Yra absoliučiai būtina išardyti dvipartinę sistemą, kad Amerika galėtų toliau progresuoti

Klausimas: Ką mokytojai galėtų pakomentuoti apie Bernie Sanders ir Demokratinę Socialistų partiją bei Ron Paul ir Liberalų partiją? Ar tai yra žingsniai teisinga linkme?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Albuquerqe (JAV) 2018 metais.

Čia jūs privalote būti įžvalgiais mokiniais. Turite naudotis savo Kristaus įžvalgumu, kad išgirstumėte, ką iš tiesų sakau. Nesakau, kad remiu ar palaikau Ron Paul ar Bernie Sanders, Liberalų partiją ar Socialistų partiją. Aš tiesiog sakau, kad tai yra žingsnis teisinga linkme, ta prasme, kad jie padeda ardyti dvipartinę sistemą. Kad Amerika galėtų progresuoti yra absoliučiai būtina išardyti dvipartinę sistemą. Yra absoliučiai būtina išeiti iš šios aklavietės, į kurią šią šalį įstūmė pakaitomis valdžią turėję demokratai ir respublikonai, nes jau buvo įrodyta, ir matėte tai tęsiantis ne vieną dešimtmetį, kad jie nesugeba bendradarbiauti, nesugeba susitelkti į tai, kas yra geriausia Amerikai, ir visas jų dėmesys yra nukreiptas į tarpusavio priešpriešą.

Tai tęsiasi jau taip ilgai, kad sakyčiau, jog didžiajai amerikiečių daliai jau tai įgriso, tačiau didžioji jų dalis dar neprakalbo ir aiškiai nepasakė, kad jiems jau gana. Ir būtent dėl to tai tęsiasi ir toliau. Žinoma, yra daug amerikiečių, kurie iš tiesų to nesuvokė, sąmoningai nepasakė savo protuose: „Man jau gana šių tarpusavio rietenų tarp respublikonų ir demokratų“, jie tiesiog jaučia nepasitenkinimą politika. Didžioji amerikiečių dalis yra akivaizdžiai nusivylę įprastine politika, bet iš kur ateina ši įprastinė politika? Ji ateina iš respublikonų ir demokratų, kurie yra tokioje tarpusavio priešpriešoje, taip stengiasi vieni kitus nugalėti, kad nesugeba bendradarbiauti.

Mano mylimieji, atsitraukite žingsnį atgal ir paklauskite savęs, kodėl taip yra, kad Amerika turi dvipartinę sistemą? Kodėl taip yra, kad nė viena partija negali įgyti lemiamos daugumos Prezidentūroje, Atstovų Rūmuose ir Senate? Kodėl taip yra? Kodėl matote tiek daug kitų demokratijų, kuriose egzistuoja daugiapartinė sistema, ir viena partija paprastai negali surinkti daugumos, o turi sudaryti koaliciją? Na, iš dalies dėl to, kad dvipartinė sistema Amerikoje jau seniai prarado savo naudingumą, jeigu ji iš viso kada nors buvo naudinga, bet tai būtų atskira diskusija. Vienintelis būdas demokratijai judėti į priekį yra daryti tai, ką sakiau, pakilti aukščiau ir pradėti matyti esminį žmogiškumą vienas kitame, ir bendradarbiauti, užuot kėlus tarpusavio priešpriešą iš šios dualistinės perspektyvos. Demokratai negali jokių įstatymų išleisti vieni patys; respublikonai taip pat negali išleisti įstatymų vieni patys, tačiau jeigu jie sugebėtų bendradarbiauti, peržengdami partijų ribas, pamatytumėte, kad tiek Atstovų Rūmuose, tiek Senate yra įmanoma atrasti nuosaikią, subalansuotą daugumą, kurie iš tiesų sugebėtų kažką nuveikti, sugebėtų ieškoti to, kas yra geriausia Amerikai.

Nebūtų svarbu, ar jie yra respublikonai ar demokratai, nes tie, kurie yra nuosaikūs, tie, kurie yra pusiausvyroje, sudarytų daugumą ir sutartų dėl to, kas yra geriausia Amerikai. Matote, mano mylimieji, iš tiesų egzistuoja nuosaiki, subalansuota dauguma, tačiau jie negali balsuoti kaip vienas blokas, nes kiekvienas iš jų privalo balsuoti pagal partijos liniją. Ši situacija turi būti panaikinta, kad Amerika galėtų judėti į priekį, kad galėtų ištrūkti iš aklavietės ir leistų amerikiečiams pajausti, kad jų balsas yra girdimas, kad valdžia iš tiesų juos atstovauja. Egzistuoja įvairūs būdai tai padaryti – kaip pakomentuosiu viename iš savo diktavimų – bet visi tie dalykai, kurie padeda ardyti dvipartinę sistemą, kurie pristato alternatyvą sistemai, iš tiesų prisideda prie pažangos. Net jeigu visos jų idėjos ir politiniai siūlymai nėra realistiški ir neatvestų prie Aukso Amžiaus, jie vis tiek padeda dabartinėje situacijoje. Štai kodėl – kaip jau daug kartų sakėme – toje nesubalansuotoje situacijoje, kurioje esate, kai kurie žmonės gali būti regimai be pusiausvyros arba antagonistiški, tačiau šie žmonės yra reikalingi status quo sugriovimui ir situacijos išjudinimui. Tol, kol viskas stovi vietoje, progresas yra neįmanomas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels