Liaukitės būti airiais!

TEMOS: Liaukitės būti airiais – liaukitės būti katalikais – žmonės nėra laimingi, bet vis tiek nenori keistis – Airijos žmonių liūdesys kyla iš prisirišimų – senų gerų dienų ilgesys – nerealistiškų teigiamybių pripaišymas praeičiai – paralyžiuoja žmones ir trukdo jiems keistis – geriausias laikas viską tobulinti – išsiugdykite entuziazmą gyvenimui – kur galėtų būti žalesnė žolė?

Klausimas: Klausimas Pakylėtajam Mokytojui Patrikui: Ar galėtum perduoti maldą Airijos širdžiai išgydyti, ir ar galiu tavęs paklausti, ką šiandien pasakytum Airijos žmonėms?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Patriko per Kim Michaels:

Aš, žinoma, turiu daug ką pasakyti Airijos žmonėms. Tačiau dalykas, kurį norėčiau pasakyti pirmiausia, yra šis: Liaukitės būti airiais!

Nes, kaip sakiau vakar, aš esu pakylėtoji būtybė ir aš lioviausi būti airiu. Ir jeigu norite kilti kartu su manimi, tuomet jums taip pat reikia liautis būti airiais, kaip britams reikia liautis būti britais, ir danams reikia liautis būti danais. Nes, kai pakylate virš dualistinės sąmonės, virš Žemės lygmens, paliekate visus Žemėje egzistuojančius suskirstymus.

Kodėl atėjau į šią šalį? Kodėl atėjau į šią salą? Atėjau išlaisvinti žmonių nuo sąmonės būsenos, kurioje jie tuo metu buvo įstrigę. Ir ko šiandien noriu Airijos žmonėms? Noriu, kad išsilaisvintumėte nuo to sąmonės lygmens, kuriame esate įstrigę šiandien.

Būtent dėl to atnešiau Kristaus mokymus anais laikais, kurie, kaip paaiškinau vakar, buvo daug universalesnė Kristaus mokymų versija, nei toji, kurią šiandien turite Airijoje, kuomet į Kristaus mokymus žvelgiate per katalikišką filtrą. Tad pradėkite nuo to, kad liautumėtės būti airiais, ir tuomet pereikite prie to, kad liautumėtės būti katalikais – ir tuomet galbūt galėsime pakalbėti apie tikrąją misiją, kurią galėtumėte įvykdyti šiame amžiuje.

Nes iš tiesų, egzistuoja potencialas Airijos misijai. Tačiau ji negali būti atskleista šiuo metu, bent jau aš negaliu to padaryti. Galbūt tą galės padaryti Sen Žermenas, kuris gal turės dar ir kitų pastebėjimų, kuriuos išsakys vėliau.

Tačiau turiu jums pasakyti, kad, kai atvykau į Airiją, susidūriau su pasipriešinimu iš kolektyvinės sąmonės, nes žmonės nenorėjo keistis. Ir su tuo pačiu pasipriešinimu susiduriu ir šiandien, nes žmonės nenori keistis, nors ir žino, kad jiems reikia keistis – jie žino, kad nėra laimingi, nėra patenkinti – ir žino, jog neša didžiulę liūdesio naštą.

Tačiau šis liūdesys gali ateiti tik iš vieno dalyko – iš prisirišimo, prisirišimo prie tam tikros pasaulėžiūros, tam tikro požiūrio į save. Ir būtent dėl to sakau liautis žiūrėti į pasaulį per savo susikurtą filtrą – nacionalinės sąmonės filtrą, kurioje būdami galvojate, kad pirmiausia esate airiai, ir tik po to Dievo sūnūs ir dukterys. Kai tuo tarpu mano prieš 1500 metų į šią salą atnešta žinia buvo tokia: Pirmiausia save laikykite Dievo sūnumis ir dukterimis, ir tik po to visu kitu.

Būtent tokia yra žinia, kurią noriu jums perduoti. Nes kaip jau buvo sakyta, jeigu pirmiausia sieksite Dievo karalystės ir jo teisumo, tuomet visa kita jums bus pridėta. Tad neturiu jums jokios maldos, nes viskas priklauso nuo laisvos žmonių valios, ir aš neturiu jokio troškimo nustelbti šią laisvą valią.

Nes, nepaisant mano griežtos kalbos, nesu pesimistiškas dėl Airijos žmonių ir Airijos ateities. Iš tiesų tikiu, kad nubudimas yra įmanomas ir yra žymiai arčiau nei gali atrodyti. Ir todėl turiu didelių vilčių, kad ši šalis vis dar gali išpildyti savo dangiškąjį planą ir aukščiausią potencialą.

Ir pažvelkite – pažvelkite objektyviai – į ekonomiką ir į beveik visus gyvenimo Airijoje aspektus ir pamatysite, kad situacija dar niekada nebuvo geresnė kaip šiandien. Ir tuomet turėtumėte užduoti sau klausimą, kodėl tiek daug žmonių vis dar tebėra nepatenkinti, ir kodėl daugelis jų – dažnai patys to nesuvokdami – ilgisi praeities, kuri, jų manymu, buvo kažin kaip geresnė – žiūrėdami į ją kaip į „senas geras dienas.“

Tačiau realybė yra tokia, kad dauguma žmonių, kurie gyveno tuo laikmečiu, kurį dabartinė karta vadina senomis geromis dienomis, taip pat žvelgė atgal į praeitį, kurią jie laikė senomis geromis dienomis. Ir tai yra tendencija, kurią matote daugelyje šalių, ypač Europoje. Tad vertėtų pamąstyti, kodėl taip yra, ir atsakymas į tai yra toks, kad kolektyvinėje sąmonėje egzistuoja tam tikras šablonas, kuris buvo sukurtas per ilgus šimtmečius trukusią daugelio šalių istoriją. Ir šis šablonas traukia kolektyvinę psichiką link praeities, idealizuodamas ją, nes nė vienas dabartiniais laikais gyvenantis žmogus negali prisiminti – arba nėra patyręs – kokia tuo metu buvo kolektyvinė sąmonė.

Ir tai iš tiesų yra ego žaidimas, kuomet galvojate, kad žolė visada yra žalesnė kitoje tvoros pusėje, nes ego visada gali priskirti praeičiai kokias tik nori savybes, matydamas, kad realybė negalės mesti tam iššūkio, nes realybė pajudėjo į priekį. Ir todėl psichologinis to padarinys yra tai, kad žmonės negyvena DABAR ir nevertina dabarties, ir tai paverčia juos avimis ir suparalyžiuoja, neleidžia jiems mėgautis gyvenimu ir iš tiesų daryti tai, ką jie GALI padaryti, idant patobulintų dalykus dabartyje.

Tad trokštu, kad Airijos žmonės – ir daugelis kitų tautų, kurios yra panašioje situacijoje, kaip, pavyzdžiui, žmonės Rytų Europoje, kurie komunizmo ilgisi kaip aukso amžiaus – pabustų ir suvoktų, jog dabartinis laikas yra geriausias laikas, koks tik yra buvęs rašytinėje istorijoje, tačiau tai taip pat yra geriausias laikas – ir iš tiesų VIENINTELIS laikas – visiems dalykams tobulinti. Ir priimdami dabartį, žmonės iš tiesų gali viską patobulinti, kai tuo tarpu ilgėjimasis nesugrąžinamos praeities tik atidėlios progresą.

Trokštu, kad pirmiausia Airijos žmonės susigrąžintų – ir išvystytų iki pilno potencialo – savo entuziazmą gyvenimui, savo gyvenimo džiaugsmą, tiesiog paleisdami liūdesį, užuot jame skendę. Nes skandinimasis liūdesyje niekada nebus veiksmingas, kai tuo tarpu jo atidavimas VISADA bus veiksmingas, jei darysite tai tyra širdimi. Ir, žinoma, kolektyviniame prote esančių energijų ištirpinimas Motinos Marijos invokacijomis taip pat bus nepaprastai vertingas ir jis palengvins tiems, kurie dar nėra dvasiškai nubudę, praeities paleidimą.

Tačiau pirmas žingsnis turi būti tai, kad aukščiausi dešimt procentų paleistų ego žaidimą, kad žolė visada yra žalesnė kitoje tvoros pusėje. Ir tai ypač turėtų būti lengva Airijos žmonėms – nes kur gi dar žolė galėtų būti žalesnė nei Airijoje?

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels