Dangus

Ar gyvūnai reinkarnuojasi?

Klausimas: Ar gyvūnai reinkarnuojasi? Ar žmonės prisijungia prie savo gyvūnėlių po mirties?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Ne, jie nesireinkarnuoja, nes, kaip jau anksčiau sakėme, gyvūnai turi grupinę sielą, todėl yra beprasmiška sakyti, kad gyvūnas reinkarnuojasi. Galime tik sakyti, kad gyvūnas, kuris turėjo artimą ryšį su žmonėmis, gali turėti elementalį, kuris yra labiau išsivystęs. Tad kai kuriais atvejais elementalis gali būti, pavyzdžiui, šunyje, o šuniui mirus, elementalis sukuria arba materializuoja kito šuns kūną. Žmogus tuomet gali įsigyti tą šunį ir atpažinti bendrus elementalio bruožus, tačiau tai nereiškia, kad šuo reinkarnavosi.

Žinau, kad tai gali pasirodyti šiek tiek techninė diskusija, tačiau suprantate, kad būtybė, kuri yra sukuriama aukštesnėje karalijoje, pavyzdžiui avataras arba vienas iš pirminių Žemės gyventojų – kitaip tariant, dauguma žmonių – inkarnuojasi todėl, kad Sąmoningasis AŠ arba siela nusileidžia į kūną. Elementalis nesiinkarnuoja, nebent gautų trilypę liepsną ir inkarnuotųsi į žmogaus kūną. Tad iki to laiko iš tiesų negalima sakyti, kad elementalio gyvenimas yra inkarnacija; tai labiau yra evoliucija.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels