Sausros priežastis

Klausimas: Kokia yra už sausros slypinti sąmonė, ir kokios vizijos galėtume laikytis ir kokius prašymus galėtume išsakyti?

Atsakymas iš Kim Michaels konferencijoje Los Andžele 2015 metais:

Kimas: Aš atsakysiu į šį klausimą, kadangi mokytojai perdavė mokymus, jog sausra yra susijusi su godumu, ir mes iš tiesų kalbėjome apie tai vienoje radijo šou laidoje. Tad galite išsakyti su tuo susijusius prašymus. Taip pat svetainėje yra mokymų apie penkis Dhjani Budas, ir kaip jie yra susiję su skirtingais gamtos kataklizmais. Tad galite tai išstudijuoti. Taip pat, pavyzdžiui, turite ir Rytų-Vakarų invokaciją, ir kitus panašius dvasinius įrankius.

Klausimas: O ar tiesa, kad Rytų pakrantė sausros yra veikiama stipriau dėl Volstrito?

Kimas: Tai tiesa, tačiau kita vertus, Kalifornijoje iš tiesų egzistuoja tam tikras sąmonės lygmuo, prasidėjęs nuo aukso karštligės laikų, kuriame žmonės nori greitų pinigų ir jiems nieko niekada nėra gana. Visoje toje valstijoje pragyvenimas yra toks brangus, jog tai akivaizdžiai rodo, kad kai kurie labai daug galios turintys žmonės stengiasi išspausti iš žmonių viską, ką įmanoma, didindami pragyvenimo išlaidas. Nes tiesiog negalite išvengti išlaidų už elektrą, automobilį ir panašius dalykus. Tad tikriausiai taip pat ir dėl to galite išsakyti prašymus – dėl valdžios elito ir visų jo manipuliacijų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels