Klausimas apie naują technologiją

Klausimas: Šis klausimas būtų apie aukštos technologijos perdavimą per Sen Žermeną. Sen Žermenas sako, kas yra pasirengęs perduoti aukštą technologiją per mokslininkus, kurie gali su juo susiderinti ir gauti naujas idėjas. Tačiau tam reikia, kad kolektyvinėje sąmonėje nebūtų stipraus neigimo ir galimybių atmetimo. Ar galėtų Sen Žermenas pasakyti, kokiomis idėjomis turėtume dalintis su daugeliu žmonių, kurie nėra susipažinę su pakylėtųjų mokytojų mokymais, tačiau yra pasirengę priimti tiesą apie kai kurių galimų mokslinių atradimų prigimtį? Kitaip tariant, ar galėtų jis paprasta kalba paaiškinti tam tikrų pažangių technologijų natūralią galimybę?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Korėjoje.

Aš jau daviau tam tikrus mokymus apie tai įvairiuose diktavimuose kalbėdamas apie Aukso Amžių. Daugiau duosiu ateityje, tačiau tam reikės gilesnio paaiškinimo nei galėčiau pateikti trumpame atsakyme. Čia tiesiog norėčiau pateikti pavyzdį, kaip tai galėtų įvykti. Turite suprasti, jog tam, kad galėtų būti išreikšta arba perduota tam tikra nauja technologija, turi būti pasiruošimas ją gauti. O tam yra reikalingas tiek pokytis kolektyvinėje sąmonėje, bet taip pat reikalingi ir mokslininkai, kurie ryžtųsi kvestionuoti tai, ko dauguma mokslininkų nekvestionuoja, įskaitant ir materializmą.

Tam, kad galėtų būti perduotas naujas mokslas arba nauja technologija, turi atsirasti žmonių, kurie ryžtųsi mąstyti už dabartinių žinių ribų. Matėte, kaip ką tik sakiau, kad niutoniškasis mokslas buvo paremtas tam tikru požiūriu į pasaulį. O Einšteinas sugebėjo peržengti to požiūrio ribas ir pamatyti aukštesnę perspektyvą. Einšteiniškasis požiūris nepaneigė ir nepanaikino niutoniškojo mokslo, jis neatmetė niutoniškojo mokslo, jis suteikė jam gilesnį supratimą. Vėliau atsirado kiti mokslininkai, kurie ryžosi eiti netgi dar toliau ir jie sugebėjo priimti kvantinės fizikos idėją, kurios pats Einšteinas iki paties savo gyvenimo galo taip ir nesugebėjo priimti. Tad tam reikalingas pokytis, nes norint gauti šią naują technologiją, jums reikia gebėti ją suvokti, ją konceptualizuoti, o tai reiškia, kad privalote ryžtis mąstyti už dabartinių žinių dėžutės ribų.

Paimkime konkretų pavyzdį. Jūs turite visą šią laisvai prieinamos energijos koncepciją. Tai iš tiesų galima paaiškinti naudojantis tuo, kas šiuo metu yra žinoma kvantinėje fizikoje. Turite kvantinių fizikų atliktus stebėjimus burbulinėse kamerose, kad galite turėti būvį, kuriame neegzistuoja dalelės, ir staiga pasirodo viena dalelė, ji pasidalina į kelias daleles, kurios tarpusavyje susiduria ir vėl išnyksta.

Yra mokslininkų, kurie ryžosi spekuliuoti, kad už to, ką galima stebėti net ir subatominiame lygmenyje, privalo egzistuoti kažkoks energijos laukas, kai kurie jį vadina kvantiniu lauku, kai kurie jį vadina rimties būsena, tačiau kad ir kaip tai vadintumėte, iš esmės kvantinė fizika įrodė, kad egzistuoja kažkokia būsena už fizinės materialios karalijos ribų. Ir toje būsenoje egzistuoja energija. Ir ši energija gali patekti į materialią karaliją ir tapti fizine materija.

Jeigu šitai paimtumėte ir sugretintumėte su didžiuoju sprogimu, galėtumėte susimąstyti: ar tai iš tiesų yra logiška, kad visa materija ir visa energija, kuri dabar egzistuoja šioje milžiniškoje visatoje, buvo suspausta į taip vadinamą singuliariumą. Kad ir kas tai būtų. Ar tai iš tiesų yra logiška? Akivaizdu, kad viskas negalėjo tenai tilpti. Bet ar pati energija iš tiesų galėtų tilpti viename taške? Tad argi nėra logiška sakyti, kad įvyko įvykis, per kurį energija iš kitos karalijos pateko į materialių dažnių spektrą.

O tai reiškia, kad visa materija, kurią šiandien matote pasaulyje, iš tiesų yra sukurta iš energijos. Tai buvo įrodyta Einšteino. Ir ši energija privalo iš kažkur ateiti, ir kvantinė fizika dabar jau yra įrodžiusi tiems, kurie yra pasiruošę tai matyti, kad energija atėjo iš kitos karalijos. Ji įėjo į materialų pasaulį, į fizinę karaliją iš kitos karalijos. Na, argi tai nėra laisvai prieinama energija? Tad argi tai neįrodo, kad visas pasaulis yra sukurtas iš laisvai prieinamos energijos?

Tad argi tai nereiškia, jog taip pat yra įmanoma, kad galėtų būti sukurta technologija, kuri, taip sakant, galėtų nukreipti energiją iš kitos karalijos į materialią karaliją, kurioje ji tuomet galėtų atlikti fizinį darbą ar bent jau galėtų sukurti elektrą, kuri galėtų būti varomąja fizinį darbą atliekančių mašinų jėga? Tai visiškai dera su tuo, kas jau buvo atrasta.

Matote, tai, ką jūs šiuo metu turite, jūs turite tokį technologijos išsivystymo lygį, kuris yra kolektyvinės sąmonės atspindys, o kolektyvinė sąmonė dar nėra pilnai pasirengusi priimti kitos karalijos egzistavimo. Būtent dėl to sakėme, kad žmonija yra patekusi į uždarą ratą, į uždarą sistemą, kuri yra pavaldi antrajam termodinamikos dėsniui.

Būtent dėl to technologija, kurią šiandien turite, energijos šaltiniai, kuriuos šiandien turite, yra tokie, kad jūs galvojate, jog vienintelis būdas gauti energiją yra deginti kažkokį kurą arba skaldyti atomą, išlaisvinant energiją, kuri jau egzistuoja materialioje karalijoje. Tačiau tai tiesiog yra tam tikras mąstymas, grįstas neišbaigtu supratimu apie tai, kaip veikia pasaulis.

Kaip sakiau, kvantinė fizika jau įrodė, jog pasaulis yra sukurtas iš energijos, kuri ateina iš kitos karalijos, ir todėl, žinoma, toje karalijoje yra daug daugiau energijos, ir esmė čia tėra pagilinti savo požiūrį į pasaulį, savo pasaulio supratimą, kelti kolektyvinę sąmonę, kol sugebėsime suprasti, į ką yra panaši ta kita karalija, ir todėl galėsime gauti technologiją, kuri galės panaudoti tenai jau esančią energiją.

Gali nebūti labai konstruktyvu kalbėti apie laisvai prieinamą energiją, tačiau laisva ji yra ta prasme, kad nieko nekainuoja, nieko nereikia deginti ar vartoti materialioje karalijoje, kad galėtumėte naudotis šia energija, ir todėl galėtume jai duoti kitą pavadinimą ir gali būti pasiūlyta daug įvairių pavadinimų. Tačiau svarbiausia yra suvokti, kad mokslas jau įrodė, jog tai yra įmanoma ir į materialią karaliją teka nuolatinis energijos srautas iš kitos karalijos.

Kaip jau anksčiau sakėme, jeigu iš tiesų sugebėtumėte išmatuoti bendrą energijos kiekį, kurį išskiria jūsų saulė, ir apskaičiuotumėte branduolinius saulėje vykstančius procesus, pamatytumėte, kad egzistuoja atotrūkis, neatitikimas. Ir vienintelis būdas tai paaiškinti yra, kad saulės šerdyje iš tiesų egzistuoja portalas, per kurį energija iš kitos karalijos patenka į saulę. Ir būtent ši energija yra varomoji branduolinių procesų jėga, sukurianti fizinę energiją, kuri yra jūsų saulės spinduliuojama šviesa. Ir yra daug tokių portalų ir yra įmanoma sukurti tokius portalus Žemėje, kuomet energija iš kitos karalijos galėtų patekti į fizinį spektrą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels