Zecharia Sitchin ir DNR ribotumai

Klausimas: Kitoje pakylėtųjų mokytojų organizacijoje didelis dėmesys buvo skiriamas Zecharia Sitchin darbams, ir manau, jog tai buvo daroma ne be priežasties.

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels:

Taip, tai buvo daroma ne be priežasties. Tačiau, kaip sakiau kalbėdamas apie atominę akceleruojančią kėdę, tai buvo daroma atsižvelgiant į tai, kam žmonės buvo pasirengę. Vėlgi, galėjote pastebėti, kad neperdavinėjome ilgų diktavimų šia tema ir išsamiai apie tai nekalbėjome. Pasiuntinė skaitė paskaitas, galvodama, jog tai yra vertinga koncepcija. Ji pilnai nesuprato to, ką jums ką tik pasakiau, nes, vėlgi, ji buvo tam tikro lygmens, tam tikrai dispensacijai, tam tikrai žmonių grupei skirta pasiuntinė. Taip pat ir šis pasiuntinys pilnai visko nesuvokia, ir taip yra visada. Jai tai buvo tam tikrą patrauklumą turinti koncepcija, tačiau nebuvo taip, jog ji būtų maniusi, kad tai yra absoliuti tiesa.

Jeigu pažvelgtumėte, vėlgi, į tai, apie ką kalbėjau anksčiau, mes perdavėme tam tikrais žodžiais aprengtą koncepciją. Nėra taip, kad Sitchin visiškai klydo. Jis tiesiog nesugebėjo priimti aukštesnių abstrakčių idėjų iš pakylėtosios karalijos. Jis sugebėjo pagauti tam tikrus impulsus, tačiau savo prote nesugebėjo abstrahuotis nuo fizinės plotmės. Idėja, jam atėjusi koncepcija, jo prote buvo aprengta tuo, ką jis sugebėjo įsivaizduoti, ir jo vaizduotėje tai buvo fizinė civilizacija, atvykusi čionai fiziškai, pakeitusi fizinį DNR ir šitaip sukūrusi vergų rasę.

Na ir dabar, žinoma, tam egzistuoja paralelė, ta prasme, kad puolusios būtybės trijose aukštesnėse oktavose iš tiesų sukūrė vergų rasę Žemėje, tačiau tai nebuvo padaryta per fizinį DNR. Tai, vėlgi, yra atgyvenęs, ribotas DNR supratimas. Kaip Jėzus jau anksčiau sakė apie dvyliktąją planetą arba Planetą X, tai nebuvo fizinis pokytis. DNR yra užkoduota tik informacija, kaip ląstelės turi gaminti baltymus. Jūsų asmenybė nėra užkoduota jūsiškiame DNR. Todėl, ar esate vergas ar laisva būtybė, lemia ne tai, kas yra užkoduota jūsų DNR.

Žinoma, visada galite sakyti, kad savo astralinį arba emocinį kūną, mentalinį kūną ir identiteto kūną galite įsivaizduoti kaip fizinio kūno paralelę. Galite sakyti, kad egzistuoja tam tikras informacijos kodavimas, kurį galima prilyginti DNR. Tačiau noriu jus labai stipriai perspėti negalvoti, kad trijuose aukštesniuose kūnuose egzistuojančios sąlygos yra panašios į fiziniame kūne egzistuojančias sąlygas. Dvasingiems žmonėms, o ypač pakylėtųjų mokytojų mokiniams šiame amžiuje, yra būtina liautis samprotauti atbulomis. Turite palikti šią idėją, kad fizinė oktava yra priežastis, ir todėl tai, kaip viskas yra fizinėje plotmėje, gali jums parodyti, kaip viskas egzistuoja trijose aukštesnėse oktavose, ar netgi dvasinėje karalijoje. Tai yra atgyvenusi idėja, kurią žmonės projektuoja ant Dievo, esą jis yra piktas ir teisiantis Dievas, nes būtent iš tokios perspektyvos jie mato savo sąmonės būseną.

Turite suvokti, kad fizinė oktava yra žemiausia oktava. Ir nors fizinėje plotmėje esantys dalykai akivaizdžiai turi tam tikras paraleles aukštesnėse oktavose egzistuojantiems dalykams, jums reikia suvokti, kad aukštesnės oktavos yra aukščiau už fizinę plotmę. Jos yra daug takesnės, daug sudėtingesnės, tad negalite samprotauti atbulomis ir galvoti, kad emocinėje karalijoje privalo būti kažkas, kas, pavyzdžiui, funkcionuotų taip pat kaip fizinis DNR.

Puolusios būtybės gali veikti jūsų emocinį kūną, akivaizdu, kad jos gali tai daryti. Jos gali sukurti implantus jūsų emociniame kūne, ir vėlgi, žodis implantas nėra labai geras žodis, bet toks tiesiog yra mūsų turimas žodis. Jie gali įdiegti kažką į jūsų emocinį kūną, kas gali jums daryti poveikį.

Tad fizinės DNR atveju žmonės įsivaizduoja, kad tai yra fizinis pakeitimas, kurio neturite galios įveikti, o tai, žinoma, nėra tiesa. Jūs iš tiesų turite galią transcenduoti visus trijuose aukštesniuose kūnuose egzistuojančius apribojimus savo proto galia. Jūs taip pat savo proto galia turite potencialą transcenduoti fizinio kūno apribojimus. Jūs negalite, kaip individas, nustelbti kolektyvinės valios, ir todėl egzistuoja limitas, kaip sparčiai planeta gali būti keliama aukštyn fiziniame lygmenyje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels