Bažnyčios ir valstybės atskyrimas

Klausimas: Evangelikai krikščioniai Amerikoje tiki, kad Dievas nori, jog JAV būtų pažadėtąja žeme jų religijai. Naujai išrinktas Rūmų pirmininkas, Mike Johnson, daug metų stengėsi panaikinti bažnyčios ir valstybės atskyrimą Amerikoje. Ar galėtų pakylėtieji mokytojai paaiškinti bažnyčios ir valstybės atskyrimo principą, kurį Sen Žermenas įtvirtino sukurdamas Ameriką, ir šio principo svarbą šiandieninėje Amerikos visuomenėje?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. Amerikai skirtame vebinare.

Na, šia tema galėčiau duoti ilgą mokymą, ką kažkuriuo metu gal ir padarysiu. Tačiau jeigu paimtume Jėzaus nuostabų mokymą apie problemas su krikščionybe Amerikoje, galėtume sakyti, kad daugelis krikščionybės religijos lyderių jaučia, kaip Jėzus sakė, jog jų valdžia žmonėms ir Amerikos visuomenei slysta jiems iš rankų. Ir būtent dėl to kai kurie iš jų siekia ištrinti bažnyčios ir valstybės atskyrimą, kad jų krikščioniška religija galėtų perimti valstybės valdžią.

Kodėl Amerikos Konstitucijoje yra įtvirtintas bažnyčios ir valstybės atskyrimas? Todėl, kad nors daugelis žmonių galėjo tai pamiršti arba galbūt niekada to net nesuvokė, galite grįžti į 1776 metus ir pažvelgti į situaciją, kokia ji tuo metu buvo. Daugelis pirmųjų naujakurių atvyko į Ameriką iš Europos, kurioje labai labai ilgą laiką dominavo katalikų bažnyčia. Katalikiškoje sistemoje nebuvo bažnyčios ir valstybės atskyrimo, kadangi bažnyčia turėjo labai didelę įtaką valstybei. Tačiau, žinoma, karalius taip pat turėjo įtaką bažnyčiai, kaip matėte tai su Konstantinu, kuomet šis labai stipriai prisidėjo prie katalikų bažnyčios sukūrimo kaip valstybės kontroliavimo įrankio. Toks tiesiog buvo mano troškimas, ir tėvai-įkūrėjai tai matė, sukurti demokratinę šalį, kurioje religija negalėtų dominuoti taip, kaip Europoje daugiau kaip tūkstantį metų dominavo katalikų bažnyčia. Tai taip pat yra bendras principas. Pažvelkite į Nepriklausomybės Deklaraciją: „Visi žmonės yra sukurti lygūs. Jie yra apdovanoti savo Kūrėjo neatimamomis teisėmis.“ Tai reiškia, kad valstybė neturi teisės paminti žmonių teisių.

Ir kas yra šios teisės? Gyvybė, laisvė ir laimės siekimas. Na, dalis laimės siekimo ir laisvės yra tai, kad esate laisvi pasirinkti savo religiją. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad priešingai nei tiki daugelis žmonių, Dievas visiškai netrokšta, jog Žemėje būtų tik viena religija. Dievas arba pakylėtieji mokytojai, arba Kristaus sąmonė trokšta, kad žmonės augtų. Ir ar žmonės augs per tą religiją ar aną religiją, nėra svarbu. Istorijoje mes matėme, kad tie, kurie nusprendžia, jog viena religija turėtų visur dominuoti, yra puolusios būtybės. Būtent jos nori viską kontroliuoti. Būtent jos nori naudotis religija kontroliavimo tikslais. Dievas nenori naudotis religija žmonėms kontroliuoti. Štai kodėl Dievas suteikė žmonėms laisvą valią. Todėl žvelgiant iš Dievo perspektyvos, Dievas nori, kad žmonės būtų laisvi pasirinkti savo religiją ir nenori, kad valstybė primestų tam tikrą religiją žmonėms. Todėl Konstitucijoje yra įrašyta, kad žmonės turi teisę pasirinkti savo religiją arba nesirinkti jokios religijos.

Tačiau būtent to, žinoma, krikščioniškų religijų ir bažnyčių lyderiai Amerikoje nesugeba matyti, nenori matyti. Kodėl? Todėl, kad jie patys yra arba puolusios būtybės įsikūnijime, arba jų protai yra užvaldyti puolusių būtybių ir jie tiki šiais puolusių būtybių skleidžiamais melais. Jie, žinoma, taip pat tiki, kad krikščionybės religija, ar bent jau jų specifinė krikščionybės religija yra vienintelis būdas sieloms išgelbėti. Tačiau kaip mes tiek daug kartų paaiškinome, tai nėra tiesa. Ką Jėzus ką tik sakė savo diktavime? Kristaus sąmonė yra vienintelis būdas pasiekti išganymą, o ne išorinė religija. Tačiau puolusios būtybės nori pavaizduoti, kad vienintelis kelias į išganymą yra išorinė religija, ir tuomet jos nori iškreipti tą išorinę religiją, kad ji neleistų žmonėms pasiekti sąmonės būsenos, kuri yra raktas į išganymą. Būtent tą jos padarė su katalikų bažnyčia. Būtent tai jos darė septyniolika šimtmečių su katalikų bažnyčia ir netgi su visomis protestantų bažnyčiomis, kurios atsirado iš reformacijos ar buvo išvystytos vėliau – visos šios bažnyčios yra paremtos ta pačia sąmone. Jos trukdo žmonėms pasiekti Kristaus sąmonę, kuri yra vienintelis raktas į išganymą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels