Kaip dirbti su elementaliais

Klausimas: Kaip mes esame susiję su gamtos dvasiomis ir elementalių karalija? Ar galime bendradarbiauti arba būti susiję su elementalių karalija ir gamtos dvasiomis visoje Europoje?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels:

Tai priklauso nuo individualaus žmogaus. Daugelis žmonių turi stipresnį ryšį su gamtos dvasiomis ir yra labiau susiderinę su gamta. Kiti šio ryšio neturi, ir neturėtumėte dėl to jaudintis, jeigu neturite šio ryšio. Taip yra dėl to, kad esate susitelkę į kitus dalykus. Iš tiesų yra taip, kad dauguma su gamta susiderinusių žmonių priklauso mūsų taip vadinamiems pirminiams Žemės gyventojams. Jeigu esate iš kitos planetos atėjęs gyvybės srautas, turintis aukštesnę dvasinę brandą, paprastai neturite tokio stipraus ryšio su Žeme ar su elementalių karalija. Tikiuosi suprantate, kad nedarau čia jokių vertybinių vertinimų. Tiesiog paaiškinu.

Tie iš jūsų, kurie jaučiate tam tikrą artumą arba susirūpinimą dėl elementalių karalijos, iš tiesų galite su jais bendradarbiauti. Jūs tai galite daryti, išsakydami prašymus, susiderindami su jais, priklausomai nuo to, kaip sugebate susiderinti. Egzistuoja daug kitų žmonių, kurių ryšys su elementalių karalija yra daug stipresnis už šio pasiuntinio ryšį, ir šie žmonės perdavė įvairias knygas, įvairias technikas, į kurias jums gali būti vertinga gilintis. Klausykite savo intuicijos, ar tai yra ta sritis, į kurią turėtumėte gilintis. Ir, žinoma, galite išsakyti prašymus, kalbėti invokacijas dėl elementalių karalijos išlaisvinimo.

Tie iš jūsų, kurie turite labiau išvystytą Motinos išmintį, galbūt galite geriau susiderinti su elementalių karalija. Matote, kad net ir šiandien, o taip pat praeityje, daugelis taip vadinamų šamanų, raganų, išmintingų moterų ir kitų praktikuotojų turėjo šį ryšį su elementalių dvasiomis ir gebėjo su jais dirbti. Deja, kai kurie iš jų pasidavė troškimui kontroliuoti elementalius, užuot su jais dirbę. Egzistuoja įvairūs būdai, kuriais jūs, kaip dvasingas žmogus, galite dirbti su elementaliais, galite su jais bendradarbiauti.

Kai sakau „bendradarbiauti“, turite suprasti vieną dalyką: Turite labai aiškiai suvokti, kad jūs esate aukštesnė evoliucija už elementalius. Galite sakyti, kad esate fizinėje plotmėje, o fizinė plotmė yra tankiausia iš keturių karalijų. Tad, kadangi identiteto oktava egzistuoja aukštesnėse vibracijose, argi tai nereiškia, kad tenai gyvenantys elementaliai yra aukščiau už jus? Tačiau taip nėra. Jie egzistuoja aukštesnių vibracijų karalijoje, tačiau jie nėra individualizuoti taip kaip jūs, ir todėl jie nėra aukštesnė evoliucija. Žinoma, jūs galite bendradarbiauti, tačiau turite labai aiškiai suvokti, kad įsakinėjate jūs. Jūs esate aukštesnė evoliucija. Elementaliai nesako jums, ką daryti. Jie gali jums pasakyti, kaip kažkas veikia jų lygmenyje, tačiau jie jums nesako, ką daryti. Nes tam jums reikia priiminėti savarankiškus sprendimus ir susiderinti su pakylėtaisiais mokytojais.

Elementaliai nėra įsikūnijime esančių žmonių mokytojai. Tad jums reikia labai atsargiai žiūrėti į tas čenelingu perduotas knygas, kuriose yra teigiama, kad elementaliai yra jūsų mokytojai, ir kad jie turi aukštesnį supratimą. Žinoma, elementalių lyderiai iš tiesų turi aukštesnį supratimą už žmones. Jie gali mokyti, tačiau jie tai daro tiktai dirbdami ir bendradarbiaudami su mumis, su pakylėtaisiais mokytojais.

Turite suprasti, kad pakylėtieji mokytojai yra teisėti Žemės mokytojai. Mes esame aukštesniame lygmenyje už jus. Mes taip pat esame aukštesniame lygmenyje už elementalius, tad egzistuoja kosminė hierarchija. Egzistuoja piramidė, kurios viršūnėje yra Kūrėjas, ir turite gerbti savo poziciją joje ir nenusižeminti, nes tai darydami, nepasitarnausite elementaliams.

Yra elementalių, kurie buvo suklaidinti puolusių būtybių ir mano, žiūrėdami į visą tą žmonių fiziniame lygmenyje sukurtą chaosą, kad yra išmintingesni už žmones. Tačiau tai nėra tiesa. Elementaliai neturi savimonės, kurią turite jūs, ir jie neturi tokio paties gebėjimo nusileisti taip žemai, tačiau jie taip pat neturi gebėjimo pakilti taip aukštai. Elementalių būrių lyderiai yra jų mokytojai tame lygmenyje. Tad bendradarbiavimas, taip, tačiau suvokite savo poziciją.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels