Švietimo Amerikoje vizija

Klausimas: Kokia yra švietimo vizija Amerikoje apskritai, o konkrečiai miestų centruose ir valstybinėse mokyklose?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Albuquerqe (JAV) 2018 metais.

Na, mano mylimieji, tai yra labai sudėtingas klausimas, į kurį neįmanoma atsakyti per mūsų čia turimą laiką. Šis klausimas reikalauja daugelio žmonių indėlio, ir mes, žinoma, dirbame su žmonėmis, kurie yra švietimo srities ekspertai, skatindami juos nešti šias naujas idėjas ir kurti naujas iniciatyvas. Tik dėmesį čia norėčiau atkreipti į vieną dalyką, apie kurį mes jau kalbėjome, tai yra, kad egzistuoja būdas kelti savo sąmonę ir įvaldyti savo psichologiją. Mokinate savo vaikus skaityti, rašyti ir skaičiuoti. Mokinate juos dirbti kompiuteriais. Mokinate juos praktinių gyvenimo dalykų. Tačiau vakarų civilizacija, ne tik Amerika, šiuo metu nemoko vaikų esminio dalyko, kuris veikia viską, ką jie daro savo gyvenime – tai yra, nemoko apie jų psichiką. Tai yra esminis dalykas, galintis padaryti, didelį, didžiulį poveikį vaikų gerovei ir jų gebėjimui užaugus tapti produktyviais individais.

Aš, žinoma, suprantu, kad egzistuoja tam tikros labai didelės kliūtys, kurios turi būti įveiktos, kad tai galėtų įvykti. Žinoma, egzistuoja valdžios elitas, kuris nenori, kad tai būtų daroma. Jie švietimo nelaiko įrankiu žmonėms išlaisvinti; jiems švietimas yra žmonių programavimo įrankis, idant jie priimtų savo vaidmenis visuomenėje ir nemestų iššūkio status quo ar elitui. Ir visgi būtų įmanoma sukurti visuotinį judėjimą, kuris pradėtų reikalauti geresnio vaikų švietimo, padedant jiems geriau išmokti įveikti gyvenimo iššūkius, o tai reiškia, kad jie turėtų būti mokomi pamatinio supratimo apie tai, kaip veikia psichologija. Jūs visi žinote, kad neturint bent kažkokio dvasinio supratimo, yra labai sunku atrasti gyvenimo tikslą, o neturint šio tikslo, kokia prasmė jums kažką žinoti apie psichologiją? Jeigu neturėsite supratimo, kad egzistuoja potencialas eiti link kažkokio tikslo ir kad jūsų gyvenimas yra svarbus, kas jums sutrukdys pasinerti į vakarėlių gyvenimo būdą, į narkotikus, alkoholį, materializmą, į tą ir aną?

Būtų labai sunku pristatyti kokias nors dvasines idėjas valstybinėje mokyklų sistemoje Amerikoje, iš dalies dėl to, kad egzistuoja bažnyčios ir valstybės atskyrimas. Tai turėtų būti labai universali psichologijos forma, tačiau ji galėtų būti vystoma ir grindžiama idėja apie tai, ko reikia, kad žmogus galėtų gerai funkcionuoti. Vienas iš pamatinių dalykų yra, kad turite turėti kažkokį tikslą, jausmą, kad jūsų gyvenimas yra svarbus, kad yra skirtumas tame, ką jūs darote: vartojate narkotikus ar jų nevartojate – tai turi skirtumą. Gali egzistuoti universalus būdas tiesiog stebėti žmogaus psichologiją ir sakyti, kad žmonės geriau funkcionuoja, kai jie turi kažkokį tikslo pajautimą. Koks yra pats universaliausias tikslo pajautimas, kurį galėtumėte suteikti žmonėms? Tai yra, kad jie keltų savo sąmoningumą, įvaldytų savo psichologiją, įveiktų kai kurias iš problemų, kurias galėjo matyti savo šeimoje, ir todėl galėtų gyventi produktyvesnį ir taikesnį gyvenimą, ir tai iš tiesų būtų labai didelis dalykas, galintis padaryti didžiulį pokytį švietimo sistemoje.

Tai yra susiję su tuo, apie ką jau anksčiau kalbėjome – kad daugelis vakarų šalių pasiekė tam tikrą materialinės gerovės lygmenį, kuomet sekantis iššūkis yra psicho-dvasinis klestėjimas arba psicho-dvasinė gerovė. Varomoji viso to jėga čia gali būti praktiškas pastebėjimas, kad psichinės ligos darosi vis didesne našta visuomenei ir, žinoma, taip pat ir individualiems žmonėms. Todėl turime kažką daryti, kad padėtume žmonėms įveikti depresiją, įveikti priklausomybes keliančių medžiagų vartojimą, kad padėtume jiems įveikti beviltiškumą ir nevilties jausmą, idant žmonės galėtų gyventi geresnį gyvenimą ir visuomenė neturėtų skirti tiek daug resursų žmonių psichologinei būsenai tvarkyti. Tai gali būti pristatoma neutraliu arba universaliu būdu, tačiau tam vis dar bus reikalingos paprastų žmonių – tėvų pastangos, kurie tiesiog pradėtų reikalauti, kad jų vaikams būtų suteiktas geresnis švietimas nei gavo jie patys, ypač kas liečia šį žmogaus psichikos klausimą. Tai iš tiesų gali įvykti; tai galėtų įvykti dėl daugelio skirtingų priežasčių. Turite patyčių problemą, mokyklose vykstančių šaudymų problemą, ir yra tiek daug dalykų, kuriais būtų galima pasinaudoti kaip svertu šiems pokyčiams skleisti ir reikalauti, kad būtų imtasi šių pokyčių įgyvendinimo.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels