Įveikite susiskaldymą per Kristaus proto tylą

Pakylėtasis Mokytojas Jėzus Kristus per Kim Michaels, 2024 metų sausio 7 d. Šis diktavimas buvo perduotas 2024 metų Naujųjų metų vebinare: „Būkite Taikos Liepsna besikeičiančiame pasaulyje“.AŠ ESU Pakylėtasis Mokytojas Jėzus Kristus. Su kokiu iššūkiu susiduria žmonija 2024 metais? Iš tiesų tai yra Kristaus iššūkis. Na ir dabar, kai kurie sakys, kaip gi tai galioja tiems, kurie nėra krikščioniai? Na, štai kokia yra dalis Kristaus iššūkio. Neatsiskiriate nuo kitų naudodamiesi Kristaus protu. Nuo kitų galite atsiskirti tik naudodamiesi antikristo protu.

Kristus iš pradžių buvo neutralus, universalus žodis ir koncepcija. Kristaus protas yra universalus protas. Kaip yra sakoma Jono evangelijoje: „Pradžioje buvo Kristaus protas. Kristaus protas buvo pas Dievą, Kristaus protas buvo Dievas, ir be Kristaus proto nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta.“ Todėl, kad visos formos, viskas formų pasaulyje yra sukurta iš Kristaus proto, vieno proto, nepadalinto proto, nedalomo proto. Kristaus proto paskirtis yra užtikrinti vertikalią vienovę tarp Kūrėjo ir jo kūrinijos, ir horizontalią vienovę tarp savimonę turinčių bendrakūrėjų.

Išrinktieji pranašesnio Dievo žmonės

Kodėl pasirinkau pasirodyti Vidurio Rytuose? Todėl, kad prieš 2000 metų nebuvo kito tokio regiono Žemėje, kuriame žmonės būtų labiau susiskaldę nei tame regione. Pradedant žydais, kurie prieš tiek daug tūkstantmečių atsiskyrė nuo visų kitų žmonių, leisdami sau patikėti, kad yra išrinktieji aukščiausio Dievo žmonės.

Na ir dabar, tai kažkiek buvo galima suprasti, kai žmonės manė, kad visą pasaulį sudaro vien tas mažytis regionas Vidurio Rytuose. Jie neturėjo jokio supratimo apie tikrąjį Žemės dydį. Jie neturėjo supratimo, kad Žemė yra apvali ir joje yra daug žemynų. Ir jie neturėjo jokio supratimo apie tikrąjį visos visatos dydį. Jie neturėjo jokio supratimo apie saulės sistemą, kuri yra galaktikos dalis, jau nekalbant apie milijardus kitų galaktikų.

Tačiau šiandieniniame pasaulyje, kaip galite, žvelgdami į kosmoso platybes, išėję naktį į lauką, galvoti, kad už visos šios milžiniškos visatos yra šis aukščiausias Dievas? Ir jis žiūri per visas šias kitas galaktikas, visas tas kitas žvaigždes, visas tas kitas planetas, ir jis žiūri žemyn į šį nedidelį regioną planetoje, vadinamoje Žeme, ir jame yra ši žmonių grupė, kurie yra išrinktieji šio pranašesnio Dievo žmonės.

Kaip galite šitaip galvoti? Na, jūs šitaip galite galvoti per antikristo protą ir tiktai per antikristo protą. Todėl pasirinkau pasirodyti Vidurio Rytuose prieš 2000 metų, nes jeigu būčiau tenai galėjęs pademonstruoti Kristaus proto pavyzdį ir padaręs poveikį, padėdamas žmonėms įveikti antikristo proto susiskaldymus, tuomet tai galėjo pasklisti po visą planetą.

Ir, žinoma, ne tik žydai – arabai taip pat išskiria save iš kitų, ne tik iš žydų ir iš ne arabų, bet net ir pačių arabų tarpe egzistuoja susiskaldymai. Net ir pačiame Izraelyje egzistuoja susiskaldymai, kaip matote tai įkūnyta vis didesniais kraštutinumais iki pat šių dienų. Iššūkis žmonijai, žinoma, ne Vidurio Rytuose, tačiau taip pat ir Vidurio Rytuose, 2024 metais bus: ar pagaliau jie pamatys antikristo susiskaldymų absurdiškumą ir pradės judėti link Kristaus proto vienovės? Ar jie sieks Kristaus proto?

Amerikos krikščionys ir antikristo protas

Jūs, pavyzdžiui, galite pažvelgti į Jungtines Valstijas. Čia jūs turite didelę grupę krikščionių, o tiksliau, žmonių, kurie save vadina krikščioniais, nuoširdžiai tikėdami, kad yra mano tikri ir ištikimi pasekėjai. Tačiau kaip jie į save žiūri? Jie į save žiūri kaip į kitokius nei nekrikščioniai, netgi kitokius nei kiti krikščioniai, nes gi nėra tik vienos Kristaus bažnyčios Jungtinėse Valstijose, tiesa?

Kiek bažnyčių yra Jungtinėse Valstijose? Ar varginotės jas suskaičiuoti? Galbūt išmintingiau savo laiką būtų skirti kitiems dalykams nei mėginti suskaičiuoti krikščionių bažnyčias Jungtinėse Valstijose. Ir visgi, nors jie yra susiskaldę tarpusavyje, jie dar labiau save atskiria nuo visų kitų žmonių, kurie nėra krikščioniai, ir jie turi šią idėją, kad turėtų primesti savo viziją likusiai šaliai, idant politiniame isteblišmente, politiniame šalies gyvenime dominuotų jų taip vadinamos krikščioniškos vertybės.

Ką Kristaus protas skatina žmones daryti, jeigu jie yra jam atviri? Jis skatina žmones ieškoti vienovės už specifinių išorinių dalykų. Krikščioniai yra absoliučiai įsitikinę, kad aš sėdžiu aukštai kažkokiame danguje, kad ir kur jie mane įsivaizduotų sėdintį, ir žiūriu į Jungtines Valstijas sakydamas: „Štai čia yra problema, o štai čia yra sprendimas tai problemai. Štai čia yra kita problema, o čia yra vienintelis teisingas sprendimas tai problemai.“

Tačiau kai aš žiūriu į Jungtines Valstijas, aš ieškau tik vieno dalyko – vienovės. Vienintelis Kristui svarbus dalykas yra vienovė, o ne specifinės problemos. Nes kai žmonės apsijungia vienovėje, problemos nebėra problema. Nes žmonės tuomet neleis problemoms jų suskaldyti, kadangi jie matys, kad tikroji esmė yra vienovė. Vieningi mes stovime, susipriešinę nupuolame. Na, ar Jungtinių Valstijų žmonės kada nors buvo labiau susipriešinę? To tikrai nebuvo nuo Pilietinio Karo laikų. Ar tai Kristaus protas verčia žmones būti susipriešinusiais? Ne, tai tegali būti antikristo protas.

„Mes prieš juos“ mentalitetas

Sen Žermenas perdavė savo nuostabų mokymą apie tai, kuo skiriasi mąstymas Kristaus protu nuo mąstymo reptilijų smegenimis, kurios yra paremtos „kovok arba bėk“ reakcija. Kokia yra „kovok arba bėk“ sindromo pasekmė? Tai yra „mes prieš juos“ mentalitetas. Ar yra žmonių Jungtinėse Valstijose šiandien, kurie būtų labiau įstrigę šiame „mes prieš juos“ mentalitete už krikščionis? Kaip tai gali būti dermėje su Kristaus protu?

Kai žvelgiu į politinę areną Jungtinėse Valstijose, atlieku paprastą įvertinimą. Kas siekia suvienyti žmones, ir kas siekia suskaldyti juos į dvi stovyklas, į mes ir jie? Man čia net nėra reikalo minėti vardų, nes jeigu bent kažkiek esate atviri tam, ką pakylėtasis mokytojas turi pasakyti apie politinę situaciją Jungtinėse Valstijose, galite pritaikyti šį paprastą įvertinimą. Kas siekia suvienyti? Kas siekia suskaldyti? Kas visada kalba apie mus ir juos? Kas visada kalba apie tai, kad mes esame geresni už juos? Mes esame teisūs, jie klysta? Tai yra antikristo proto balsas. Visada buvo ir visada bus.

Būkite išmintingi kaip žalčiai, taikūs kaip balandžiai

Na ir dabar, galite sakyti: „O kaip dėl visų tų mokymų, kuriuos jūs mums davėte apie valdžios elitą ir puolusias būtybes? Argi žmonės neturėtų mokytis atskirti tarp mūsų, žmonių, ir jų, valdžios elito?“ Na, taip, ir tai yra Kristaus proto dalis. Bet matote, Kristaus protas nesukuria „mes prieš juos“ mentaliteto, net kai yra kalbama apie antikristo prote įstrigusius žmones.

Kristaus protas mato net ir už antikristo proto ir mato, kad visi žmonės gimė iš Vieno Proto ir visi žmonės turi potencialą į jį sugrįžti. Tačiau kaip taip pat prieš 2000 metų sakiau, privalote būti išmintingi kaip žalčiai ir taikūs kaip balandžiai. Kai matote vienovę ir ieškote vienovės, esate taikus kaip balandis. Ką reiškia būti išmintingu kaip žaltys, išmintingu žalčių buvimui? Tai reiškia, kad suvokiate, jog vis dar tebėra daug žmonių Žemėje, kurie yra įstrigę antikristo prote, tame prote, kuris yra susiskaldęs ir siekia skaldyti.

Tad skelbiate vienybę tarp žmonių. Neprivalote įvardinti puolusių būtybių, valdžios elito, to ar ano, nes galite leisti jiems patiems save įsivardinti, kadangi jie nekalbės apie vienybę ir jie jus kritikuos, kad kalbate apie vienybę. Jie norės išsaugoti susiskaldymą, kuris kai kuriuos žmones padaro teisiais, kitus žmones neteisiais, kai kuriuos žmones pranašesniais, kitus žmones menkesniais. Galite kalbėti apie vienybę ir leisti jiems kalbėti prieš vienybę, šitaip apnuoginant save ir nuteisiant save.

Kas ciesoriaus, atiduokit ciesoriui

Ką matysite šiais ateinančiais 2024 metais? Matysite, kad tie, kurie yra įstrigę suskilusiame prote, antikristo prote, taps dar labiau susiskaldę, dar labiau pasidaliję, jie nueis į dar didesnius kraštutinumus. Matysite, kad šalyse, kuriose vyks rinkimai, tačiau kolektyvinė sąmonė yra labai giliai susiskaldžiusi, viskas taps ryškiau, pasieks didesnius kraštutinumus. Kol, kaip Sen Žermenas sakė, tie, kurie mąsto reptilijų smegenimis, nebematys jokios kitos išeities kaip tik smurtą.

Iš tiesų matysite, kad jeigu žmonės nesugebės transcenduoti susiskaldymų ir siekti vienovės, tai išsilies smurtu, bus vis daugiau ir daugiau smurto, vis daugiau ir daugiau konfrontacijų, nebūtinai karas, nors karas taip pat gali iš to kilti.

Koks tam yra priešnuodis? Na, tai yra, kad kai kurie žmonės privalo siekti Kristaus proto. O ką tai reiškia? Tai reiškia iš dalies tai, ką sakiau prieš 2000 metų: kas ciesoriui, atiduokit ciesoriui, o kas Dievo – Dievui. Pritaikydami tai Jungtinėms Valstijoms galėtume, pavyzdžiui, sakyti, kad esmė čia nėra būti teisiu dėl to ar ano klausimo. Esmė čia yra siekti vienovės tarp žmonių, nes vienovė yra aukščiau problemų, kurios skaldo, ir būtent tai jūs matote Kristaus protu. Galite leisti ciesoriui, tai reiškia, politiniam pasauliui, daryti tai, ką jie nori daryti, leisti dalykams vystytis, leisti žmonėms balsuoti tam tikrais klausimais, leisti jiems balsuoti už tam tikrus kandidatus. Tačiau jūs galite koncentruotis į vienovę.

Ar jums, kaip dvasingam žmogui, kaip pakylėtųjų mokytojų mokiniui, reikia jaustis trikdomam dėl to, kas vyksta politinėje arenoje? Ar tai būtų Jungtinės Valstijos ar kitos šalys, ar jums reikia jaustis to trikdomiems? Akivaizdu, kad nereikia. Tiktai pasąmoningos savastys, kurias turite, gali priversti jus jaustis trikdomu, nes turite prisirišimą prie specifinio rezultato.

Bet matote, jeigu atiduosite ciesoriui, kas ciesoriaus, tarsite: „Mes turime demokratinę šalį, turime demokratinį procesą tokį, koks jis šiuo metu yra. Atiduosiu tai ciesoriui, leisdamas, kad tai būtų išreikšta taip, kaip žmonėms reikia pamatyti tai išreikšta, kad jie galėtų pamatyti kraštutinumus ir susiskaldymą, ir kaip visa tai gali eiti tik blogyn. Leisiu žmonėms būti Skaudžių Smūgių Mokykloje. Atiduosiu Dievui, kas Dievo, o tai reiškia, kad koncentruosiuosi į vienovę.“

Dirbkite dėl vienovės tarp žmonių

Kai laikysite viziją iš vienovės, kai išsakysite prašymus mums iš vienovės, padarysite daug didesnį poveikį savo šaliai, nei padarytumėte tuomet, jeigu būtumėte pastoviai įtraukiami į visus šiuos išorinius dalykus manydami: „O, ši problema yra tokia svarbi, tai privalo būti įkūnyta politiniame pasaulyje.“

Mes matėme bėgant metams, kaip pakylėtųjų mokytojų mokiniai būdavo į tai įtraukiami. Pavyzdžiui, palaikydami specifinę politinę partiją ar priimdami tam tikrą konservatyvų požiūrį. Ankstesnėse dispensacijose daugelis žmonių manė, kad jie turėtų palaikyti tradicines vertybes. Bet argi tai nėra ironiška, nes gi priimdami konservatyvų požiūrį ir tradicines vertybes, su kuo jūs susiderinate? Su krikščioniais.

Ir ką jie padarytų, jeigu turėtų valdžią? Jie paskelbtų už įstatymo ribų visus Naujojo Amžiaus tikėjimus. Jie paskelbtų už įstatymo ribų visus kitus tikėjimus išskyrus krikščionybę, jeigu turėtų galią tai padaryti. Tad kur yra logika jums, pakylėtųjų mokytojų mokiniui, susidėti su judėjimu, kuris neleistų jums būti tuo, kuo jūs esate ar bent jau tai išreikšti? Kita vertus, ar tai reiškia, kad turėtumėte susidėti su priešinga partija?

Kodėl turėtumėte tai daryti? Kodėl turėtumėte susidėti su bet kuria partija toje suskaldytoje situacijoje, kuri yra šiuo metu? Kodėl negalėtumėte dirbti dėl universalių vertybių, dėl vienovės tarp žmonių? Kodėl negalėtumėte, jeigu jau norite apie tai kalbėti, kalbėti apie susiskaldymą ir būtinybę siekti vienovės?

Demokratija yra paremta Kristaus proto vienove

Visi žmonės buvo sukurti lygūs. Visi vyrai yra moterys savo Kūrėjo buvo apdovanoti neatimamomis teisėmis. Ką daro susiskaldymai? Jie griauna Nepriklausomybės Deklaracijos, Amerikos demokratijos pamatus. Kaip tai gali išsaugoti Amerikos demokratiją? Negali.

Tiktai tuomet, kai demokratija remiasi vienybės tarp žmonių ir vienovės ieškojimu, o ne koncentravimusi į susiskaldymus, demokratija gali išlikti, demokratija gali funkcionuoti. Kitu atveju, demokratija prisitrauks nedidelį valdžios elitą, kuris darys įtaką tai populiacijos daliai, kuri nemąsto Kristaus protu, bet mąsto ir reaguoja reptilijų smegenimis.

Valdžios elitas mąsto atskirties, dualizmo, antikristo protu, reptilijų smegenimis, „kovok ir bėk“, ir jie patraukia žmones, kurie mąsto tuo pačiu būdu ir nėra transcendavę šios mąstymo formos.

Kodėl atsirado demokratija? Pažvelkite į pasaulio istoriją. Pažvelkite, kiek ilgai nebuvo demokratijos. Bent jau tikros demokratijos, nes net ir tai, kas egzistavo senovės Graikijoje, nebuvo tikra demokratija. Pažvelkite, koks tai buvo ilgas laiko tarpas, vien tik rašytinėje istorijoje, per kurį neturėjote jokių demokratijų. Kodėl staiga atsirado demokratija?

Na, demokratijos atsiradimas yra viena ryškiausių mano tarnystės prieš 2000 metų pasekmių. Todėl, kad aš atėjau pademonstruoti Kristaus sąmonę, aš skelbiau Kristaus sąmonę, kuri daro ką? Ji suvienija žmones, ji poliarizuoja ir traukia žmones link vienovės ir atitraukia juos nuo susiskaldymo. Nors jai atsirasti prireikė daug laiko ir ji būtų galėjusi atsirasti žymiai anksčiau, vis dėlto, demokratijos atsiradimas yra tiesioginė mano tarnystės ir Kristaus sąmonės pasekmė.

Susiskaldžiusioje visuomenėje, kurioje karalius arba imperatorius ir nedidelis elitas valdo žmones, egzistuoja žemas Kristaus sąmonės lygmuo, nes yra labai mažai vienovės tarp žmonių. Galite tai aiškiai matyti bet kurioje susiskaldžiusioje visuomenėje. Pažvelkite į feodalines viduramžių visuomenes, pažvelkite į Indijos kastų sistemą, pažvelkite į žydus ir arabus, pažvelkite į religinius susiskaldymus. Visi šie dalykai, kurie skaldo žmones, nėra iš Kristaus proto.

Demokratija, paremta idėja, kad visi žmonės turi teises, kurios buvo suteiktos aukštesnės valdžios, kurių joks diktatorius Žemėje, joks valdžios elitas negali iš jų atimti, yra akivaizdus žingsnis link vienovės. Žinoma, demokratijos sukūrimas nereiškia, kad staiga atsiranda vienovė žmonių protuose. Tačiau bent jau atsiranda galimybė demokratijai judėti link vienovės.

Ko tam reikia? Tam reikia, kad žmonės pradėtų ieškoti vienovės ir pažvelgtų už susiskaldymo. Idealiame scenarijuje, didžiausia jėga, skatinusi žmones judėti link vienovės, būtų buvusi krikščionybė. Tačiau nuo tos akimirkos, kai buvo sukurta katalikų bažnyčia, šis tikslas buvo sugriautas ir liko sugriautas iki pat šių dienų. Jį griovė katalikų bažnyčia, liuteronų bažnyčios, įvairios kitos bažnyčios, kurios atsirado teigdamos, jog veikia mano vardu, nors niekada nerodė jokio noro sekti manimi kaip pakylėtuoju mokytoju ar siekti Kristaus sąmonės kaip universalios sąmonės.

2024 metai yra skiriamoji riba

Patį didžiausią pavojų Amerikos demokratijai šiuo metu kelia krikščionybė ir krikščioniai. Ir jų sektantiškas, išskirtinumą propaguojantis, skaldantis mąstymas, „mes prieš juos“ mentalitetas.

Jeigu esate pakylėtųjų mokytojų mokinys, jeigu esate bent kiek atviri Kristaus protui, priimkite sąmoningą sprendimą nesusidėti su šiomis jėgomis 2024 metais. Nesusidėkite su jokia jėga, kuri skaldo žmones. Nes galiu jums garantuoti, kad tie, kurie susidės su skaldančiomis jėgomis 2024 metais, bus nutempti žemyn. Jie bus įtraukti į šį žemyn traukiantį sūkurį, šį verpetą, kurį susikūrė. Ir tai nebus maloni patirtis.

Jeigu manote, kad mano žodžiai skamba grėsmingai, taip yra dėl to, kad noriu čia išsakyti rūstų perspėjimą. 2024 metai tam tikra prasme yra skiriamoji riba. Žinoma, kiekvieni metai turi savas skiriamąsias ribas. Tačiau 2024 metais yra svarbiau nei buvo daugelį metų, siekti vienovės ir trauktis nuo susiskaldymo. Nes kitaip būsite įtraukti šių skaldančių jėgų. Kitaip tiesiog negali būti šiais metais.

Labai atidžiai pažvelkite į tai, kas vyksta pasaulyje. Yra taip lengva, ir mes tai pastoviai matome su žmonėmis, ar jie būtų pakylėtųjų mokytojų mokiniai ar ne, mes matome, kaip žmonės yra susikoncentravę į tam tikrą problemą. Ir jie mano, kad turi priimti sprendimą, turi stoti kažką ginti, jie turi suformuluoti nuomonę iš šios juodai baltos perspektyvos: esate už tai arba prieš tai, sutinkate su tuo arba nesutinkate.

Atiduokite ciesoriui, leisdami šioje proto būsenoje esantiems žmonėms daryti tai, ką jie nori daryti. Atiduokite Dievui, ieškodami vienovės už susiskaldymų. Neprivalote turėti nuomonės apie kiekvieną problemą. Ir jau tikrai neturėtumėte leisti sau priimti tą ar aną nuomonę, kai problema yra pristatoma iš juodai baltos perspektyvos.

Vienas iš dalykų, kuris įvyks 2024 metais, bus, kad tie, kurie yra įstrigę antikristo prote, mėgins viską pavaizduoti šiame epiniame mąstyme, kad kažkas yra teisinga ir klaidinga, kažkas yra aukščiausias gėris ir didžiausias blogis: „Jeigu mūsų neišrinksite, įvyks katastrofa.“ Jūs, žinoma, jau tai matėte ankstesniais metais, tačiau pamatysite tai dar ryškiau 2024 metais. Todėl bus lengviau būti į tai įtrauktiems, ir bus reikalingos didesnės sąmoningos pastangos neįsitraukti į šį sūkurį, į šį verpetą.

Ar pakilsite virš susiskaldymo?

O tie iš jūsų, kurie galite to išvengti, jūs galite dirbti prieš šį verpetą. Jūs galite daryti raminantį poveikį verpetui, kad kuo mažiau žmonių būtų į jį įtraukti. Idant didžioji dalis žmonių demokratinėse šalyse galėtų likti aukščiau virš jo ir todėl jie balsuotų bent dalinai remdamiesi vienove. Užuot balsavę vien iš šio aklo susiskaldymo, kuris į viską žiūri iš juodai baltos perspektyvos. Kuomet jie iš tiesų balsuoja ne už kažką, jie balsuoja prieš kažką.

Tiesiog dar kartą pažvelkite į Jungtines Valstijas. Kaip tam tikras kandidatas save pristato, kad jis yra prieš tai, ar kad yra prieš tuos kitus žmones. Ar tai yra vienovė? Kaip tai galėtų būti? Jeigu tai nėra vienovė, ar tai yra Kristaus protas? Kaip tai galėtų būti?

Ar yra išmintinga iš politinės pozicijos siekti suskaldyti žmones į dvi skirtingas stovyklas, kurios akivaizdžiai yra atskirtos viena nuo kitos ir yra pristatomos epiniuose rėmuose, tokiuose kaip: „Tie, kurie mane palaiko, yra teisūs, o tie, kurie manęs nepalaiko, klysta“? Ar tai yra išmintinga demokratijoje, o gal būtų išmintingiau siekti suvienyti žmones?

Na, žinoma, ar tai išmintinga, priklauso nuo to, kiek žmonės yra susiskaldę. Ar galite įtraukti didžiąją daugumą į šią suskaldytą proto būseną, kad jie palaikytų jus prieš kitus? Jie save laikytų kitų priešais. O gal šalis nėra tokia susiskaldžiusi, tad didžioji dauguma žmonių iš tiesų balsuos už kandidatą, kuris siekia vienyti, užuot skaldęs?

Tai, žinoma, yra klausimas, į kurį Jungtinėms Valstijoms reikės atsakyti 2024 metais. Tačiau yra svarbu kuo labiau siekti vienovės ir šalintis skaldymo, neįsitraukiant į specifinius klausimus. Nes iš tiesų nėra, Kristaus prote, taip epiškai svarbu, ar Jungtinės Valstijos darys tą konkretų dalyką, ar įgyvendins šią politiką ar aną politiką. Tikrasis ir svarbiausias klausimas yra: ar Jungtinės Valstijos, ar Jungtinių Valstijų žmonės bus labiau įtraukti į susiskaldymą, o gal jie pakils virš susiskaldymo? Štai koks yra esminis klausimas. Ir šitai, žinoma, yra esminis klausimas daugelyje demokratinių šalių, kuriose jūs taip pat matote šį susiskaldymą.

Mes perdavėme daug, daug mokymų apie demokratijos svarbą. Mes perdavėme daug mokymų apie tai, kas sukuria susiskaldymus tarp žmonių. Turite knygas apie ideologiją, fanatizmą ir elitizmą. Ir galite naudotis šiais mokymais ir šiais įrankiais, darydami poveikį 2024 metais, ar žmonės judės į susiskaldymą, toliau į susiskaldymą, ar jie pakils virš susiskaldymo.

Siekite tylos

Tyla jus ves link vienovės. Pripažinkite labai, labai paprastą idėją. Kas yra vienovė? Be jo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta. Viskas yra sukurta iš vienovės. Kiekvieną dalyką nuo kitų atskiria to dalyko charakteristikos.

Na ir dabar, žinoma, skirtumai tarp skirtingų dalykų nebūtinai reiškia susiskaldymą. Todėl, kad susiskaldymas vyksta tiktai savimonę turinčių būtybių prote, kurios turi gebėjimą naudotis savo laisva valia, įžengdamos į dualizmo ir atskirties sąmonę. Kas nutinka? Kas nutinka, kai įžengiate į dualizmą? Pasidalijimus pradedate laikyti priešingybėmis. Ir šitaip sukuriate konfliktų šaltinį.

Yra žmonių, esančių tam tikroje proto būsenoje, kuri yra visiškai paremta šiuo dualizmu, susiskaldymu, vertybiniais vertinimais. Ir jie yra susiskaldę. Kai žiūrite į pasaulį ir į visus šiuos susiskaldymus, kaip galite išvengti, kad nebūtumėte į tai įtraukti? Jūs to galite išvengti suvokdami, kad jeigu paimsite susiskaldymus ir atseksite juos iki jų ištakų, pamatysite, jog susiskaldymai yra paremti žodinėmis išraiškomis. Tačiau net ir žodžiai, jeigu atsektumėte jų ištakas, jie visi prasideda tyloje. Bet koks garsas prasideda tyloje. Visi žodžiai, kurie gali būti tokie skaldantys, jie visi prasideda tyloje.

Kaip galite neįsitraukti į susiskaldymą? Kaip galite siekti vienovės proto? Ieškokite tylos. Ir čia nekalbu viena apie garsą. Turiu omenyje jūsų emocinio proto, jūsų mentalinio proto ir jūsų identiteto proto tylą. Žinote, kad nesate jūsų fizinis kūnas. Žinote, arba galite lengvai sužinoti, naudodamiesi mūsų mokymais, kad nesate jūsų emocijos. Kai kurie iš jūsų dar to nesuvokėte, tačiau jūs taip pat nesate ir jūsų mintys. Ir kai kurie iš jūsų dar to nesuvokėte, bet jūs taip pat nesate ir jūsų išorinis tapatumas, kuris buvo apibrėžtas santykyje su pasauliu.

Tačiau jeigu sugebėsite virš to pakilti ir patirti fizinę tylą, emocinę tylą, mentalinę tylą ir identiteto lygmens tylą, tuomet galėsite patirti Vieną protą, esantį aukščiau visų šių išorinių išraiškų. Ir Sąmoningasis AŠ, kaip mes tiek daug kartų aiškinome, turi gebėjimą išlipti iš jūsų fizinio, emocinio, mentalinio ir identiteto kūnų. Ir jis gali patirti mūsų taip vadinamą grynąją sąmonę, kurią taip pat galėtume vadinti tylos sąmone. Tą sąmonę, kuri yra virš susiskaldymų, virš skirtumų, virš diferenciacijos. Tai tiesiog yra tyla.

Ir, žinoma, daugelis žmonių gali nesieti Kristaus su tyla. Bet ar galite sieti Budą su tyla? Na, tai tuomet, koncentruokitės į Budą ar bet kurį mokytoją, kuris jums atstovauja tylą. Ir leiskite sau patirti tylą. Negalite to pasiekti jėga. Negalite naudotis savo protu, užgniauždami emocijas, užgniauždami mintis, užgniauždami tapatumą. Jūs galite to siekti. Nes Sąmoningajam AŠ yra natūralu tai patirti, kai jis nusprendžia nebebūti traukiamas emocinio, mentalinio ir identiteto kūnų.

Jums nieko nereikia daryti, kad patirtumėte tylą. Tiesiog turite liautis daryti tai, kas jus traukia į visus šiuos išorinius jausmus, mintis, tapatumo jausmą. Šis obsesinis apsėdimas, kuomet turite į kažką įsitraukti, turite jausti, turite galvoti, turite save su kažkuo tapatinti, turite veikti. Tačiau jums nieko nereikia daryti, jūs turite laisvą valią.

Tiek daug žmonių galvoja, kad laisva valia reiškia, jog galite daryti ką norite. Tačiau kitas laisvos valios aspektas yra, kad galite pasirinkti nedaryti. Neprivalote įsitraukti į ginčą. Neprivalote turėti visas šias nuomones. Neprivalote turėti atsakymus iš išorinio proto, kas yra teisinga ir klaidinga šioje situacijoje.

Kalbėjimas iš tylos

Idealioje situacijoje norėtume, kad pakylėtųjų mokytojų mokiniai, dvasingi žmonės, aukščiausi 10% populiacijos atsitrauktų iš susiskaldymų 2024 metais. Tai nereiškia, kad neturėtumėte balsuoti. Tai nereiškia, kad neturėtumėte kažko sakyti. Tačiau turėtumėte nedalyvauti susiskaldymuose. Pirmiausia ieškokite tylos. O kai patirsite, jog tyloje visi susiskaldymai tampa nereikšmingi, galėsite rasti naują pagrindą kalbėti.

Egzistuoja kalbėjimas – ir tai galioja 99.99999% kalboms, kurios yra sakomos pasaulyje šiandien – kurios ateina iš susiskaldžiusio proto. Labai reikia žmonių, kurie sugebėtų leisti kalbai ateiti iš Vieno proto, iš tylos. Tiek daug kalbų ateina iš triukšmo. Labai trūksta balso, sklindančio iš tylos.

Galime sakyti, kad egzistuoja Kristaus protas, kuris eina į pasaulį ir tarnauja. Ir yra Buda, kuris sukuria bendruomenę, Sanghą, ir leidžia žmonėms atsiskirti nuo pasaulio, ateinant pas Budą. Tačiau tai nėra priešingybės, tai tėra dvi to paties proto pusės.

Kristaus ėjimas į pasaulį yra efektyviausias tuomet, kai jis turi tą vienovę su Buda. Tad net jam einant į veiklas ir tarnaujant žmonėms, tarp Kristaus ir Budos teka aštuoniukės tėkmė. Kristus net ir pačios intensyviausios veiklos sūkuryje yra viena su Buda. Ir išraiška, Kristaus kalba, ateina iš Budos tylos.

Daugelis jūsų jau pakankamai žinote, pakankamai praktikavotės. Ir jūs galite persijungti, pradėdami kalbėti iš tylos, o ne iš triukšmo. Nes jeigu kalbate iš triukšmo, ką darote? Tiesiog dauginate triukšmą. Ir kokia yra problema šiandieniame pasaulyje? Jame yra per daug triukšmo. Žmonės prarado ryšį su tyla, nes jų protai buvo visiškai užvaldyti triukšmo.

Būkite tyla, užuot buvę triukšmu. Būkite balsu, kuris nėra triukšmas.

Jeigu norite pavyzdžio, pažiūrėkite YouTube įdėtus pasiuntinio video. Tai yra vienas pavyzdys iš daugelio galimų pavyzdžių, kai balsas ateina iš tylos, užuot atėjęs iš skaldančio triukšmo. Jūs visi turite tokį patį potencialą. Jūs tai darysite savitu būdu, ir viskas su tuo yra gerai. Tačiau kas nors turi būti tylos balsu.

Tad dabar, užsklendžiu jus Kristaus proto tyloje, kuris aš taip pat esu, ir Tylos Liepsnoje, kurią aš taip pat saugau Žemės planetai. Linkiu jums šiais metais, ir kritinei masei žmonių šiais metais, atrasti tylą už viso pasaulyje tvyrančio triukšmo.

Taika, nurimk, ir žinok, kad AŠ ESU jumyse yra Dievas.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels