Donaldas Trampas ir juodai baltas mąstymas Amerikoje

Klausimas: Donaldas Trampas atrodo žiauriai puolamas demokratų, žiniasklaidos ir valdžios elito. Be to, daugelis mano sutinkamų liberaliai nusiteikusių žmonių atrodo jaučiantys giliai įsišaknijusį pyktį Trampui. Regis, kad per praėjusius trejus metus vos ne kiekvieną savaitę jam tekdavo kovoti dėl savo prezidento posto išsaugojimo. Man susidarė įspūdis apie Donaldą Trampą, kaip apie žmogų, kuris meta iššūkį daugeliui įsigalėjusių valdžios elito tvirtovių, tiek pačioje Amerikoje, tiek už Amerikos ribų, apnuogindamas jų kontrolės aparatus ir negatyvius padarus. Kuo būtu galima paaiškinti šią stiprią reakciją į Trampą, demonstruojamą valdžios elitų ir apskritai liberalų? Ar Trampo išrinkimas rodo Amerikos žmonių sąmonės pakilimą? Ir ar Brolija remia Donaldą Trampą? Ar su juo susisiekė kiti Brolijos atstovai?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Vašingtone (JAV) 2019 metais:

Ko mes mėginome jus, savo dvasinius mokinius, išmokyti? Jūsų išorinės aplinkybės yra jūsų vidinių aplinkybių atspindys. Tai taip pat galioja net ir tuomet, kai esate Jungtinių Valstijų prezidentas. Esmė ta, kad Donaldas Trampas turi tam tikrą sąmonės būseną. Jis į viską žiūri iš labai juodai baltos perspektyvos. Jis dažnai ieško, ką būtų galima apkaltinti, ieško atpirkimo ožio, ir tuo nesąmoningai sako visatai, kad jam patinka tokia kova, jei tik jis iš jos išeina nugalėtoju. Jis pats nesąmoningai prie savęs prisitraukia tokią situaciją.

Na ir dabar, žinoma, tai nereiškia, kad teisinu demokratus ar jų prieš jį nukreiptą pyktį. Tačiau savo šaknimis visa tai siekia Klintono prezidentavimo laikus, kuomet respublikonai su lygiai tokiu pačiu įkarščiu mėgino surengti apkaltą Klintonui. Ir todėl daugelis demokratų nešiojasi pyktį ir nuoskaudą iš to proceso, ir dabar jie pamatė šansą, taip sakant, atsiteisti su respublikonais. Tai jums tiesiog rodo šiuo metu Jungtinėse Valstijose vyraujančios politikos lygį. Tai tiesiog rodo, kad abejose pusėse esantys žmonės yra įstrigę dualistinėje sąmonėje, nesugebėdami išsilaisvinti nuo tų, kaip Motina Marija jas pavadino, smulkmeniškų problemų, ir ieškoti to, kas būtų geriausia visai šaliai, kas būtų geriausia Amerikos žmonėms. Kaip galėtume padaryti tai, ką buvome išrinkti daryti, užuot nugrimzdę į tas beprasmiškas rietenas, beprasmiškus ginčus, kurie neturi jokios reikšmės šios šalies ateičiai. Tai galioja tiek Klintono apkaltai, tiek mėginimams surengti apkaltą Trampui. Visiškai nesvarbu, kokia yra už to slypinti realybė. Ar Trampas padarė tą ar pamelavo apie aną. Ir ar Klintonas užsiiminėjo seksu su ta moterimi ar ne, svarbiausia yra už to slypinti intencija. O intencija nėra ginti šalį, intencija yra tiesiog destruktyvi. Tačiau tai taip pat yra ir dėl to, kad ir pats Donaldas Trampas yra toje dualistinėje sąmonės būsenoje, kurioje kai kurie jo daromi dalykai nėra daromi iš aukštesnio sąmoningumo ar noro mesti iššūkį valdžios elitui. Jis tiesiog apsibrėžia tam tikrus žmones arba institucijas savo priešais ir puola juos iš dualistinės sąmonės būsenos.

Donaldo Trampo išrinkimas iš tiesų nerodo kolektyvinės sąmonės pakilimo. Tai rodo, kad daugybė amerikiečių vis dar tebėra įstrigę juodai baltame mąstyme, ir būtent dėl to išsirinko prezidentą, sugebantį šį juodai baltą mąstymą įkūnyti taip stipriai, kad, reikia tikėtis, daugiau žmonių pamatys, kad tai tiesiog nėra konstruktyvus būdas užsiimti politika Jungtinėse Valstijose.

Tai nereiškia, kad tuo noriu apginti demokratų partiją, kuri yra lygiai taip pat įstrigusi dualistiniame mąstyme. Nes iš tiesų, kaip jau anksčiau esame apie tai kalbėję, norint pakeisti situaciją Vašingtone, galbūt reikėtų, kad atsirastų trečia partija, idant būtų galima judėti link Tiesioginės Demokratijos. Tačiau taip pat yra reikalinga, kad žmonės pabustų ir pradėtų reikalauti kažko geresnio, pradėtų reikalauti geresnio vadovavimo, kaip kalbėjome praėjusiais metais. Kaip jau anksčiau sakiau, mėginu dirbti su kiekvienu prezidentu, kuris yra išrenkamas. Mėginu dirbti su administracija ir perduoti idėjas, kurios gali padėti šiai šaliai eiti į priekį. Ar galiu tai daryti su Donaldu Trampu ir jo administracija? Taip, iki tam tikro laipsnio. Ar galėjau tai daryti su buvusia administracija? Taip, iki tam tikro laipsnio. Tad iš tiesų nėra svarbu, ar viena administracija yra geresnė už kitą, kadangi nė viena iš jų nėra, ir nebuvo, visiškai atvira aukštesnėms idėjoms.

Tad mums reikia atvesti Amerikos žmones iki taško, kuomet jie imtų reikalauti kažko geresnio! Jie pradėtų reikalauti, kad kongresas, senatas ir prezidentas pakiltų virš šių rietenų dėl menkniekių, kurios, jeigu kalbėtume atvirai, yra tarsi abi partijas užvaldęs padaras. Ir tai privertė abi šias partijas atsidurti aklavietėje, kuomet jos nebesugeba peržengti jas skiriančios sienos ir sukurti senatorių bei kongresmenų daugumos, kurie tiesiog darytų tai, kas yra akivaizdžiai geriausia šaliai, užuot žaidę partinę politiką.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels