Pakylėtieji mokytojai ir Vengrija

Klausimas: Kurie pakylėtieji mokytojai galėtų būti susiję su vengrais, ir koks yra Sen Žermeno ryšys su Transilvanija? O taip pat norėčiau užduoti klausimą apie Mokytoją Rakockį, kurio vardą perskaičiau knygoje apie pakylėtuosius mokytojus kaip apie „Mokytoją R“. Buvo toks vengras, vadinamas Rakockiu. Ar Sen Žermenas turi eterinį ašramą Transilvanijoje?

Kim Michaels: Yra teigiama, kad Sen Žermenas buvo įsikūnijęs Rakockių dinastijoje. Didysis Dieviškasis Vedlys paprastai dar yra vadinamas Mokytoju R. Tai yra kitas jo vardas. Taip pat egzistuoja Rakockių dinastija.

Summit Lighthouse turi knygą apie mokytojų ašramus. Jie dažnai nenurodo tikslios ašramo vietos, kadangi eteriniai ašramai gali apimti daug didesnę erdvę nei viena konkreti vieta, tad egzistuoja tam tikros variacijos. Žinau tai, nes yra sakoma, kad Pauliaus Venecijiečio ašramas yra Chateau de Liberte Prancūzijoje, tačiau taip pat yra sakoma, kad jis apima daug didesnę erdvę. Jaučiu, kad jie nebūtinai nori nurodyti konkretesnę vietą.

Kartais jie apie tai kalba šiek tiek paslaptingai, kadangi nenori, jog žmonės pernelyg koncentruotųsi į fizinę ašramo vietą. Tiesą sakant, buvau sutikęs žmonių – pakylėtųjų mokytojų mokinių, – kurie pasidarė beveik apsėsti ašramų idėjos. Ir ypač juos masino Simbolių Urvas, Sen Žermeno Vajominge turimas ašramas. Šis ašramas yra virš kalno, vadinamo Stalo Kalnu, tačiau yra keletas „Stalo kalnu“ vadinamų kalnų Vajomingo valstijoje.

Šie žmonės įsikalė mintį, jog žino, kuris iš jų yra būtent tas kalnas, ir jie tenai nukeliavo, tačiau pakeliui staiga pradėjo vykti visokiausi keisti dalykai, ir staiga jie išsigando, ir pabėgo iš ten galvodami, kad juos vaikosi NSO. Tiesiog manau, kad mokytojai specialiai neduoda tokios tikslios vietos, nes nenori, kad mes darytume tokius dalykus. Tai tarsi žmonės, kurie keliauja aplink pasaulį į visas tas šventas vietas, mėgindami jose patirti kažkokias kulminacines patirtis.

Jeigu apie tai pamąstytumėte, suvoktumėte, kad tai yra eterinis ašramas. Į jį galite patekti tik savo eteriniu kūnu. O jūsų eterinis kūnas nėra ribojamas laiko ir erdvės, kaip yra ribojamas fizinis, tad jums iš tiesų nereikia fiziniu kūnu nukeliauti į tą konkrečią vietą, kad galėtumėte patekti į eterinį ašramą savo eteriniame kūne. Nėra būtina taip tiksliai to žinoti. Tačiau galite būti netoli tos vietos ir kartais tai jums gali padėti susiderinti su ašramu. Jie iš tiesų mūsų neskatina keliauti į šias fizines vietoves, nors aš iš tiesų vieną kartą nukeliavau į Archangelską Rusijoje, tačiau nebuvo taip, tarsi jausčiau, kad kažkurioje konkrečioje vietoje yra ašramas, ar kad ten būnant yra geriau su juo susiderinti. Iš tiesų nebuvo taip, kad būčiau aiškiai tai jautęs. Jaučiu, kad mokytojai nieko daugiau apie tai nenori pasakyti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels