Afroamerikiečių situacija ir žodžio laisvė

Klausimas: Kodėl Colin Kaepernick atsiklaupimas Nacionalinės Futbolo Lygos žaidime taip išjudino šalį ir pavirto skaldančia problema? [Colin Kaepernick yra NFL futbolo žaidėjas, afroamerikietis, ir, grojant nacionaliniam himnui, jis priklaupė ant vieno kelio, užuot likęs stovėti, protestuodamas prieš tai, kaip Amerikoje yra elgiamasi su afroamerikiečiais. Tai sukėlė didžiulę nepasitenkinimo audrą, ne tik NFL, bet ir visose Jungtinėse Valstijose.]

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Albuquerqe (JAV) 2018 metais.

Na, šio didelio sujudimo priežastis yra ta, kad vis dar tiek daug žmonių tebėra juodai baltame mąstyme. Jie labai stipriai į tai sureagavo, nes turi labai juodai baltą požiūrį į tai, ką reiškia būti amerikiečiu, ką reiškia būti patriotu. Jie tiki, kad privalote gerbti tam tikras institucijas Amerikoje ir privalote elgtis tam tikru būdu. Mes, iš pakylėtosios perspektyvos, iš tiesų niekaip nevertiname šio veiksmo, išskyrus tai, kad galime pasakyti, jog jis akivaizdžiai buvo vertingas tuo, kad kažką išjudino. Nesakome, kad įkvėpėme jį tai padaryti, tačiau tai, kad jis tą padarė, akivaizdžiai rodo, kokiame disbalanse yra kai kurie juodai baltame mąstyme esantys žmonės.

Galite labai aiškiai pasakyti, kad, jeigu jūsų šalis yra pasišventusi žodžio laisvei, turite suteikti žmonėms laisvę sakyti ką tik jie nori. Kai kurie pasakė apie Amerikos vėliavos sudeginimą, kad, nors jie nesutinka su Amerikos vėliavos sudeginimu, jie tai leidžia, nes yra pasišventę žodžio laisvei. Toks požiūris yra būtinas šalyje, kuri yra grįsta žodžio laisve. Vos tik pradedate riboti žodžio laisvę, imate slysti žemyn, ir labai labai greitai nespėsite nė apsižiūrėti, kaip puolusios būtybės savo manipuliacijomis šią situaciją pavers tokia, kad atsiras labai griežti suvaržymai, ką žmonės gali ir ko negali sakyti.

Suprantate, mano mylimieji, kad šalyse, kuriose valdžia fiziškai varžo žmonių žodžio laisvę – varžydama žiniasklaidą, varžydama interneto prieigą, tai, ką matote šiuo metu vykstant pasaulyje tokiose šalyse kaip Rusija ir Kinija, ir Vidurio Rytų šalyse – tenai egzistuoja fizinis kalbos ribojimas, ir puolusios būtybės nepaprastai tai mėgsta. Laisvoje demokratijoje jos negali to daryti fizinėmis priemonėmis, tačiau tai nereiškia, kad jos pasiduoda. Jos mėgina suvaržyti žodžio laisvę, varžydamos tai, ką žmonės ryžtasi išsakyti, ką jie jaučia galintys išsakyti, sukurdamos visus tuos suvaržymus prote, kuomet žmonės dėl įvairių priežasčių jaučia negalintys kažko sakyti.

Tačiau faktas toks, kad, jeigu negalite kalbėti apie tam tikrą problemą, negalite jos išspręsti. Akivaizdu, mano mylimieji, kad šioje šalyje nebuvo atvirų, laisvų debatų apie afroamerikiečių padėtį. Jie neturėjo žodžio laisvės, nes nebuvo viešos erdvės, kurioje jie būtų jautę galintys laisvai kalbėti. Jie nejautė, kad kas nors norėtų jų klausyti. Tiesą sakant, Amerikoje nebuvo noro pradėti šiuos debatus apie afroamerikiečių situaciją ir visą šią vergovės istoriją ir kaip būtų galima virš to pakilti. Tai yra didelė virš Amerikos kabanti našta; ir tai yra vienas iš tų dalykų, kuris neleidžia Amerikai judėti pirmyn.

Tai yra didesnė problema, nes ji liečia ne vien afroamerikiečius, bet ir tai, kaip skirtingos grupės Amerikoje elgiasi vieni su kitais. Tad leisiu Sen Žermenui toliau apie tai pakomentuoti. Akivaizdu, kad šio žmogaus intencija nebuvo parodyti nepagarbą vėliavai ar nacionaliniam himnui, jis tiesiog jautėsi atsimušęs į sieną ir neturėdamas jokio kito būdo pasisakyti, nusprendė padaryti šį veiksmą. Akivaizdu, kad tai buvo efektyvu, nes, taip sakant, pakėlė visus nuo kėdžių. Tik problema čia yra ta, kad žmonių pakėlimas nuo kėdžių nebūtinai kažką išsprendžia. Jie tiesiog iš karto peršoka į juodai baltą reakciją. Tad išties, kad būtų galima judėti į priekį, didesnę pusiausvyrą turintys žmonės turi pradėti suvokti šią juodai baltos reakcijos problemą ir pareikalauti kitokios visuomeninio diskurso formos. Tai reikštų, kad afroamerikiečiai įgytų didesnę laisvę pasisakyti ir jaustųsi išgirsti, užuot jautę, kad juos atstumia, jiems dar nespėjus praverti burnos.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels