Save pastiprinantis rasizmo sūkurys

Klausimas: Akivaizdu, kad turi daug kas pasikeisti, idant būtų galima atrasti efektyvų sprendimą rasinei nelygybei Amerikoje. Tačiau, regis, yra akivaizdu, jog spalvotųjų žmonių protuose egzistuoja paradigma, teigianti: „Mes nebūsime lygūs, neturėsime to, ką turėtume turėti, jeigu tie kiti žmonės mums šito neduos.“ Ir nors milijonai spalvotųjų žmonių sėkmingai susikūrė pasiturintį gyvenimą, užuot kūrę naują paradigmą, kad: „Ką vienas padarė, visi padaryti gali“, didžioji dauguma atrodo jaučiasi bejėgiais ir neturinčiais vilties dėl praeityje padarytų neteisybių ir išgyventų patirčių. Ir tai tuomet toliau stiprina baltųjų populiacijos paradigmą, kad spalvotieji žmonės nenori padėti sau, kas, savo ruožtu, patvirtina rasizmo pagrįstumą jų akyse, ir vėl viskas sukasi ratu. Kokie būtų svarbiausi raktai šiam žiauriam ciklui nutraukti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų vebinare „Ideologijų eros pabaiga“.

Na, pateikei labai teisingą šios problemos įvertinimą. Iš tiesų egzistuoja mąstymas tarp daugelio spalvotųjų žmonių, ir mes apie tai jau anksčiau buvome trumpai užsiminę, jog vien dėl to, kad jų oda yra kitokios spalvos, jie nuo pat gimimo turi mažiau galimybių. Ir taip pat žinoma, rasistinis požiūris egzistuoja tarp daugelio baltųjų žmonių, kurie turi negatyvų požiūrį į spalvotuosius žmones ir jų gebėjimus. Ir tie, kurie yra tam atviri, turi suvokti, kad šie du požiūriai vienas kitą pastiprina, kaip teisingai pastebėjai.

Baltųjų žmonių projektuojamas rasizmas verčia spalvotuosius žmones jaustis beviltiškais ir jie tuomet nesielgia taip, kad mestų iššūkį rasizmui. Tai yra save pastiprinantis sūkurys. Na ir dabar, vienas iš dalykų, kuris galėtų išardyti šį sūkurį, nors, žinoma, nėra tikėtina, kad tai įvyks trumpalaikėje perspektyvoje, būtų reinkarnacijos pripažinimas. Kai suvokiate, kad žmonės reinkarnavosi daug kartų ir kad jie dažnai yra linkę prisitraukti panašias aplinkybes, kadangi jų sąmonė pritraukia juos prie tam tikrų aplinkybių, įgyjate visiškai kitokią perspektyvą į šį procesą.

Ir spalvotieji žmonės galėtų savęs paklausti: „Kodėl inkarnavausi spalvotuoju žmogumi? Ką tai sako apie mano sąmonės būseną?“ Ir galite suvokti, kad juodaodžiai afrikiečiai į Ameriką buvo atvežti kaip vergai. Bet kodėl jie buvo pažeidžiami vergovei? Todėl, kad gyvendami tose gentinėse bendruomenėse Afrikoje jie turėjo pasyvią sąmonės būseną. Jie nenorėjo prisiimti atsakomybės už save ir ieškoti, kaip galėtų pagerinti savo situaciją. Jie gyveno taip kaip ištisas kartas gyveno jų protėviai, šimtus metų, netgi tūkstančius metų gyvendami tose medžiotojų-rinkėjų arba primityvaus ūkininkavimo kultūrose. Būtent tai padarė juos pažeidžiamus vergovei, kuomet jie buvo sugauti ir paversti vergais, ar tai būtų darę arabai ar amerikiečiai, ir įmesti į situaciją, kurioje jiems nereikėjo priiminėti sprendimų.

Tam tikra prasme, galėtume sakyti, kad daugeliui šių žmonių būti vergais kolonijinėje Amerikoje buvo lengvesnis gyvenimas nei gyventi savo gentyse Afrikoje, nes jie tuomet galėjo gyventi labai struktūrizuotoje aplinkoje, kurioje turėjo atlikti tam tikrą vaidmenį. Tačiau jeigu jie atliko šį vaidmenį, tuomet gyvenimas iš jų reikalavo absoliutaus minimumo, ir jie turėjo bent jau kažkiek laisvo laiko. Tai jiems buvo lengvesnis gyvenimas, nes jiems nereikėjo prisiimti atsakomybės, nereikėjo priiminėti sprendimų.

Ir klausimas yra toks: ar kai kurie iš pasyvesnių spalvotųjų žmonių transcendavo tą sąmonę nuo vergovės panaikinimo? O jeigu jie to nepadarė, tai ką tuomet galėtų padaryti šiai sąmonei transcenduoti? Suprantu, kad dauguma spalvotųjų žmonių nepajėgs priimti šios žinios, tačiau tai yra žinia, kuri galėtų juos išlaisvinti ir padėti jiems pakelti savo sąmonę.

Na ir dabar, turite būti atsargūs ir suprasti, kad ne visi spalvotieji žmonės yra šioje pasyvioje proto būsenoje. Siela yra aukščiau fizinio kūno. Tai yra tikroji mokymų apie reinkarnaciją vertė. Jūs iš tiesų galėjote būti įsikūniję juodaodžiu žmogumi daugelį gyvenimų, bet galėjote ir nebūti. Jūs galėjote, ar būtumėte buvę baltaodžiu ar spalvotuoju žmogumi ankstesniuose gyvenimuose, būti labai savarankiškoje, aktyvioje proto būsenoje paskutiniame savo gyvenime. Ir dabar pasirinkote įsikūnyti spalvotuoju žmogumi Amerikoje šiame gyvenime, kad pademonstruotumėte, jog spalvotieji žmonės gali pakilti virš šios pasyvios proto būsenos. Ir iš tiesų egzistuoja dviejų rūšių žmonės, dvi pagrindinės žmonių grupės, įsikūnijančios spalvotaisiais žmonėmis Amerikoje.

Na ir dabar, žinoma, taip pat egzistuoja skirtingų tipų žmonės, kurie įsikūnija baltaodžiais žmonėmis Amerikoje. Jūs turėjote, kai pažvelgiate į istoriją, tam tikrą žmonių grupę pasaulyje, kurie yra linkę siekti tapti vergvaldžiais arba kitais būdais ieško įgyti valdžią ir privilegijas, siekdami išsikelti save virš paprastus fizinius darbus dirbančių žmonių. Kai kurie iš šiame gyvenime Amerikoje įsikūnijančių žmonių yra žmonės, kurie dažnai ankstesniuose gyvenimuose buvo įsikūniję kitose pasaulio vietose, kuriose jie buvo elitu ir jautėsi pranašesniais už kitus. Būtent dėl to jie išsiugdė šį požiūrį, kurį galite vadinti rasizmu, nes tai taip pat yra pranašumo jausmas prieš kitus žmones, grindžiamas fiziniais kriterijais.

Galite sakyti, kad daugelis baltaodžių žmonių Amerikoje, kurie yra rasistai, nepriklauso šiandieniniam elitui. Jie nėra labai turtingi, jie nepriklauso kažkokiai kilmingųjų klasei ar dar kažkam. Kodėl taip yra? Na, taip yra dėl to, kad šiems žmonėms reikia įveikti šį mąstymą, ir būtent dėl to jie įsikūnijo Amerikoje nebūdami turtingi ir neturėdami jokios pozicijos. Amerikoje nėra tiek daug pozicijų, kaip kai kuriose kitose šalyse, nes Amerikoje, pavyzdžiui, nėra aristokratijos. Joje, tam tikru laipsniu, egzistuoja finansinė aristokratija ir politinė aristokratija.

Daugelis šių žmonių buvo aristokratai savo ankstesniuose gyvenimuose, o dabar jie įsikūnijo „paprastais amerikiečiais“, ir šitaip jiems yra suteikiama galimybė įveikti šį aristokratinį mąstymą. Tai nebūtinai yra rasistinis mąstymas, ta prasme, kad jis koncentruojasi į rasę. Tai yra aristokratinis mąstymas, kuris teigia: „Aš priklausau elitui“. Sakymas, kad juodaodžiai žmonės yra menkesni tėra pretekstas. Egzistuoja daug kitų kontekstų, kuriose aristokratinis mąstymas naudojasi kitais kriterijais, paverčiančiais kai kuriuos žmones prastesniais už aristokratiją. Viskas priklauso nuo to, kas yra priimta toje konkrečioje kultūroje.

Ir čia matote, kad šio sąveikavimo tarp baltųjų ir spalvotųjų žmonių tikslas yra suteikti abiem žmonių grupėms galimybę transcenduoti tą mąstymą, kuriame jie buvo įstrigę ilgą laiką. Matote, kad kai kuriose buvusiose vergų valstijose inkarnavosi sielos, kurios ilgą laiką buvo vergais, kai kurios ilgą laiką buvo aristokratais, ir tai suteikia jiems galimybę šitai įveikti. Na ir dabar, žinoma, taip pat yra baltųjų žmonių, kurie inkarnavosi dėl to, kad jau yra įveikę aristokratinį mąstymą arba niekada jo neturėjo, tad jie inkarnavosi baltaisiais žmonėmis, kad pademonstruotų, jog galite būti baltuoju žmogumi, gyvenančiu pietinėje valstijoje, ir galite nebūti rasistu arba nebūti aristokratiniame mąstyme.

Šios idėjos galėtų padėti žmonėms, jeigu jie būtų joms atviri. Tačiau šiuo metu daugelis nebus joms atviri, ir būtent dėl to turite skaudžių smūgių mokyklą, kuomet matėte per keletą pastarųjų metų augančią įtampą. Matėte, kaip Trampo prezidentavimas sustiprino šią įtampą, nes Amerikoje egzistuoja žmonių grupė, kurie tiki, kad Amerika turėtų būti valdoma baltaodžių. Ne visi jie yra buvę vergvaldžiai ar buvę aristokratai. Tarp jų taip pat yra ir krikščionių pastorių, evangelikų arba fundamentalistų krikščionių, kurie taip pat tiki, kad baltieji žmonės turėtų valdyti Ameriką, kaip tai tradiciškai buvo daroma, ar bent jie jau taip galvoja. Turite visą šią kultūrą, ir Donaldas Trampas sugebėjo kalbėti šiems žmonėms tokiu būdu, kad įtikino juos, jog dabar atėjo jų laikas susigrąžinti Ameriką ir vėl padaryti Ameriką didžia, tai yra, valdomą baltodžių vyrų.

Ir, žinoma, šis procesas tik dar labiau kaitina situaciją ir didina rasinę įtampą, tad klausimas tiesiog yra toks: kokį kraštutinumą tai turės pasiekti? Kiek turės išsilieti smurto, kaip matėte, kad koronos pandemija paskatino smurtą prieš azijiečius, ir kaip taip pat matėte policijos brutalumo sukurtą smurtą kita kryptimi. Tad klausimas tiesiog yra toks: Kiek smurto reikės, kad žmonės pradėtų kvestionuoti už jo slypintį mąstymą? Ir galiausiai galėtume sakyti, kad ekstremali rasizmo arba aristokratinio mąstymo išdava Amerikoje yra idėja, kad Amerika turėtų būti valdoma baltaodžių vyrų. Ir dalykas, kurį turėtumėte kvestionuoti šiame mąstyme, yra, kodėl Amerika turėtų būti valdoma baltaodžių vyrų? Kodėl?

Kas yra Amerika? Tai yra žmonių iš viso pasaulio lydomasis katilas, ir būtent tai yra jos stiprybė. Tai yra Amerikos stiprybė. Įvairovė pastatė Ameriką. Vienodumą turėjote Europoje, ir būtent tai privertė Europos visuomenes stagnuoti ištisus šimtmečius. Kodėl galvojate, kad pakartotinis vienodumo įgyvendinimas paskatins Ameriką augti, o ne stagnuoti, kaip joje tam tikru laipsniu jau matote vykstant šią stagnaciją?

Realybė yra tokia, kad raktas į Aukso Amžiaus įkūnijimą Amerikoje nėra baltaodžiai vyrai. Tai yra žmonių įvairovė, kilusių iš daugelio skirtingų aplinkų, kurie taptų valdžios dalimi. Žinoma, kai kurie iš jų bus baltieji, kai kurie iš jų bus vyrai, kai kurie iš jų bus baltaodžiai vyrai, tačiau į valdymą turi įsitraukti ir daugelis kitų žmonių. Galėtume sakyti, kad jeigu būtų vienas veiksnys, kuris galėtų pakeisti šią situaciją nesmurtiniu būdu, tai būtų didesnio skaičiaus moterų išrinkimas į Kongresą.

Moterys, žinoma, nėra tokios pažeidžiamos, nors kai kurios iš jų yra, šio mąstymo, kad baltaodžiai vyrai turėtų valdyti Ameriką. Galite matyti didžiulį skirtumą tarp moterų skaičiaus Amerikoje ir moterų skaičiaus Kongrese. Galite matyti, kad tai nėra tvaru. Jeigu turėtumėte daugiau moterų įstatymų leidimo organuose, turėtumėte labiau subalansuotą požiūrį ir į rasių problemą. Jeigu pažvelgsite į šiandienines Amerikos politines partijas, galėsite aiškiai matyti, kad Demokratų Partija turi didesnį atvirumą įtakos moterims suteikimui. Ir taip pat matėte, kad dabartinis baltaodis vyras, kuris yra prezidentas, viceprezidente pasirinkto spalvotąją moterį.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels