Mokslo paradigmos pokytis

Klausimas: Mokslo ratuose šiuo metu vyksta diskusija, teigianti, kad būtent nesubalansuotas mūsų žarnyne esančių mikroorganizmų būvis sukelia daugelį chroniškų ligų. Ar būtų įmanoma dabartiniais mokslo metodais ir įrankiais įrodyti, kad iš tikrųjų mūsų sąmonės būsena veikia mūsų žarnyne gyvenančius mikroorganizmus?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Albuguerqe (JAV).

Ne, akivaizdu, jog to nėra įmanoma įrodyti šiuolaikiniais mokslo metodais ir filosofija, kuri yra taip stipriai susaistyta su materializmu. Mokslas, deja, prieš daugelį metų pasirinko ignoruoti sąmonę. Galite matyti iš mokslo istorijos, kad katalikų bažnyčia mėgino stabdyti visus ankstyvuosius mokslininkus ir bet kokius atradimus, kurie metė iššūkį bažnyčios doktrinoms.

Būtent dėl to matote tiek daug materialistų, kurie nuolatos primena, kaip buvo varžomas Galilėjus, kaip jis buvo įkalintas, ir kaip kiti mokslininkai buvo persekiojami katalikų bažnyčios. Ir jie tuo naudojasi kaip pateisinimu tam, kas nutiko materializmui, kuriame buvo samprotaujama, kad religija yra pavergianti jėga. Jie norėjo atitolinti mokslą nuo religijos – kas nebūtinai yra bloga idėja, – tačiau jie taip pat samprotavo, jog kadangi egzistuoja įvairios religijos, nėra įmanoma įrodyti, kad viena iš jų yra teisinga, o visos kitos klaidingos, o taip pat, kad visi religiniai įsitikinimai yra subjektyvūs ir tėra paprasčiausi prietarai.

Tad jie nusprendė, kad pats svarbiausias mokslo tikslas yra šalintis bet kokio subjektyvumo, atmesti bet kokį subjektyvumą. Ir tuomet jie samprotavo – ir štai čia yra tikroji problema, – kad žmogaus protas gali būti tik subjektyvus. Todėl jie tarė, kad subjektyvus protas mokslo nedomina, nes nėra jokių būdų jo studijuoti, tad mes atsisakome jį studijuoti ir susikoncentruojame vien į tai, ką galime išmatuoti, į tai, kas yra apčiuopiama ir todėl ką galime išmatuoti eksperimentais, kuriuos galėtų pakartoti kiti žmonės, nepriklausomai nuo savo įsitikinimų, ir šitaip galime sakyti, jog išgujome subjektyvumą ir pasiekėme objektyvumą.

Būtent toks, žinoma, ir yra visas materializmo pagrindas, tad nuo to laiko nutiko taip, kad mokslas nedėjo pakankamų pastangų studijuoti sąmonę, studijuoti protą, naudodamas mokslinius metodus ir mokslinius instrumentus. Na ir dabar, žinoma, yra mokslininkų, kurie pradėjo tai daryti, ir mes, žinoma, tikimės, kad jie atneš sekantį persilaužimą moksle, kuomet mokslas pradės studijuoti sąmonę, ir todėl sugebės parodyti tarp sąmonės ir fizinio kūno egzistuojantį ryšį.

Kai kurie mokslininkai jau tai padarė, gerai tai žinau, tačiau vyraujantis mokslas to dar nepriėmė, ir ateis momentas, kai vyraujantis mokslas nebegalės daugiau to neigti, nebegalės daugiau to ignoruoti, tačiau tai bus pasiekta ne vien sąmonės tyrinėjimais. Tam reikalingas mokslo paradigmos pokytis, kuris tiesiog priverstų mokslą palikti materializmą. Tai priverstų kritinę masę mokslininkų atvirai pripažinti, kad karalius nuogas, kadangi materializmas dabar tapo lygiai tokia pačia varžančia jėga moksliniams eksperimentams kaip katalikų bažnyčia prieš 500 metų. Kai šis suvokimas pasieks kritinę mokslininkų masę, pamatysite paradigmos pokytį.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels