Klausimas apie bakterijas

Klausimas: Tai yra materialistinis klausimas, tačiau norėčiau geriau suprasti šią temą. Mokytojai sakė, kad bakterijas sukūrė žema žmonių sąmonė. Biologijoje organizmo genealogijos amžiui nustatyti naudojame DNR. Tad pagal šį kriterijų yra laikoma, kad bakterijos yra labai senos. Jeigu žmonės sukūrė bakterijas, tai kaip tuomet gali atrodyti, kad bakterijos yra senesnės už žmones? Įsivaizdavau būdus, kuriais tai galėjo įvykti. Tačiau galbūt buvo taip, kad tuo metu, kai žmonių sąmonė sukūrė šiuos organizmus, šių mikroorganizmų ląstelės sutankėjo anksčiau už mūsų kūnus, ir tuomet sutankėjo kitų organizmų ląstelės. O gal visa šita idėja, kai DNR yra naudojamas praeities organizmams sekti arba sekti organizmų praeitį, yra klaidinga?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Vašingtone, JAV.

Tai yra sudėtingas klausimas. Ir kartais sakėme, kad yra klausimų, į kuriuos negalime duoti pilno atsakymo, kadangi dar neperdavėme pakankamai pamatinių mokymų. Tačiau duosiu jums trumpą atsakymą. Maitrėjos knygoje apie Dvasinę Laisvę turite koncepciją, kad egzistavo dvi paralelės su Žeme susijusios evoliucijos. Ir viena iš jų buvo tai, ką jūs laikote biologinės evoliucijos procesu, kuri prasidėjo labai labai seniai, dar iki žmonių fizinėje oktavoje atsiradimo. Tačiau net ir tais laikais būtybės egzistavo emocinėje, mentalinėje ir identiteto karalijose. O tai, kas vyko fizinėje oktavoje, nebuvo atsieta nuo to, kas vyko trijose aukštesnėse oktavose.

Tad trumpas ir paprastas atsakymas būtų, kad viskas priklauso nuo to, kaip naudojate žodį „žmonės“. Jeigu išplečiate jo apibrėžimą, įtraukdami į jį savimonę turinčias būtybes, kurios yra įsikūnijusios, kaip galėtume sakyti, visose keturiose su fizine visata susijusiose oktavose, tuomet matote, kad dar prieš atsirandant žmonėms fizinėje karalijoje, savimonę turinčios būtybės jau egzistavo aukštesnėse karalijose ir jos darė poveikį tam, kas vyko fiziniame lygmenyje. Šių būtybių sąmonė, ar vadintumėte jas žmonėmis ar ne, trijose aukštesnėse karalijose galėjo veikti biologinę evoliuciją, dar iki atsirandant žmonėms įsikūnijime.

Tačiau taip pat turite suprasti, kad nors bakterijos egzistavo dar iki žmonių atsiradimo, ne visos jūsų šiandien turimos bakterijos yra tokios senos ar turinčios tokias pačias savybes, kokias turėjo prieš milijonus metų. Ir todėl daugelis ligų, kurias jūs turite šiandien ir kurios yra sukeliamos bakterijų, atsirado tik po to, kai žmonės pradėjo ateiti į fizinį įsikūnijimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels