Dabartinė situacija Kazachstane

Klausimas: Šis klausimas būtų apie dabartinę situaciją Kazachstane. Mes, dvasingi žmonės Kazachstane, buvome labai laimingi, kai pats Nazarbajevas nusprendė pasitraukti iš prezidento posto. Tačiau visi jo vėlesni veiksmai pademonstravo, kiek jis yra apsėstas valdžios, savo asmenybės kulto ir baimės prarasti valdžią ir savo šeimos įtaką. Jis sukūrė naują, „Tautos Vado“ postą, kuris yra aukštesnis už prezidento postą. Jis leido sostinei būti pervadintai jo paties vardu, priešingai Kazachstano žmonių norui. Dabartinis prezidentas, visiškai šokantis pagal Nazarbajevo dūdelę, paskelbė ankstyvus rinkimus Kazachstane, tuo būdu atimdamas iš kitų partijų galimybę pasiruošti rinkimams, ir didžiausią naudą iš to gavo Nazarbajevo partija. Tikėtina, kad ši partija nominuos Nazarbajevo dukterį kaip kandidatę į prezidentus. Klausimas yra toks: ar Kazachstanas sugebės išvengti scenarijaus, kai visa valdžia lieka toje šeimoje ir tokioje korumpuotoje vyriausybėje? Ir ar pagrindinės opozicinės partijos lyderis galėtų būti demokratinis Kazachstano pasirinkimas ir vertas pakeisti Nazarbajevą prezidento poste ir pakeisti dabartinę vyriausybę?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Korėjoje.

Kaip jau sakėme, tai yra žingsnis teisinga linkme, kad prezidentas Nazarbajevas nusprendė pasitraukti. Na ir dabar, yra akivaizdu, kad tame poste tiek ilgai jis buvo dėl to, kad turi tam tikrų psichologinių problemų, kaip teisingai pastebėjai, – troškimą sukurti aplink save tam tikrą asmenybės kultą.

Ir vis dėlto, tai yra žingsnis teisinga linkme. Akivaizdu, jog tai nereiškė, kad jis iš karto atiduos visą valdžią, tačiau tai iš tiesų reiškia, kad ledai pajudėjo ir Kazachstanas judės teisinga linkme. Taip pat yra akivaizdu, kad tai įvyko iš dalies dėl daugybės invokacijų, kurias kalbėjo Kazachstane esantys žmonės, ir taip pat, žinoma, dėka konferencijų, kurias surengėte Kazachstane, per kurias mes paleidome šviesą.

Tad turėtumėte jausti padrąsinimą dėl to, kas įvyko, tačiau taip pat turėtumėte į viską žvelgti iš labiau ilgalaikės perspektyvos ir nesitikėti greitų ir dramatiškų pokyčių. Tai yra tikra tiesa, kad tie, kurie yra valdžioje, siekia laikytis įsikibę į tą valdžią. Tačiau taip pat yra akivaizdu, kad kazachų vyriausybėje atsirado tam tikras atvirumas, kadangi kitaip tai nebūtų galėję įvykti, nes dauguma žmonių tikėjosi, kad Nazarbajevas liks valdžioje iki gyvenimo galo. Trumpalaikėje perspektyvoje nėra taip svarbu, kas bus nominuotas prezidentu ar kuri partija laimės rinkimus, kadangi kad ir kas įgis valdžią, trumpalaikėje perspektyvoje jiems bus sunku išlaikyti tą valdžią.

Visa ko esmė tiesiog yra tai, ko reikės, kad kazachų vyriausybės lyderiai iš tiesų paleistų valdžią, net ir Nazarbajevo šeima paliktų šį troškimą ar savo pretenzijas į valdžią, idant galėtų vykti iš tiesų demokratiški rinkimai ir atsirastų nauja demokratiškai išrinkta vyriausybė. Jūs jau sukūrėte situaciją su savo prašymais, kurioje bus apnuoginti šie mėginimai kabintis į valdžią. Pavyzdžiui, matysite, kad jeigu bus išrinkta prezidento duktė, ji pademonstruos akivaizdų silpnumą savo gebėjime naudotis valdžia. Tai pademonstruos tolesnių reformų būtinybę. Tad ilgalaikėje perspektyvoje tai pastūmės Kazachstaną teisinga kryptimi. Detalės nėra tokios svarbios kaip tas faktas, jog šalis juda link tapimo iš tiesų laisva demokratine šalimi.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels