Internetas ir privatumas

Klausimas: Prašau pakomentuoti Anonimų judėjimą.

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Olandijoje 2016 metais:

Bendras komentaras, žinoma, būtų toks, kad Aukso Amžiuje neliks nieko anonimiško, nes žmonės drįs ginti savo idealus, savo pasirinkimus, savo darbus. Jau anksčiau sakiau, kad bus pasiektas taškas, kai šiandieninė jūsų situacija bus neįsivaizduojama. Tai, ką jūs šiandien laikote savo teise į privatumą, pakeis atsakomybės prisiėmimas už viską, ką darote, ir todėl jums nieko nebereikės slėpti.

Galėtume sakyti, kad, dabartinės sąlygos yra tokios, jog žmonėms reikia slėptis ir būti anonimais, ir tokia, žinoma, yra praktinė realybė. Ir vis dėlto, noriu jums duoti viziją, kad bet kuri organizacija, kurioje žmonės slepiasi sukurdami slaptą bendruomenę (matėte tai kukluksklane, matėte tai laisvuosiuose masonuose ir daugelyje kitų organizacijų), tokios uždaros bendruomenės, kuriose yra mažiau arba daugiau slaptumo ir kurios leidžia žmonėms kažką daryti neprisiimant už tai atsakomybės, nėra aukso amžiaus modelis.

Jūs, pavyzdžiui, galite matyti internete, kaip tokioje daugybėje komentarų ir pokalbių kambarių ir kitų dalykų žmonės slepiasi už virtualaus tapatumo ir tuomet kažką pasako, ko niekada nesakytų, jeigu kiti žinotų jų tikrąjį tapatumą. Tai, žinoma, nėra aukso amžiaus modelis. Mes siekiame visuomenės, kurioje žmonės ryžtųsi prisiimti atsakomybę.

Tiesą sakant, ryšium su tuo jau egzistuoja didelė būtinybė sukurti interneto skyrių, kuriame iš tiesų būtų įmanoma patvirtinti žmonių tapatumą, idant jie negalėtų susikurti netikro tapatumo, negalėtų susikurti virtualaus tapatumo, bet atstovėtų už tai, kas jie yra, ir todėl išreikštų save žinodami, kad visi žino, kas jie yra. Jie taip pat bendrautų forumuose ir kituose kontekstuose su kitais žmonėmis, kurie taip pat neslėptų savo tapatumo. Vietoj šių virtualių debatų tarp virtualių žmonių galėtumėte turėti realius debatus tarp realių žmonių, kurie nebijotų parodyti savo tikrojo tapatumo.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2016 Kim Michaels