Rytų Europa ir Didžioji Britanija

Klausimas: Norėčiau paklausti, kodėl prekės, gaminamos Rytų Europoje yra žemesnės kokybės nei gaminamos Vakarų Europoje, o taip pat, kodėl kai kurie Didžiosios Britanijos valdžios atstovai yra labai stipriai nusistatę prieš žmones iš Rytų Europos.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Estijoje 2017 metais.

Tai yra tik vienas iš daugelio puolusių būtybių elgesio pavyzdžių. Jos visada yra nusistačiusios prieš progresą, prieš pokyčius. Jos visada ieško, ką galėtų pažeminti. Matėte tam tikrose šalyse istoriškai šį troškimą būti dominuojančia šalimi pasaulyje. Tose šalyse buvo įsikūnijęs tam tikras procentas puolusių būtybių ir jos turi poreikį būti pranašesnėmis už kitus, tad jos dėl įvairių priežasčių iš aukšto žiūri į kitas žmonių grupes. Komunistinės eros laikais tam tikri žmonės Vakaruose iš aukšto žiūrėjo į žmones Rytų Europoje, kadangi jie buvo pavergti komunistinio jungo. Ir šie žmonės laikė juos žemesniais, laikė tuo ir anuo. Ir taip pat ir šiandien galite rasti žmonių, kurie iš aukšto žiūri į žmones kitose pasaulio dalyse ar netgi ir savo pasaulio dalyje.

Kiekvieną kartą, kai matote tuos, kurie žemina kitą žmonių grupę, galite žinoti, kad tai yra puolusios būtybės, arba bent jau puolusioje sąmonėje įstrigusios būtybės. Mes, žinoma, mokome, kad nėra nė vienos išorinės žmonių grupės, kurią galėtumėte laikyti pranašesne už bet kurią kitą grupę. Ir vienintelis realus matas, pagal kurį galite vertinti, yra sielos arba būtybės sąmonė, ir pažangių, aukšto išsivystymo būtybių yra kiekvienoje kultūroje ir kiekvienoje šalyje. Ir, žinoma, galėtume sakyti, kad tam tikros šalys turi didesnį skaičių labiau išsivysčiusių būtybių, nes jos čia tiesiog turi geresnes galimybes išreikšti save laisvoje, pasiturinčioje šalyje. Tačiau šias būtybes iš tiesų galite rasti visur, ir būtent dėl to mes nepalaikome šių diskriminuojančių požiūrių.

Visa tai galiausiai ateina iš puolusių būtybių, nes būtent jos turi troškimą aukštinti save žemindamos kitus. Kas liečia prastesnės kokybės parduodamas prekes, mes, žinoma, tam visiškai nepritariame. Tačiau čia, žinoma, Rytų Europos žmonėms patiems reikia pasiekti didesnį sąmoningumą, atstovėti už save ir pareikalauti geresnės kokybės. Kaip jūs už save turite atstovėti ir daugeliu kitų būdų, reikalaudami geresnės valstybės valdymo formos, geresnės biurokratijos, geresnio švietimo ir taip toliau.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels