Tibeto žmonių likimas

Klausimas: Kalbėjome apie žydų žmones. Na ir dabar, Tibeto žmonės patiria lygiai tą patį, ką patyrė žydų žmonės. Jie kenčia kiniečių priespaudą. Ar šioje šalyje yra gyvybės srautų, kurie taip pat buvo įsikūniję ir žydų tautoje?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo MOR per Kim Michaels:

Ne, Tibete yra labai labai mažai įsikūnijusių gyvybės srautų, kurie kada nors būtų buvę žydų tautos dalimi. Žemėje egzistuoja milijardai žmonių, ir galite matyti, kad tėra ribotas gyvybės srautų skaičius, kurie kada nors buvo įsikūniję taip vadinamoje žydų tautoje ar žydų rasėje. Tarp žydų rasės ir žmonių Tibete yra labai mažai sąlyčio taškų.

Žmonės Tibete iš esmės, kaip jau anksčiau sakė Gautama Buda, pjauna tai, ką patys pasėjo, dėl savo uždarumo, dėl tokios ištisus šimtmečius egzistavusios uždaros visuomenės. Žinote, kad kalbėjome apie antrąjį termodinamikos dėsnį, sakydami, kad uždara sistema galiausiai bus sunaikinta.

Kuo stipriau žmonės laikosi įsikibę uždaros sistemos, tuo didesnę jie kuria įtampą. Jeigu nenori jos įveikti iš vidaus, tuomet daugeliu atvejų pokyčiai privalo ateiti iš išorės, kaip iš tiesų nutiko daugeliui civilizacijų skirtingose istorinėse epochose.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels