Konfliktas tarp juodaodžių ir baltaodžių, pilietinis karas, anarchija

Klausimas: Šiuo metu įvairiais būdais yra žudoma daug afroamerikiečių vyrų, ir pagrinde tai daro policija. Ir tuomet mes turėjome tą incidentą su bažnyčia, ir tai vyksta visoje šalyje. Kadangi daugelis mūsų dirbame kalėjimų ir įkalinimo sistemoje, girdime murmėjimus, kad „mes dabar šaudysime atgal.“ Ir jeigu afroamerikiečiai, jų gaujos ir kitokios organizacijos iš tiesų pradės šaudyti atgal, šioje šalyje gali įsivyrauti anarchija. Gali būti labai, labai blogai. Norėčiau žinoti, ką būtų galima padaryti iš dvasinio lygmens. Kaip sakei, kartais specifinė problema nėra ta, prie kurios reikėtų dirbti, tačiau ši problema yra labai kritinė, kadangi dabar net ir jaunimas sako: „Jeigu vyks dar vienos riaušės, mes nedeginsime bendruomenės. Mes šaudysime į žmones, kaip ir į mus yra šaudoma.“ Dauguma žmonių to nesuvokia, nes jie yra nuo viso to izoliuoti, tačiau aš tai girdžiu kiekvieną dieną. Niekada dar nieko panašaus nebuvau girdėjęs per visą 35 metų laikotarpį, kurį praleidau dirbdamas kalėjimų sistemoje, todėl klausiu, ką mes, kaip dvasinė bendruomenė, galėtume padaryti?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Sen Žermeno, 2015 m. liepos 18 d. per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Los Andžele. Jis buvo perduotas po Sen Žermeno diktavimo.

Žinoma, yra daug dalykų, kuriuos reikia padaryti daugelyje skirtingų lygmenų dėl šios problemos ir dėl daugelio kitų problemų. Šis konfliktas, apie kurį papasakojai, nėra vienintelis. Tas pats vyksta tarp gaujų, tas pats vyksta kare prieš narkotikus, ir tas pats vyksta daugelyje kitų sričių. Turite konfliktus su ispanų kilmės žmonėmis ir kitais. Tačiau iš esmės viskas atsiremia į netoleranciją. Nėra tolerancijos juodaodžiams, tačiau juodaodžių bendruomenėje taip pat egzistuoja auganti netolerancija baltaodžiams. Jie iš esmės baltaodžiams daro tai, kas yra daroma jiems.

Tai nėra būdas transcenduoti konfliktą. Jūs, kurie esate dvasingi žmonės, galite išsakyti prašymus dėl šios netolerancijos, galite laikytis vizijos, galite pasisakyti kur tik įmanoma ir padėti jiems suvokti, kad tai nėra būdas sustabdyti konfliktą. Tai tėra būdas eskaluoti konfliktą.

Jūs taip pat, žinoma, galite išsakyti prašymus šių anarchijos sūkurių sustabdymui, kurie bręsta šalyje. Yra akivaizdu, kad tai, ką matote – ne tik tai, apie ką kalbi, bet net ir visoje Amerikoje nuolatos vykstantys šaudymai – yra augančio pykčio išraiška. Nelaikau to didžiausia problema Amerikoje, tačiau tai iš tiesų yra problema, dėl kurios galite išsakyti prašymus. Tai yra augantis pyktis, ir tai, vėlgi, yra antrasis termodinamikos dėsnis.

Problema, apie kurią tu kalbi, gali atrodyti problema tarp baltaodžių ir juodaodžių, tačiau taip nėra. Problema iš tiesų yra faktas, kad Ameriką valdantis valdžios elitas sukūrė tokią milžinišką Amerikos karo mašiną, jog tiki galintis nukreipti šią galią kur tik panorėjęs pasaulyje, vos vienu piršto mostelėjimu. Jie mano galintys paaukoti jaunus Amerikos vyrus ir moteris tuose beprasmiškuose karuose dėl dominavimo ir kontrolės.

Tai yra Amerikos nenoras, ir tų, kurie valdo Ameriką, nenoras pereiti iš dualistinio Šaltojo Karo mąstymo prie nedualistinio Aukso Amžiaus mąstymo. Šis nenoras atlikti perėjimą aktyvuoja antrojo termodinamikos dėsnio jėgą, ir tai didiną chaosą, entropiją, netvarką. Ir tuomet belieka žiūrėti, kur egzistuoja konfliktas, kur egzistuoja didžiausia tikimybė prasiveržti trijose aukštesnėse oktavose egzistuojančių konfliktų sūkuriams. Ir nors ši problema iš tiesų daro įtaką afroamerikiečiams, didžiausią poveikį tam padarysite, išsakydami prašymus dėl didesnės problemos, didesnių sūkurių, egzistuojančių trijose aukštesnėse oktavose. Nes iš tiesų, problema čia nėra juodai balta. Tai tėra daug didesnės problemos išraiška.

Ir nors tam tikru laipsniu yra priimtina išsakyti prašymus šiems anarchijos sūkuriams sustabdyti, daug svarbiau yra išsakyti prašymus sudeginti karo sūkurius ir kariavimo mentalitetą, kuris yra taip giliai įleidęs šaknis Amerikoje. Šis kariavimo mentalitetas, žinoma, savo šaknimis siekia Revoliucijos Karą, kuomet buvo sukurta ši matrica, ir Amerika dar virš jos nepakilo. Kariavimo mentalitetą dar labiau sustiprino Pilietinis Karas, ir kai kurie konfliktai bei žiaurumai, kurie yra vykdomi prieš afroamerikiečius, tiesiog yra Pilietinio Karo palikimas, kuris niekada nebuvo pilnai išspręstas Amerikos psichikoje.

Ir egzistuoja net ir dar didesnė problema su kariavimo mentalitetu Amerikoje, kuomet žmonės galvoja galintys išspręsti visas problemas, naudodamiesi jėga, naudodamiesi ginklais. Šis mentalitetas privalo būti transcenduotas, nes kaip sakiau, neįžengsite į Aukso Amžių, naudodamiesi ginklais ar kitomis jėga paremtomis technologijomis. Kadangi Amerika nenori to transcenduoti, egzistuoja nuolatinis šių konfliktų, į kuriuos įeina ginklai, burbuliavimas. „Mes šaudysime atgal.“ Turite turėti ginklus, kad tai darytumėte. Turite būti pasiruošę jais naudotis kitų žmonių žudymui, netgi žudydami pirmus pasitaikiusius žmones.

Užduokite sau klausimą: Jeigu afroamerikiečiai nori šaudyti atgal, tai į ką jie šaudys? Jeigu vyksta riaušės, kuriose visi yra praradę kontrolę ir ima šaudyti į aplinkui esančius žmones, kaip išvengsite nekaltų žmonių žūties? Argi ne nekaltų žmonių žudymas ir sukėlė pyktį afroamerikiečių bendruomenėje? Tai kokia prasmė eiti ir daryti kitiems tai, kas buvo padaryta jums? Kaip tai gali ką nors išspręsti?

Tai nieko neišspręs, ir tai rodo jums, kad čia veikia tamsos jėgos, kurios siekia situacijos paaštrėjimo. Efektyviausias būdas su tuo tvarkytis jums, kurie esate dvasingi žmonės, yra išsakyti prašymus šių tamsos jėgų surakinimui ir sudeginimui, bei paprašyti, kad jos būtų pašalintos iš Žemės. Galėjote pastebėti, kad su šiomis invokacijomis prašome nuteisti ir surakinti tamsos jėgas, kurios dirba per specifines organizacijas. Mes neprašome sunaikinti ar sugriauti šias organizacijas, bet prašome pašalinti tamsos jėgas, kad žmonės galėtų tapti laisvi ieškoti aukštesnio kelio.

Taip pat galite laikytis vizijos ir išsakyti prašymus, kad afroamerikiečių bendruomenėje atsirastų kitas lyderis, kuris turėtų tokius gebėjimus ir tokią dvasinę brandą kaip Martinas Liuteris Kingas arba Nelsonas Mandela. Jie pilnai suvokė smurto beprasmiškumą ir todėl sugebėjo įkvėpti afroamerikiečių bendruomenei aukštesnę viziją, nesmurtinę viziją. Šie lyderiai yra įsikūnijime, tačiau jie dar nėra iki galo pasirengę įžengti į viešumą. Tačiau galite išsakyti prašymus jų apsaugai, prašymus jų išlaisvinimui ir pažadinimui.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com