Tarp energijos ir informacijos egzistuojantis ryšys

Klausimas: Iš Einšteino žinome, kad materija iš tiesų yra žemesnių vibracijų energija, tačiau koks ryšys egzistuoja tarp energijos ir informacijos? Ar tai yra šiek tiek panašu į tai, kad informacija gali būti transformuojama į energiją ir atvirkščiai kažkuriame lygmenyje, o gal ryšys tarp jų yra visiškai kitoks?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Kaip pagilinti Kristaus įžvalgumą“ 2020 metais.

Na, materija yra energija, kuri buvo transformuota į kitokį būvį, tačiau energiją į materijos būvį transformuoja informacija, tad galime sakyti, kad būtent informacija priverčia energiją prisiimti tam tikrą formą ir tam tikrą kryptį.

Tačiau jums reikėtų pamąstyti, ką turite omenyje vartodami „informacijos“ sąvoką. Šiuolaikiniame pasaulyje egzistuoja tendencija sakyti, kad informacija yra duomenys. Kitaip tariant, žinote tam tikrus faktus, turite kažkokias faktines žinias, ir tai yra informacija. Tačiau realybėje, informacija, kuri priverčia energiją įgyti specifinę formą, iš tiesų nėra jūsų taip vadinami duomenys.

Tai labiau yra įvaizdžiai, kuriuos savimonę turinčios būtybės, bendrakūrėjai, saugo savo protuose, ir tai yra daugiau nei tai, ką jūs tiesiog vadinate duomenimis, tai yra daugiau nei faktinės žinios, tai taip pat yra vizualūs įvaizdžiai, pojūčiai, įsitikinimai ir taip toliau. Kitaip tariant, tai negali būti suvedama į tokius duomenis, kuriuos, pavyzdžiui, galėtų apdoroti kompiuteris, kuriuos jis galėtų analizuoti, kategorizuoti ir taip toliau, tai yra daugiau negu tai.

Tai yra to, kas vyksta visuose jūsų keturiuose žemesniuosiuose kūnuose, visuma, ir tai yra įspaudžiama ant energijos, kurią gaunate iš AŠ ESU Esaties, ir tai tuomet įgyja formą pagal jūsų keturių žemesniųjų kūnų turinį. Tačiau, žinoma, kai Elohimai kūrė Žemę, jie neturėjo keturių žemesniųjų kūnų, tačiau jie taip pat savo protuose suformulavo tam tikrą vaizdinį, kuris buvo daugiau nei duomenys, daugiau nei informacija.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels