Genetiniai eksperimentai ir žmogaus-gyvūno hibridai

Klausimas: Savo „Kurse į Gausingą Gyvenimą“ Motina Marija kalba apie tamsiąją technologijos pusę ir būtinybę išvystyti išmintį nedaryti tam tikrų dalykų, nors ir galime juos daryti. Anksčiau šį mėnesį jungtiniame JAV ir Kinijos mokslininkų projekte buvo sukurti ankstyvi embrionai – pusiau žmonės, pusiau beždžionės. Jie teigia sunaikinę šiuos embrionus po 20 dienų. Vyksta debatai, ar tokie tyrinėjimai yra etiški. Kokios gali būti pasekmės toliau vystant tokius tyrinėjimus? Ir ar tokie tyrinėjimai buvo daromi ankstesnėse civilizacijose, ir kokį poveikį jie padarė tos civilizacijos sąmonės evoliucijai?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų Rusijai skirtame vebinare „Įveikite pranašumo sąmonę ir jausmą, kad esate nevientisi, sutraumuoti ir susikoncentravę į išorę“.

Na, mes tiek ankstesnėse dispensacijose, tiek trumpai ir šioje, užsiminėme, kad ankstesnėse civilizacijose buvo vykdoma netgi dar daugiau genetinių eksperimentavimų ir manipuliacijų negu dabar. Jūsų civilizacija, žinoma, juda į tą pusę, kuomet įgis panašius technologinius gebėjimus, ir akivaizdu, kad, kaip Sen Žermenas sakė savo diktavime, jis technologiją pagrinde perdavė tam, kad žmonės turėtų daugiau laisvo laiko, dėmesio ir energijos, kuriuos galėtų skirti dvasiniam augimui.

Tačiau kita technologijos perdavimo pusė yra ta, kad ji iš tiesų verčia visuomenę diskutuoti tam tikrus klausimus: Ar galime daryti – ar turėtume daryti, viską, ką galime padaryti? Jeigu kažkas yra techniškai, moksliškai įmanoma, ar tai reiškia, kad turėtume tai daryti, nebūtinai dėl moralinių ar etinių aspektų, bet dėl savo pačių išgyvenimo, dėl ilgalaikių pasekmių, kurias galime patirti mes ir visa visuomenė.

Galite matyti, kad atominės bombos akivaizdžiai buvo tokia technologija, kuri privertė žmoniją susimąstyti: Ar turėtume panaudoti atominius ginklus, nors juos ir išvystėme? Jie dar nebuvo pasiekę lygmens, kad būtų galėję susimąstyti, ar iš viso turėtume kurti šiuos ginklus, dėl tos akivaizdžios priežasties, kad buvo bijoma, jog jeigu mes to nepadarysime, kita pusė tai padarys, ir tuomet jie galės mus šantažuoti ar netgi mus sunaikinti.

Tai, žinoma, yra dualistinio žaidimo dalis, kuris niekada nesibaigia, kol kažkurios šalys to netranscenduoja ir nenusprendžia, kaip kai kurios šalys tai nusprendė, nekurti atominių ginklų. Tačiau tai bent jau privertė civilizaciją jų kol kas nenaudoti. Ir tai sutrukdė įvykti trečiajam pasauliniam karui, kuris anksčiau būtų galėjęs įvykti, nes žmonės pernelyg bijojo, kad bus priversti panaudoti atominius ginklus ir tai turės pernelyg destruktyvias pasekmes.

Tas pats, žinoma, galioja ir technologijai manipuliuoti genais, nes ši technologija ankstesniais amžiais buvo naudojama kurti žmonių ir gyvūnų hibridus, ir tai turėjo negatyvius fizinius padarinius ir taip pat negatyviai paveikė civilizacijų sąmonę. Turite seną koncepciją, savo ištakomis siekiančią Senojo Testamento laikus, kaip kalbėjome apie tai atsakyme apie Dešimt Įsakymų, kad kažką daryti draudžia Dievo įstatymas, tačiau tai iš tiesų nėra aukščiausias supratimas.

Galite pažvelgti į Žemės planetą ir sakyti, kad nėra tokio įstatymo, kuris jums uždraustų daryti tai, kas techniškai yra įmanoma, nes kad ir kas būtų įmanoma Žemėje, tai yra laisvos valios įstatymo Žemėje ribose. Dievas nedraudžia žmonėms to daryti, o taip yra dėl to, jog norint, kad laisva valia galėtų būti pilnai išreikšta, žmonės privalo turėti galimybę padaryti kažką, kuo patys save sunaikintų, ir tuomet kyla klausimas, kaip jie tuo pasinaudos, kad pasimokytų? Ar tam, kad išmoktų pamoką, jie turės save susinaikinti, o gal sugebės išmokti šią pamoką mąstydami apie tai, kokios galėtų būti pasekmės?

Akivaizdu, kad genų technologija iš tiesų yra viena iš tų sričių, kurioje reikalingi dideli debatai, ir šie debatai negali vykti tol, kol visas mąstymas ir patys debatai yra kontroliuojami religijos vienoje pusėje ir materializmo kitoje, kitaip tariant, jie yra kontroliuojami dviejų skirtingų religijų, nes materializmas tiesiog yra dar viena religija. Tad yra būtina tai transcenduoti, yra būtina užbaigti ideologijų erą, kad galėtumėte pradėti mąstyti apie tai, kokios gali būti tikros, praktinės pasekmės.

Esmė čia nėra jūsų tikėjimas apie tai, kas įvyks, ar jūsų tikėjimas, ką turėtumėte ar neturėtumėte daryti. Esmė yra pripažinti, kad viskas, ką darote fizinėje plotmėje, turi pasekmes, ir kokios yra šios pasekmės, ir ar mes norime patirti tas pasekmes, o gal norime jas sustabdyti, nustoti daryti tai, ką darome, kol šios pasekmės netapo fiziškos, ar netgi kol jos nepasireiškė emociniame, mentaliniame ar identiteto lygmenyje?

Tačiau tai, žinoma, yra labiau ateities dalykas, kai visuomenė įgis gebėjimą apie tai diskutuoti, tačiau visuomenė iš tiesų gali diskutuoti apie fizines pasekmes. Bet tai negalės būti daroma tol, kol egzistuos šis ideologinis sluoksnis, kuomet žmonės mėgina priversti visatą funkcionuoti pagal žmonių sukurtas idėjas, o tiksliau, pagal puolusių būtybių sukurtas idėjas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels