Dalai Lama gali judėti toliau

Klausimas: Ar Dalai Lama yra paskutinis jo įsikūnijimas Lama? O gal jis ir vėl įsikūnys Dalai Lama?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo MOR per Kim Michaels (2013 liepa):

Ši tradicija bus tęsiama ir toliau, iš dalies dėl to, kad Tibeto žmonės nėra pasirengę ir nenori jos palikti. Tačiau, kaip sakė pats dabartinis Dalai Lama, jis norėtų pamatyti pokyčius Tibeto žmonėse.

Tačiau nėra tikėtina, kad žmonės norės žengti žingsnį aukščiau savo sąmonėje, kaip šį žingsnį žengė ir tai savo žmonėms pademonstravo pats Dalai Lama. Jie vis dar tebėra taip stipriai nugrimzdę į savo tradicijas, kad net jeigu gyvybės srautas, kuris yra įsikūnijęs dabartiniu Dalai Lama, neįsikūnys Tibeto rasėje, jie tiesiog „atras“ kitą inkarnaciją, kurią tikės esant teisinga.

Nėra nenutrūkstamos linijos, per kurią vienas gyvybės srautas būtų vėl ir vėl įsikūnijęs per visą Tibeto istoriją. Pasikeitimai įvyko keletą kartų, ir tikėtina, jog tai įvyks dar kartą.

Viskas paklūsta laisvai valiai. Dabartinis Dalai Lama išreiškė norą reinkarnuotis moterimi Vakaruose savo sekančiame gyvenime. Tą nuspręsti, žinoma, yra jo teisė, vis dėlto noriu pasakyti, kad dabartinis Dalai Lama užsitarnavo savo pakylėjimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels