Gautamos liepsnos poveikis Vašingtono rotondoje

Klausimas: Kokį poveikį Gautamos Liepsna turi rotondoje [Vašingtone]? Ar kas nors sugeba su ja susiderinti, nepaisant sunkaus hipnotizuojančio debesies?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Gautama Budos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Albuquerqe (JAV) 2018 metais.

Mano buvimas ten yra galimybė visiems, kurie eina per tą kambarį, tačiau, žinoma, ne visi yra atviri jį patirti. Vėlgi, kadangi egzistuoja laisva valia, pasitenkinu galimybės žmonėms suteikimu, neturėdamas garantijų, kad jie tuo pasinaudos. Galiu jus užtikrinti, kad yra žmonių, kurie sugeba šiek tiek su tuo susiderinti. Yra žmonių, kurie įgijo tam tikrą atskaitos tašką, įgijo tam tikrą didesnę ramybę. Tačiau, žinoma, kad tai galėtų turėti dar didesnį poveikį, reikėtų, kad kai kurie žmonės tai išdidintų, kad kai kurie žmonės kviestų šią liepsną, kviestų ją per visus keturis materialaus pasaulio lygmenis, ir būtent to mes laukiame įvykstant šios konferencijos ir joje perduotų diktavimų dėka, kurie bus paversti invokacijomis ir sudėti į knygą, kuomet žmonės galės tuo naudotis.

Mes iš tiesų turime viziją, kad kažkuriuo metu ateityje žmonių grupė nuspręs susirinkti Vašingtone ir pasinaudos diktavimais, kuriuos perdavėme priešais svarbiausius monumentus ir pastatus – kurie taip pat bus paversti invokacijomis – ir kalbės šias invokacijas tose vietose. Ir tai, žinoma, padaugins ne tik mano buvimo poveikį, bet ir Sen Žermeno, ir Mokytojo MOR, ir kitų pakylėtųjų mokytojų buvimą, ir pradėsite matyti daug didesnį poveikį, ir daugiau žmonių sugebės su tuo susiderinti.

Tad, vėlgi – grįžtant prie ankstesnio klausimo, kodėl į prašymus nebuvo atsakyta – visada egzistuoja labai labai subtili lygtis, nes laisva valia Žemėje yra labai sudėtinga. Žinote, kad Jėzus sakė, jog esame panašūs į naudotų automobilių pardavėjus, besinaudojančius jauko pateikimo ir pakeitimo metodu. O tai iš tiesų reiškia, jeigu grįžtumėte prie ankstesnių dispensacijų, kad mes įvertinome, jog dauguma žmonių, kurie galėtų būti atviri mūsų mokymams, yra tam tikrame sąmonės lygyje, ir todėl galėtume perduoti mokymą, kuris kelią pavaizduotų įveikiamu, ne per daug sudėtingu. Tad nėra taip, kad būtume melavę žmonėms, tačiau perdavėme jiems dalinį supratimą, nes jeigu būtų turėję pilną supratimą, jiems viskas būtų pasirodę pernelyg sudėtinga, pernelyg sunku ir jie būtų praradę viltį. Tad, kaip sakė Motina Marija, ankstesnėse dispensacijose perduoti šaukiniai turėjo labai didelį poveikį šiai planetai, tačiau tai tiesiog nebuvo tas poveikis, kurį daugelis mokinių įsivaizdavo.

Na ir dabar, būtų labai labai naudinga, jeigu pakylėtųjų mokytojų mokiniai sugebėtų įveikti tam tikrą mechanizmą, ypač stipriai pasireiškusį ankstesnėse dispensacijose. Daugelis mokinių, susidūrę su mūsų mokymais, staiga pajausdavo, tarsi prieš juos būtų atsivėręs ištisas naujas pasaulis. Jie suvokė, kad būtent to jie ilgėjosi visą savo gyvenimą, ir dabar galiausiai pasijuto parvykę namo, jie pradėjo jausti, kad šis mokymas yra toks nepalyginamai pranašesnis už tai, ką jie buvo radę anksčiau, kad daugelis jų pradėjo manyti, jog tam tikroje dispensacijoje perduotas mokymas privalo būti aukščiausias dvasinis mokymas planetoje. Ir ego labai mėgsta tai girdėti, nes ką tai reiškia? Na, kadangi jūs sugebėjote atpažinti aukščiausią dvasinį mokymą planetoje, tai reiškia, kad esate vienas iš labiausiai pažengusių dvasios mokinių planetoje, ar bent jau taip samprotauja ego. Tai nėra ergo, tai yra ego. Tad būtų labai naudinga, jeigu žmonės galėtų tai įveikti, bet jūs, žinoma, suprantate, kodėl jie negalėjo to įveikti ankstesnėse dispensacijose. Taip buvo dėl to, kad jie buvo tokiame sąmonės lygmenyje, kuriame negalėjome jiems perduoti aukštesnio mokymo, bet jie vis tiek turėjo tą poreikį jaustis labiausiai pažengusiais dvasiniais mokiniais.

Tie iš jūsų, kurie esate atviri šiai dispensacijai, galite naudotis mūsų mokymais, kad pakiltumėte virš šios pakopos, ir jums nebebūtų reikalingas šis dirbtinis išorinis statusas ir jūs galėtumėte išsigydyti traumą. Tai reiškia, kad priimtumėte, kas esate, būtumėte tuo, kuo esate, ir tuomet, kaip sakė šis pasiuntinys, visi tie dirbtiniai vertinimai: „Ar aš esu aukštai pažengęs dvasios mokinys, ar esu toli pažengęs dvasios mokinys, ar nesu?“ – visa tai tiesiog išnyksta ir tampa jums nebesvarbu. Ir iš tiesų, net ir ši dispensacija, žinoma, nėra aukščiausias dvasinis mokymas planetoje, nes pati ši koncepcija neturi jokios prasmės. Tai yra lyginimas, kas yra aukštesnis, o kas žemesnis, bet kaip galite sudėti dvasinius mokymus į tokią linijišką skalę? Nes, jeigu paimtumėte tam tikrame sąmonės lygyje esantį žmogų – tarkime, dvyliktame sąmonės lygyje – šis žmogus nesugebės suvokti pakylėtųjų mokytojų mokymų. Tad koks šiam žmogui būtų aukščiausias dvasinis mokymas? Na, tai būtų toks mokymas, kuris jam padėtų pakilti į tryliktą sąmonės lygį, o tuomet aukščiausias mokymas būtų toks, kuris jį pakeltų į keturioliktą lygį ir taip toliau. Tad iš tiesų yra beprasmiška apie tai kalbėti, ir tai tiesiog yra ego aspektas, kuris nori sukurti šią linijišką skalę.

Šis konkretus mokymas, kurį čia perduodame, nėra skirtas visiems, nes jis negali visų pasiekti; jis yra skirtas specifinei grupei žmonių, esančių specifiniame sąmonės lygyje, ir šiame lygyje, taip, tai yra aukščiausias mokymas planetoje. Tai yra aukščiausias mokymas, kurį jūs galite suvokti ir tai taip pat yra aukščiausias mokymas ta prasme, kad jis jums padės pakilti aukščiau. Tačiau, kaip šis pasiuntinys puikiai suvokia, jis nenori, kad kas nors išsiugdytų jam didžiulę ištikimybę ir nenorėtų net pažvelgti į jokius kitus mokymus. Jeigu pasiektumėte tašką, kuriame jaustumėte poreikį studijuoti kitą mokymą, tuomet iš tiesų tai ir darykite, sekite tuo mokymu, susiraskite kitą guru ar mokytoją, jeigu jaučiate, kad jums to reikia. Ištikimiausi turėtumėte būti savo augimui, o ne išoriniam mokymui, organizacijai, guru, pasiuntiniui ar dar kam nors.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels