Elementaliai ir savimonė

Klausimas: Ar gali elementaliai, pavyzdžiui, gyvūnai arba medžiai, išvystyti sąmoningą suvokimą, ir jeigu taip, kaip vyksta šis procesas ir ar kas nors Žemėje tai padarė?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Elementaliui yra įmanoma palaipsniui, per labai ilgą laiko tarpą, pakelti savo sąmonę iki tokio lygmens, kuriame jis galėtų gauti trilypę liepsną, ir per ją jis gautų savimonę bei gebėjimą įsikūnyti žmogaus kūne. Yra daug, daug elementalių Žemėje, kurie tai padarė. Šiandien įsikūnijime yra visai nemažai žmonių, kurie savo kelią pradėjo būdami elementaliais. Jie dažnai turi labai stiprų ryšį su fizine žeme, gamta ir taip toliau.

Iš tiesų nėra taip, kad elementalis, kuris, pavyzdžiui, materializuoja medį, galėtų gauti trilypę liepsną. Trilypę liepsną gali gauti tik toks elementalis, kuris buvo kūno elementaliu ir kūrė žmogaus kūną, tuo būdu turėdamas galimybę artimai dirbti su savimonę turinčia siela. Tarpinėje pakopoje elementaliai, kurie, pavyzdžiui, įsikūnija šuns arba katės ar kito gyvūno, turinčio artimą ryšį su žmonėmis, kūne taip pat gali daug greičiau nei įprastai kelti savo suvokimą ir artėti prie kitos pakopos, kurioje galėtų tapti žmogaus kūno elementaliu.

Kaip veikia šis procesas? Na, šito praktiškai nėra įmanoma paaiškinti to nepraėjusiems žmonėms. Kitaip tariant, jeigu esate vienas iš pirminių Žemės gyventojų arba esate avataras, jums buvo suteikta trilypė liepsna ir jūs nusileidote į įsikūnijimą ir kėlėte savo sąmonę kitu būdu.

Elementaliai savo sąmonę kelia vien patyriminiu būdu; jie kažką patiria ir tai palaipsniui išplečia jų sąmonę. Nėra taip, kad elementaliai galėtų gauti mokymus ir juos suvokti – jie neturi tam reikalingų gebėjimų – tačiau jie iš tiesų patiria tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, būdami su žmonėmis jie gali patirti ir tuomet kopijuoti tai, ką daro žmonės, ir netgi gali išmokti kopijuoti kai kuriuos mąstymo procesus arba perimti tam tikrus jausmus iš žmonių. Tačiau tai nevyksta teoriniame, mentaliniame lygmenyje; tai vyksta per patyrimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels