Kokioje demokratijoje norime gyventi

Klausimas: Vienoje invokacijoje yra sakoma: „Padėkite mums liautis priešintis žmogiškam blogiui.“ Ar galėtumėte pakalbėti apie šią invokaciją ryšium su šiuo pasipriešinimo judėjimu Amerikoje, kuris yra nukreiptas prieš dabartinę valdžią?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Albuquerqe (JAV) 2018 metais.

Tam tikra prasme, mes jau apie tai komentavome, sakydami, kad Trampo išrinkimas pažadino tam tikrus žmones. Kai kurie įsitraukė į dualistinę proto būseną, manydami, kad turi su juo kovoti, kiti suvokė, kad esmė yra pakelti sąmonę virš to, ką jisai, jų supratimu, atstovauja. Realybė yra tokia, kad kovodami su blogiu stiprinate blogį. Nepadedate pakelti šios planetos virš blogio su juo kovodami. Tik toliau stiprinate sūkurį, kuris palaiko blogio gyvavimą. Tai yra mokymai, kuriuos perdavėme apie epinį mąstymą ir epines priežastis, dėl kurių manote, kad yra būtina kovoti su blogiu, ir kad dėl to galima pateisinti kitų žmonių žudymą ar kitokios prievartos prieš juos naudojimą. Tai, žinoma, nėra sveika.

Mes norime, kad žmonės pakiltų aukščiau ir suvoktų, jog nėra taip svarbu priešintis Trampui ar nesipriešinti Trampui; esmė čia yra nuspręsti, kokioje demokratijoje, kokioje šalyje norime gyventi. Kokios sąmonės dominavimo nenorėtume matyti savo šalyje, ir kaip tuomet galėtume pakelti savo šalį virš šios sąmonės?

Ir pradedame čia nuo savęs, patys pakildami virš šios sąmonės būsenos. Kai patys išsilaisvinsime nuo šios sąmonės būsenos, galėsime pamatyti kažką, ko šiandien negalime matyti, ir galėsime atrasti konstruktyvų būdą dirbti su kitais žmonėmis, užuot jiems priešinęsi. Iš tiesų, kiek dar ilgai žmonija norės kovoti šią kovą, kurioje viena žmonių grupė priešinasi kitai žmonių grupei? Kada pasieksime tašką, kai žmonės suvoks, kad mes visi sėdime vienoje valtyje? Galėtume pasiekti žymiai daugiau, jeigu atrastume būdą dirbti kartu konstruktyviame mąstyme vietoj visų šitų dualistinių susidūrimų, kuomet visada galvojame, kad kažkas yra teisus, o kažkas klysta, ir kad privalome sunaikinti blogį, ar kad privalome laimėti prieš tuos kitus žmones. Tai būtų aukštesnė bet kurios situacijos baigtis, bet kokios konfliktinės situacijos, jeigu žmonės pakiltų į tą lygmenį. Vėlgi, pirmiausia ieškokite rąsto savo akyje, ir tuomet pradėsite aiškiau matyti, kaip galėtumėte padėti savo broliui išsitraukti krislą iš savo akies.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels