Mokslas

Kas yra virusas?

Svarbiausias pokytis psichologijos profesijoje

Genetiniai eksperimentai ir žmogaus-gyvūno hibridai

Materialistinio mokslo ribotumai

Tarp energijos ir informacijos egzistuojantis ryšys

Transhumanizmas yra paprasčiausiai nerealistiška svajonė

Turi įvykti pokytis kolektyvinėje sąmonėje, kad žmonės pradėtų reikalauti kitokios energijos formos

Mokslui reikia išvystyti naują paradigmą, kuria siektumėte suprasti visumos elgesį

Klausimas apie naują technologiją

Mokslą šiuo metu aklavietėje laiko materializmas

Mokslo paradigmos pokytis

Aukštesnė technologijos forma, paremta kristalais ir magnetais

Hablo teleskopas ir visatos beribiškumas

Kvantiniai kompiuteriai, aristoteliška logika ir visatos evoliucija

Aukso Amžiuje mokslas nebetarnaus elitui

Galutinė mokslinio materializmo stotelė – istorijos šiukšlynas

Dualizmas mokslą iškreipė taip pat stipriai kaip ir viduramžių krikščionybę

Kaip žmonės naudojasi evoliucija ir genais kaip pretekstu nesikeisti

Ką Jėzus pasakytų apie mokslinį materializmą