Kvantiniai kompiuteriai, aristoteliška logika ir visatos evoliucija

Klausimas: Mano klausimas būtų apie kvantinius kompiuterius. Mes jau ilgą laiką turime dvinarę vienetų ir nulių sistemą, kurie būna įjungti arba išjungti, bet nebūna tuo pačiu metu abiejose būsenose; o dabar kvantiniai kompiuteriai ir kvantinė fizika iš tiesų artėja prie lūžio, prie daugybinių būsenų, tuo pačiu metu egzistuojančių būsenų, superpozicijos ir taip toliau. Regis čia egzistuoja paralelė, kuomet iš linijiškos srities yra pereinama į sferišką realybę, ir man įdomu, kokie čia galėtų būti pozityvūs rezultatai, potencialai ir tolesnis vystymasis tarp vieneto ir nulio… ir taip toliau...

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels, perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais:

Akivaizdu, kad jūsų šiuo metu turimi kompiuteriai nėra aukščiausia kompiuterinės technologijos evoliucijos pakopa. Aš, žinoma, savo Aukso Amžiaus plane turiu daug pažangesnes kompiuterių formas. Kvantiniai kompiuteriai, kaip jie yra populiariai vadinami, yra tam tikrą potencialą turinti sritis, tačiau jie neturi realaus potencialo su dabartine dvinare skaičiavimo sistema. Būtina pereiti prie pažangesnių skaičiavimo formų, kuriame turėtumėte ne tik „on“ ir „off“ signalus, bet turėtumėte, taip sakant, signalų įvairovę, tarp „on“ ir „off“ signalų egzistuojančią gradaciją.

Galite paklausti: bet argi tai nėra prieštaravimas, kad kažkas gali būti „on“ ir „off“ būsenoje tuo pačiu metu, tačiau jūs taip galvojate dėl to, kad moksliniai tyrinėjimai buvo paremti aristoteliška logika, kaip sakė Astrėja. Aristoteliška logika teigia, kad teiginys gali būti teisingas arba klaidingas, tačiau jis negali būti ir teisingas ir klaidingas tuo pačiu metu. Realybė yra tokia, kad tai yra labai ribota perspektyva, kadangi kuriate sistemą, kurioje jūsų realybės supratimas gali būti suvedamas į teiginius, į kuriuos galima atsakyti „taip“ arba „ne“, „teisinga“ arba „klaidinga“, „on“ arba „off“.

Mano mylimieji, kas sukūrė visą visatą, su visu jos daugialypiškumu? Dabartinė kompiuterių technologija remiasi idėja, kad, derindami du signalus – „on“ ir „off“ – tam tikra seka, galite užkoduoti visą įmanomą informaciją. Tai yra absoliutus paklydimas. Šiuo būdu galite užkoduoti tik tokią informaciją, kuri gali būti išreikšta „on“ ir „off“ signalais, dvinariu mąstymu. Gamta nėra dvinarė. Visata nėra dabartinėje būsenoje pilnai „įjungta“ (on) arba pilnai „išjungta“ (off). Didysis Sprogimas akimirksniu nesukūrė dabartinės fizinės visatos. Viskas evoliucionavo. Tai vyko per nesuskaičiuojamą įvairių elementų kombinacijų įvairovę, ir šie elementai laikui bėgant vystėsi, tad šiandien egzistuoja daugiau elementų, nei jų buvo tuo laiku, kurį mokslininkai vadina Didžiuoju Sprogimu – nors tai nereiškia, kad palaikau tą konkrečią filosofiją ir teoriją.

Tad turite suprasti, jog, norint, kad kompiuteriai pasiektų savo pilną potencialą, žmonėms reikia įgyti gebėjimą peržengti dvinarį mąstymą, ir įsikūnijime yra žmonių, kurie sugeba tai padaryti. Neįvyks jokio tikro lūžio, kol šie žmonės neišeis į priekį ir neišreikš savo intuityvaus žinojimo, kokie galėtų būti šie kiti signalai. Šie dalykai yra pernelyg techniški pasiuntinio turimoms žinioms, tačiau yra žmonių įsikūnijime, kurie gali kompiuterius pakelti į sekantį lygmenį, susiderindami su mano vizija.

Na ir dabar, taip pat turite suprasti, kaip jau anksčiau sakiau, kad kartais man tekdavo perduoti technologiją, kuri žmoniją pakėlė į sekantį lygmenį, tačiau ši technologija nebuvo aukščiausia technologijos forma. Kompiuteriai tiesiog yra įrankis. Nėra taip, kad ateis toks laikas, kai kompiuteriai galės išspręsti visas problemas. Kompiuteriai tiesiog yra vienas iš daugelio įrankių, atnešiančių Aukso Amžių. Jie jokiu būdu nėra vienintelis įrankis, nes, kaip jau anksčiau sakiau, Aukso Amžių iš tiesų atneš tai, kad vis daugiau ir daugiau žmonių susiderins su iš mano proto išeinančiomis idėjomis.

Egzistuoja, kaip ir platoniškosios arba Platono logikos atveju, tam tikros idealios formos aukštesnėje karalijoje, kurios gali būti nuleistos į fizinę karaliją. Platono filosofijoje (bent jau labiau specifine prasme) stigo vieno dalyko, tai yra, jis nesuvokė, jog tai vyksta per žmonių protus, kadangi jūs esate bendrakūrėjai. Ir galiausiai būtent intuicija yra raktas Aukso Amžiui atnešti, o ne kažkokio superkompiuterio sukūrimas, kuris staiga viską galėtų žinoti. Kaip sakė Astrėja, tai, kad sužinosite visas visatos detales (ir būtent šiam tikslui kompiuteriai pagrinde yra naudojami ir yra tam tinkamiausi), nepadės jums suprasti visumos.

Ši technologija iš tiesų yra daug žadanti, ir kompiuterių srityje iš tiesų įvyks tam tikri lūžiai. Kompiuteriai nepasieks pilno savo potencialo, kol didesnis skaičius mokslininkų, technikų, išradėjų, ekonomistų, politikų ir apskritai žmonių, netranscenduos dabartinio materialistinio mąstymo, ir kol nepriims, kad visata nėra materialistinė, kad savo prigimtimi ji nėra mechaniška.

Jeigu iš tiesų pamąstytumėte apie dabartinį kvantinės fizikos supratimą, kuris, atvirai sakant, nėra pilnas, ir visgi būtent dėl jo yra kalbama apie kvantinius kompiuterius ir paraleles būsenas, ir visus tuos dalykus, ir taip yra dėl to, kad kvantinė fizika atvėrė galimybę, kad visata nėra mechaniška. Izaokas Niutonas atnešė filosofiją, kuri teigė, kad visata veikia pagal nekintančius dėsnius, tad niutoniška pasaulėžiūra nepripažino jokių išimčių. Kvantinėje pasaulėžiūroje visada egzistuoja galimybė, kad 99,9% atvejais kamuolys nepereis sienos, tačiau kažkuriuo metu gali įvykti taip, kad kamuolys pereis sieną. Tai jums iš tiesų demonstruoja, kad mokslas pasiekė tašką, kuriame turi būti pripažinta, kad, jeigu norime pakilti į aukštesnį lygmenį, turime pripažinti, kad visata nėra mechaniška.

Ką tai reiškia, kad visata nėra mechaniška? Kas gali sukurti šias variacijas, dėl kurių kartais įmanoma peržengti gamtos dėsnius, nors didžiąją laiko dalį jie funkcionuoja be jokių sutrikimų? Kas potencialiai galėtų padaryti šiuos gamtos dėsnius nebūtinais, kad galėtume juos transcenduoti ir pakilti į aukštesnį lygį? Na, tai galėtų padaryti būtent sąmonė, ir todėl ateina momentas, kai mokslininkai turės tirti žmogaus smegenis ir kaip žmonių smegenys apdoroja informaciją, kadangi visa tai vyksta daug subtilesniu, daugiabriaunišku būdu. Tai, vėlgi, yra raktas į ateities kompiuteriją, kuomet informacija bus koduojama ne dvinariu būdu, o daug daugiau aspektų turinčiu būdu. Vėlgi, yra žmonių, kurie yra arti šio lūžio ir supratimo, ir kurie sugeba susiderinti su idėjomis, kurias noriu perduoti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels