, suteikiančią puolusioms būtybėms didesnę kontrolę.

Nados dovana

Daviau jums tai, ką norėjau duoti šiame perdavime. Tačiau norėčiau žengti truputėlį toliau, duodama jums ne vien supratimą. Tam tikra prasme, galėtume sakyti, kad kiekvieną kartą, kai apibrėžiate Dievo savybes, niekada negalite duoti tikslaus Dievo savybės aprašymo žodžiais, tad jūs turite septynis dvasinius spindulius, ir vienas iš jų yra Trečiasis Meilės Spindulys. Tačiau, žinoma, meilė yra universali savybė, ir todėl meilė egzistuoja visuose spinduliuose. Tiesiog yra taip, kad Trečiasis Spindulys apibrėžia meilę kaip tam tikras charakteristikas turinčią Dievo savybę. Tačiau už bet kurio apibrėžimo yra tik Kūrėjo meilė savo kūrinijai. Ir būtent tai mes visi jaučiame pakylėtoje karalijoje. Mes jaučiame ją tekant per mus, tad visuose spinduliuose egzistuoja meilė. Štai kodėl sakiau, kad Mokytojas MOR gali būti toks pat rausvas kaip ir bet kuri ledi mokytoja. Kadangi meilė eina per visus spindulius, tad aš spinduliuoju ne tik taiką Žemėje, bet ir meilę. Ir noriu, kad žinotumėte, jog aš, Nada, myliu jus. Myliu visus nuoširdžius dvasingus žmones. Žinoma, aš myliu visus žmones. Bet matote, dauguma žmonių net negalėtų priimti ar pajausti tos meilės. Tačiau jūs galite ją pajausti, jeigu tiesiog perjungsite savo protą į neutralų ir leisite sau ją patirti. Kitaip tariant, kai žiūrite į mane, kai mąstote apie mane, kai susiderinate su manimi, nemąstykite vien iš taikos perspektyvos. Bet leiskite sau pažvelgti už taikos ir pajausti meilę, patirti meilę. Tai yra didžiausia dovana, kurią noriu jums duoti, nes ši universali meilės forma yra tai, kas išreiškia save per taiką, tad galiausiai, meilė yra tai, kas suteikia taiką.

Tad dabar, užsklendžiu jus toje Mylinčios Taikos Liepsnoje, kuria AŠ ESU ir kurią saugau Žemei.

Taika – nurimk.

Taika – nurimk.

Taika – nurimk.

Taika – nurimk keturiuose materialaus pasaulio kvadrantuose.

Nada, AŠ ESU.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels