Ar gali žmonės fiziškai kontroliuoti orą?

Klausimas: Mokytojai sako, kad būtent žmonių sąmonė sukuria nepastovias oro sąlygas ir tiesiog visą orą bendrai. Girdime, kad žmonės gali kontroliuoti orą kurdami debesis, chemtreilus ūkininkavimui, tad norėčiau paklausti: Ar tai yra tiesa, ir ar tiesa yra tai, kad žmonės gali tam tikru laipsniu kontroliuoti orą fizinėmis priemonėmis? Jeigu taip, kiek žmonės sugeba kontroliuoti gamtos kataklizmus, pavyzdžiui, žemės drebėjimus, uraganus ir tornadus?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Olandijoje 2018 metais.

Mokymuose, kuriuos perduodame per šią dispensaciją, sakome, kad sąmonė eina prieš fizinę materializaciją, ir tai galioja visiems reiškiniams Žemėje. Ankstesniais metais perdaviau daug mokymų apie tai, kad gamtos kataklizmai yra kolektyvinės sąmonės padarinys, kaip ir daugelis besikeičiančių oro sąlygų. Realybė čia iš tiesų yra tokia: Jūsų matomos nepastovios oro sąlygos yra kolektyvinės sąmonės pasireiškimas. Žmonės, žinoma, yra tokioje žemoje sąmonės būsenoje, kad niekada neprisiima atsakomybės už savo sąmonės būseną ir todėl nepripažįsta, kad būtent jų pačių sąmonė sukūrė šiuos fenomenus. Jiems šie fenomenai nepatinka, jie nuo jų kenčia; ir jie tuomet turi troškimą kontroliuoti aplinką, ypač puolusios būtybės. Net ir daugelis žmonių buvo suklaidinti manyti, kad turėtumėte galėti kontroliuoti fizinę aplinką. Tad jie ieško fizinių, materialių priemonių, kuriomis galėtų pakeisti orą.

Jūs, žinoma, turite šį fenomeną, žinomą išprotėjusio mokslininko vardu, ir matote tai tiek Jungtinėse Valstijose, tiek Rusijoje, ir ypač matėte tai Sovietų Sąjungoje ir kitose šalyse, kuriose buvo mėginama viską paversti ginklais. Buvo siekiama ginklu paversti net ir oro sąlygas, siekiant sugeneruoti žemės drebėjimus atominiais ginklais ir kitais būdais, tad, žinoma, buvo atliekami tyrimai šiose srityse. Ir tam tikru laipsniu žmonės geba kontroliuoti orą. Akivaizdu, kad jeigu susprogdinsite atominę bombą ant sprūdžių linijos, jums gali pavykti sukelti žemės drebėjimą ir taip toliau.

Nėra taip, kad neegzistuoja technologija, kuria naudojantis būtų galima fiziškai kontroliuoti orą. Tačiau klausimas, kuris turėtų būti užduodamas, yra toks: Kodėl ieškote fizinių priemonių pakeisti fenomeną, kuris iš tiesų buvo sukurtas proto? Argi nebūtų lengviau tiesiog pakeisti savo protą, užuot ieškojus kažkokios labai sudėtingos, labai sunkiai sukonstruojamos, fizinės technologijos? Na, tai, žinoma, vyksta dėl puolusių būtybių įtakos, kurios nenori keisti savo proto. Todėl, kai nenori keisti savo proto, jos žino, kad negalės naudotis savo protu šiems fenomenams pakeisti, ir todėl jos ieško to, ko ieškojo milijonus metų net ir ankstesnėse sferose, – fizinių priemonių kontroliuoti fizinę oktavą.

Ir tai yra tikra tiesa, kad tam tikrame ribotame diapazone galite įgyti tam tikrą kontrolę technologijos pagalba. Kai žinote realybę, kad visų fizinių fenomenų tikroji priežastis glūdi trijuose aukštesniuose lygmenyse, tuomet taip pat matote fizinės technologijos limitus. Niekur aiškiau to nepamatysite kaip medicinos srityje. Oro sąlygos, žinoma, yra dar vienas pavyzdys, kuomet visos išvystytos technologijos turėjo labai ribotą pasisekimą oro kontroliavime. Žinau, kad egzistuoja daug konspiracijos teorijų, tačiau faktas yra toks, kad niekada nesugebėsite sukurti fizinės technologijos, kuria galėtumėte įgyti didžiausią kontrolę Žemei. Taip yra dėl to, kad kolektyvinė sąmonė identiteto, mentalinėje ir emocinėje karalijose visada paims viršų ir nustelbs technologijos poveikį. Ji visada bus galingesnė; kitaip tiesiog negali būti. Fizinė technologija paprasčiausiai nėra pakankamai galinga, kad galėtų nustelbti poveikį, didžiulį kolektyvinės sąmonės trijose aukštesnėse karalijose daromą poveikį.

Ir viena išvada, žinoma, yra tokia, kad žmonija pasiekė lygį, kuriame bent kai kurie žmonės pradeda suvokti technologijos ribotumus ir robotiškos mechaninės technologijos pavojus, mechaniško požiūrio į gyvybę Žemėje, materialistinio požiūrio pavojus.

Tad atsiranda augantis supratimas, kad turime ieškoti alternatyvos, bent jau dabartinei technologijai, jėga grįstai technologijai. Kita išvada dvasingiems žmonėms yra tokia, kad, vėlgi, turėtumėte būti atsargūs, kiek skiriate dėmesio šiai ir visoms kitoms tokioms teorijoms, ir visoms toms egzistuojančioms pasaulio pabaigos pranašystėms. Tikrai nėra taip, kad fizinė karalija turėtų daugiau galios už tris aukštesnes karalijas. To niekada nebus. Tą patį būtų galima pritaikyti neatsakytam klausimui apie saulės branduolius, nes fizinis fenomenas nesugebės užgesinti saulės, kadangi saulė yra energijos portalas iš pakylėtosios karalijos. Tad ji iš tiesų švies tol, kol bus reikalinga Žemei, kad joje gyvenantys žmonės galėtų užbaigti savo dvasinį augimą, kurį jiems yra skirta patirti šioje planetoje. Tikrai nėra jokio pavojaus, bent jau ne per jūsų gyvenimo laiką, kad saulė bus užgesinta ar įvyks dar kažkas panašaus, nes, vėlgi, trys aukštesnės oktavos visada bus galingesnės už fizinę oktavą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels