Dangus

Amerikos čiabuvių situacija ir puolusios būtybės

Klausimas: Skaičiau, kad kai JAV vyriausybė pasirinko naikinti Amerikos čiabuvius, didžioji dalis europiečių naujakurių iš tiesų norėjo taikiai sugyventi su Amerikos čiabuviais. Ar tiesa, kad mūsų valdžia yra taip stipriai atitrūkusi nuo žmonių troškimų? Kaip galėčiau pakeisti savo asmeninį požiūrį, kad žmonės negali daryti visiškai jokio poveikio šiai valdžiai? Motina Marija sakė neleisti valdžios elitui valdyti mūsų vyriausybės, kodėl pakylėtieji mokytojai mano, kad žmonės turi kažkokią galią, ypač valdžios elitui?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Albuquerqe (JAV) 2018 metais.

Realybė čia yra tokia, kad, nors Sen Žermenas rėmė Ameriką, planetos sąmonė buvo tokiame žemame lygmenyje, kad nebuvo įmanoma sukurti šalies, kurioje būtų įmanoma neleisti puolusioms būtybėms daryti įtakos Amerikai. Šią jų įtaką matote nuo pat ankstyviausio etapo. Galite matyti, kad įvairiais Amerikos istorijos momentais puolusios būtybės sugebėjo įgyti įtaką Amerikos vyriausybei ir nuvairuoti visą šalį netikusiu keliu, išvedant ją iš harmonijos su Sen Žermeno protu.

Pilietinis Karas yra vienas akivaizdus pavyzdys: tai iš tiesų buvo kova dėl valdžios tarp dviejų puolusių būtybių grupių, siekiant išsiaiškinti, kuri iš jų galės kontroliuoti šalį. Ar šalį valdys senieji pinigai, senasis įsigalėjęs valdžios elitas Šiaurės Rytuose? O gal naujieji pinigai, valdžios siekiantis elitas Pietuose valdys šalį? Vergovės problema iš tiesų buvo skirta dėmesiui nukreipti ir įtraukti dvi žmonių grupes į nesutaikomą konfliktą, atvedusį prie Pilietinio Karo. Šis karas vyko ekonominiu pagrindu, kuris valdžios elitas turėtų valdyti šalį. Visi žinote, kuris valdžios elitas laimėjo ir kuris vis dar tebevaldo šią šalį ekonomiškai per finansinį elitą Niujorke.

Amerikos čiabuvių situacija iš tiesų buvo puolusių būtybių įtakos Amerikos vyriausybei pasireiškimas, tačiau taip pat reikėtų suprasti, kad Amerikos čiabuvių gentys (daugelis jų) taip pat buvo patekusios į puolusių būtybių įtaką. Tai iš dalies vyko per jų šamanus ir dvasinius lyderius, kurie buvo susiderinę su astralinėje ir mentalinėje karalijoje egzistuojančiomis jėgomis. Tai skatino šias gentis priešintis taikiam sugyvenimui su baltaisiais naujakuriais.

Akivaizdu, kad Amerikos čiabuvių naikinimas buvo visiškai nekonstitucinis, jis buvo visiškai priešingas Konstitucijos principams. Problema, žinoma, buvo tokia, kad Amerikos indėnai nerodė jokio noro keistis. Matėte, kad jų kultūra šimtmečių bėgyje keitėsi labai mažai, ir vieninteliai realūs pokyčiai, kurie įvyko – įvyko dėl to, kad europiečiai atvežė arklius į Šiaurės Amerikos žemyną ir Amerikos čiabuviai priėmė šiuos arklius ir įtraukė juos į savo gyvenimo būdą, o daugiau pokyčiai buvo labai menki.

Taip pat matote, kad egzistavo genčių tarpusavio kovų kultūra, nes populiacija išaugo iki tokio lygmens, kuriame jie nebegalėjo išsimaitinti per medžiotojų-rinkėjų gyvenimo būdą. Jie rodė labai menką susidomėjimą pereiti prie žemdirbyste grįsto gyvenimo būdo prieš čia atvykstant baltiesiems naujakuriams. Baltieji naujakuriai iš tiesų buvo didžiulė galimybė Amerikos čiabuviams pakelti savo kultūrą į aukštesnį lygmenį, kuriame jie iš tiesų būtų galėję patys save išmaitinti. Jiems būtų buvę akivaizdu, kad medžiotojų-rinkėjų gyvenimo būdas paprasčiausiai baigėsi; nebėra realistiška toliau jį tęsti. Jis net nebebuvo realistiškas prieš baltųjų naujakurių atvykimą, tačiau ypač po jų atvykimo. Tad tam tikrose Amerikos čiabuvių gentyse ir jų lyderiuose egzistavo nenoras atlikti realybės patikrą ir pasinaudoti baltųjų naujakurių pasirodymu kaip galimybe pakilti virš medžiotojų-rinkėjų gyvenimo būdo ribotumų.

Taip pat, žinoma, ir tarp kai kurių baltųjų naujakurių, ypač tų, kurie turėjo valdžią vyriausybėje, egzistavo tam tikras nenoras. Už viso to, vėlgi, didele dalimi stovėjo valdžios elitas, kuris nenorėjo suteikti Amerikos čiabuviams teisės į tuos žemės plotus, kuriuose egzistavo aukso ir sidabro kasybos potencialas. Jie norėjo įgyti priėjimą prie šios žemės, norėjo prievartauti šios žemės išteklius, kad galėtų gauti pelną, ir tai buvo viena iš varomųjų jėgų už visos šios labai agresyvios prieš Amerikos čiabuvius nukreiptos politikos.

Tikra tiesa, kad daugelis baltųjų naujakurių norėjo taikiai sugyventi su Amerikos čiabuviais ir daugelis Amerikos čiabuvių norėjo gyventi taikoje, tačiau, kaip dažnai įvyksta, puolusios būtybės abiejose pusėse sugebėjo sukurti konfliktą, ir jūs visi žinote, kuo tai baigėsi. Tad pasakysiu, kaip jau anksčiau sakiau, kad vienintelis būdas Amerikos čiabuviams judėti į priekį yra paleisti praeitį.

Iš tiesų, jeigu pažvelgtumėte į Europos pavyzdį, galėtumėte grįžti atgal tūkstantį metų ir pamatytumėte, kad kai kurie žmonės gyveno labai panašiai kaip Amerikos čiabuvių gentys gyveno prieš baltųjų naujakurių atvykimą. Tačiau nėra tokios koncepcijos (pavyzdžiui) Danijoje, kuomet būtų kalbama apie Danijos čiabuvius, nes visa šalis ir žmonės atliko perėjimą ir jie visi dabar save laiko danais. Tarp Amerikos čiabuvių pasikeitė pakankamai kartų, kad jie taip pat būtų galėję atlikti šį perėjimą – idant žodį „čiabuvis“ būtų galima palikti ir jie šiandien būtų tiesiog amerikiečiai.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels