Dangus

Mokslą šiuo metu aklavietėje laiko materializmas

Klausimas: Šis klausimas būtų apie naujo mokslo vystymą. Nuo tada kai Einšteinas publikavo reliatyvumo teoriją 1905 metais, išsivystė visiškai nauja mokslo šaka, vadinama kvantine mechanika. 2015 metais, praėjus daugiau kaip šimtui metų, JAV mokslininkai aptiko gravitacinę bangą iš Didžiojo Sprogimo. O šį 2019 metų balandį buvo netiesiogiai nufotografuota teorinė juodoji skylė. Tad dabar pradėta teigti, jog Einšteino reliatyvumo teorija buvo pilnai moksliškai įrodyta. 2016 metais japonų biologas laimėjo biomedicinos Nobelio prizą, nes atrado, kad žmogaus kūno ląstelės ne visada yra sunaikinamos mirties. Kai kuriais atvejais jos sugebėjo atsiskirti ir atgimti naujomis ląstelėmis, per mistišką procesą, vadinamą autofagija. Kiek išbaigti yra moksliniai šių teorijų įrodymai? Ir kaip greitai šios teorijos galės prisidėti prie žmonių sąmonės augimo ir naujos ateities technologijos išvystymo?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Korėjoje.

Na, mano mylimieji, taip pat buvo laikai, maždaug prieš šimtą metų, kai mokslininkai žiūrėjo į niutoniškąjį mokslą ir tikėjo, jog jis yra visiškai moksliškai įrodytas ir patvirtintas. Ir beliko atrasti, kur keliose vietose reikėtų keliomis dešimtosiomis perkelti kablelį, tačiau visi didžiausi atradimai, kurie galėjo būti padaryti, jau buvo padaryti. O tuomet, žinoma, atėjo Einšteinas ir tarė: „Ne taip greitai, vaikinai, yra daug daugiau, ką galima atrasti.“ Ir tą patį galime pasakyti šiandien: yra daug daugiau, ką galima atrasti. Panaudoję Hamleto žodžius galėtume sakyti: „Tarp mokslo ir Žemės yra daug daugiau nei buvo susvajota jūsų filosofijose.“

Mano mylimieji, Einšteino teorija yra svarbus žingsnis į priekį. Kvantinė fizika yra svarbus žingsnis į priekį. Tačiau mokslas šiuo metu yra atsidūręs aklavietėje. O toje aklavietėje jį laiko materializmas. Tiek daug žmonių, kurie dalyvauja moksle, ne tik patys mokslininkai, bet ir daugelis kitų žmonių, turi politinį tikslą skleisti materialistinį požiūrį į gyvenimą. Kaip jau anksčiau apie tai kalbėjome ir kaip šis pasiuntinys apie tai rašė, kvantinė fizika iš esmės įrodė, kad giliausiame lygmenyje, jūsų taip vadinamame fizinės materijos lygmenyje, egzistuoja sąmonės lygmuo. Stebėjimą vykdančio mokslininko sąmonė sąveikauja su jų taip vadinama subatomine dalele. Tačiau tai, žinoma, nėra dalelė, kaip tą jau įrodė kvantinė fizika.

Tad mokslininkai dabar yra atsidūrę aklavietėje, kadangi jie mėgina sukurti visko teoriją. Tačiau jie mano, kad ši išbaigta teorija bus visiškai materialistinė. Kitaip tariant, jie viską galės paaiškinti remdamiesi materialiais fenomenais. O tai padaryti paprasčiausiai yra neįmanoma. Tai yra neįmanoma. Tai yra absoliuti aklavietė ir ji neleido mokslui padaryti atradimų, kurie jau seniai būtų galėję atnešti svarbius persilaužimus, kurie būtų mokslą ir žmoniją pastūmėję į priekį. Tad visko teorija nebus sukurta tol, kol į šią teoriją nebus įtraukta sąmonė. Tai galima įrodyti paprasta logika. Kas leidžia mokslininkams užsiiminėti mokslu? Na, jie juo gali užsiiminėti dėl to, kad yra sąmoningi. Tad argi nėra logiška, kad visko teorija turėtų apimti ir sąmonę, nes kitaip ji negalės būti visko teorija?

Tad yra daug, daug svarbių lūžių, kurie laukia savo eilės, ir mes esame pasiruošę juos perduoti mokslininkams, kurie bus tam atviri. Tačiau taip pat jau buvo padaryta daug lūžių, daug atradimų, bet kadangi netilpo į materialistinę paradigmą, jie arba buvo ignoruojami, arba netgi buvo aktyviai slopinami. Tad jeigu jaučiate, kad jums tai yra svarbi tema, iš tiesų galite išsakyti su tuo susijusius prašymus. Galite sukurti savo invokaciją arba galite naudotis jau egzistuojančiais šaukiniais ir invokacijomis iš esmės prašydami atnešti Kristaus teismą materialistams ir demonams, padarams ir puolusioms būtybėms, kurie stovi už materializmo, prašydami sudaužyti visą šią materializmo matricą, kuri iš tiesų yra puolusių būtybių kūrinys.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels