Lenkijos ir Rytų Europos vaidmuo

Klausimas: Koks yra Lenkijos ir Lenkijos žmonių, kurie tam tikrose srityse atsilieka, vaidmuo? Koks yra mūsų vaidmuo ir kaip galėtume labiau priartėti prie Aukso Amžiaus sąmonės?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels, perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais:

Na, tai yra kuo tikriausia tiesa, mano mylimieji, kad, žlugus komunizmui, egzistavo tam tikras mąstymas Vakarų Europoje, jog, kadangi Vakarų Europa išliko laisva ir demokratiška, kadangi ji pasiekė aukštesnį ekonominį, technologinį, ir, kai kuriais atžvilgiais, kultūrinį išsivystymą, Vakarų Europa yra pranašesnė už Rytų Europą. Taip pat ir daugelyje Rytų Europos šalių, ne tik Lenkijoje, egzistavo sąmonė, nors apie tai nebuvo kalbama ir nebuvo sąmoningai pripažįstama, daugelis šių šalių ir jų žmonės jautė, jog, kadangi buvo pavergti Sovietų Sąjungos, Rusijos, ir kadangi jie buvo Sovietų Sąjungos Varšuvos pakto dalimi, tai reiškia, kad jie yra kažkuo prastesni. Jie nesugebėjo to išvengti, nesugebėjo pasipriešinti, ir netgi buvo tam tikras jausmas, kad Vakarų šalys neparodė noro garantuoti jų laisvės po Antrojo Pasaulinio Karo, o tai reiškia, kad jie nėra vertinami ir Vakarų šalys juos nuvylė.

Iš tiesų egzistavo daugybė įvairiausių klausimų, apie kuriuos, idealiu atveju, turėjo būti diskutuojama po komunizmo žlugimo. Vienareikšmiškai galiu pasakyti, kad Vakarų Europa turėjo istorinę galimybę po komunizmo žlugimo. Jau anksčiau sakiau, kad šalys pasiekia tam tikrą išsivystymo lygį, kuriame jos iš tiesų nebegali daryti tolesnio progreso, jeigu nesinaudoja savo turtais, savo išsivystymu, savo suvokimu padėti kitiems. Vakarų Europos šalys turėjo istorinę galimybę padėti savo broliams iš Rytų Europos. Jos šios galimybės pilnai neišnaudojo. Jos iš tiesų padėjo, tačiau būtų galėjusios padaryti nepalyginamai daugiau. Jos taip pat būtų galėjusios daug daugiau padaryti psichologiškai, tačiau suprantu, kad, atsižvelgiant į Europos situaciją ir jos kolektyvinę sąmonę, tai būtų buvęs labai didelis šuolis.

Tai galėjo būti padaryta, tačiau tai būtų buvęs didelis šuolis, ir tai nebuvo padaryta, tad, užuot apgailestavus dėl praeities, iš tiesų yra būtina, kad Europa ateityje pradėtų atviriau diskutuoti apie skirtingas šalis ir apie tai, ar kažkurios iš šių šalių yra pranašesnės, o kitos prastesnės. Akivaizdu, kad Lenkijos žmonės jautėsi prastesniais, ir iš dalies tai yra susiję su Lenkijos žmonių istorija. Jūsų žemes taip dažnai mindžiojo Rytų ir Vakarų jėgos. Kaip jau anksčiau sakėme, tai yra vaidmuo, kurį pasirinkote prisiimti, ir tai iš tiesų rodo tam tikrą jūsų, kaip šalies, brandą. Tiesiog reikia, kad Lenkijos žmonės atvirai į tai pažvelgtų ir padarytų išvadą, kad jums iš tiesų nieko nestinga, kad nesate prastesni, ir, visų pirma, nesate prastesni žmogiškumo prasme.

Žmogiškumą galima rasti visur. Brandžias sielas galima rasti kiekvienoje šalyje. Gerus, geranoriškus žmones galima rasti kiekvienoje šalyje. Nekalbu vien apie dvasingus žmones, pasiekusius tam tikrą Kristiškumo laipsnį. Aš netgi nekalbu apie aukščiausius 10%, tačiau kiekvienoje šalyje matote žmonių, kurie yra pasiekę neagresyvumo būseną, būdami, kaip jūs tai pavadintumėte, gerais, taikiais žmonėmis, linkinčiais gero savo broliams žmonėms.

Tai yra pamatinis žmogiškumo lygmuo, kuris, jeigu yra pripažįstamas, gali surišti žmones drauge. Akivaizdu, kad Lenkijos žmonės turi to su kaupu, kaip ir visos kitos šalys Rytų Europoje – žmonės tai turi. Rusijoje, žmonės taip pat tai turi, daugelis jų, ne visi, ir tikrai ne visi kiekvienoje šalyje. Tačiau tai, ką matote šiuo metu vykstant Lenkijoje, kuomet nauja vyriausybė mėgina atstovėti Lenkiją, na, tai yra būtina fazė, ir tai yra vienintelis būdas, kuriuo sugebate šiuo metu tai daryti. Tai nėra aukščiausias būdas. Tai nėra labai brandus būdas, ir tai darydami nebūtinai užsitarnausite daugiau pagarbos iš Vakarų Europos šalių. Tačiau, kas liečia poveikį Lenkijos žmonių psichikai, tai yra būtinas žingsnis.

Žinoma, egzistuoja ir aukštesnis kelias, kadangi iš tiesų neįveiksite savo nevertumo jausmo, trankydami kumščiu į stalą ir sakydami: „O dabar paklausykite mūsų“. Įveiksite savo nevertumo jausmą, pažvelgdami į save. Vėlgi, Lenkijos žmonės neatras savo tikrosios savivertės, mėgindami pakeisti Vakarų Europos šalių elgesį su Lenkija. Jūs jį atrasite, pažvelgdami į savo individualią psichologiją ir nacionalinę psichologiją ir išsiaiškindami, kodėl jaučiatės prastesni, ir pasiekdami tašką, kuriame pripažintumėte savo žmogiškumą ir pripažintumėte, kad nėra visiškai jokių priežasčių jaustis prastesniais už bet kurią kitą šalį ar kitus žmones.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels