Dangus

Lygybė tarp moterų ir vyrų

Klausimas: Šiuo metu yra matoma tendencija, kad vyrai ir moterys tampa vis labiau lygūs visuomenėje ir namuose, kas man asmeniškai patinka, tačiau atrodo, kad kai kuriais atvejais yra klaidingai suprantama, ką iš tiesų reiškia lyčių lygybė, ir kartais su tuo yra nueinama per toli.

Taip pat egzistuoja mėginimai sugrąžinti senuosius lyčių vaidmenis, kai vyrai buvo dominuojanti lytis ir priiminėdavo sprendimus, o moterys tiesiog sakydavo: „Taip, mielasis“, niekada nieko nekvestionuodamos. Tai, žinoma, taip pat nėra subalansuota.

Yra mokančių, kad moterys visus savo pinigus turėtų atiduoti vyrams ir palikti jiems rūpintis visomis sąskaitomis ir išlaidomis, nes yra nemoteriška tvarkytis su tokiais sunkiais dalykais. Ji taip pat siūlo moterims susidaryti savo asmeninį mėnesinį biudžetą savo asmeninėms išlaidoms, kurias tuomet vyras turėtų apmokėti savo žmonai.

Man tai atrodo tarsi mėginimas įstumti moterį į vaiko poziciją, kurioje jai nereikia prisiimti jokios suaugusiųjų atsakomybės. Ar galėtų mokytojai paaiškinti, koks turėtų būti subalansuotas, brandus ryšys tarp vyro ir moters, ir subalansuotas tiek vyriškos, tiek moteriškos energijos naudojimas abiejose lytyse?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2022 m. vebinare Amerikai „Demokratijos prikėlimas“.

Ne taip seniai mes perdavėme visą konferenciją apie santykius tarp vyrų ir moterų. Noriu paraginti jus susirasti tuos diktavimus ir mokymus ir jais pasinaudoti. Per daugelį metų mes taip pat perdavėme ir daugelį kitų mokymų šia tema. Tačiau čia norėčiau pakomentuoti idėją, kad moterys turėtų grįžti į tradicinius lyčių vaidmenis.

Yra akivaizdu, kaip sakėme, kad kai žmonės yra dualistinėje sąmonėje, jie visada eina į kraštutinumus, ir tai sukuria priešingą reakciją. Yra žmonių, dauguma jų yra moterys, bet tarp jų yra ir keletas vyrų, kurie su moterų išlaisvinimu nuėjo į kraštutinumą, į ekstremistinį feminisčių judėjimą, ir tai tuomet sukuria priešingą kraštutinumą, kuriame esančios moterys arba vyrai nori, kad moterys grįžtų į tradicinius lyčių vaidmenis, kuriose jos visiškai paklustų savo vyrams, ir abu šie kraštutinumai, žinoma, yra nesubalansuoti.

Vyrai ir moterys turi būti lygūs. Tai nereiškia, jog jie yra tokie patys, nes kai esate vyriškame kūne, jūs iš tiesų turite daugiau šių savasčių, kurios buvo sukurtos per ankstesnius įsikūnijimus vyriškame kūne. Kai esate moteriškame kūne, jūs aktyvuojate savastis, kurios buvo sukurtos moteriškame kūne ankstesniuose gyvenimuose. Jūs taip pat susirišate su kolektyvinėmis savastimis, kurios buvo sukurtos pagal vyriškus ir moteriškus vaidmenis. Ne visos šios savastys yra dualistinės savastys.

Egzistuoja tam tikri skirtumai tarp vyrų ir moterų, ne tik psichologiniu požiūriu, bet ir fizinio kūno požiūriu. Yra svarbu su tuo susiderinti ir suvokti, ką tai jums individualiai reiškia, ką tai reiškia jums abiem santykiuose. Nėra jokio standarto, kurį galėčiau jums lengvai duoti, kad štai kaip viskas turi būti. Tai yra labai individualu ir priklauso nuo dviejų žmonių sąmonės lygio, tačiau bendrai galite siekti suvokimo, kad nors galite būti moteriškame kūne šiame įsikūnijime, ar vyriškame kūne šiame įsikūnijime, tačiau taip pat buvote ir priešingos lyties kūne daugelyje ankstesnių gyvenimų.

Nepaisant to, kad egzistuoja tam tikri fiziniai skirtumai, tam tikri psichologiniai skirtumai, tarp vyrų ir moterų vertės nėra jokio skirtumo. Jūs, kaip siela, arba kaip galėtume pavadinti, gyvybės srautas, buvote tiek vyriškame, tiek moteriškame kūnuose, ir nešatės tai su savimi iš gyvenimo į gyvenimą. Sakyti, kad štai čia turime tam tikrą brandos lygį pasiekusią sielą, bet dabar ji atėjo į moterišką kūną ir negali išreikšti to brandumo – taip sakyti tiesiog yra neteisinga.

Daugelis žmonių, kurie šiandien yra įsikūniję moteriškuose kūnuose, išreiškia savo pilną dvasinį brandumą, kurį sukaupė per daugelį gyvenimų tiek vyriškuose, tiek moteriškuose kūnuose. Yra moterų, kurios neišreiškia savo pilno brandumo, kadangi gimė šalyje, kurioje nuo ankstyvos vaikystės buvo programuojamos tam tikru ribotu moterišku vaidmeniu ir jos tai priima, tuo būdu apribodamos savo potencialą, tačiau daug, daug moterų, ypač šiuolaikinėse demokratijose, išreiškia savo pilną potencialą. Sakyti, kad tam tikri dalykai, tokie kaip finansai, yra nemoteriški, tiesiog yra nesubalansuotas požiūris į moterišką vaidmenį, grindžiamas ribotu vaidmeniu, kuris moterims buvo priskiriamas daugelį šimtmečių ne vienoje kultūroje.

Siekiate lygybės, siekiate pripažinimo, kad nėra svarbu, ar esate vyras ar moteris, svarbiausia yra atrasti, kokius talentus, kokį momentumą, kokius pasiekimus turite iš ankstesnių gyvenimų. Ar kuriam nors iš jūsų geriau sekasi tvarkytis su finansais, o kitam geriau sekasi kitoje srityje? Tuomet leidžiate vienas kitam daryti tai, kas jums sekasi geriausiai, arba netgi galite sakyti: „Na, tau ne taip gerai šitai sekasi, tad iš tiesų turėtum tai daryti, kad galėtum paaugti šioje srityje.“ Tačiau svarbiausia yra pripažinti, kad nėra jokio įgimto skirtumo tarp vyrų ir moterų dvasine, psichologine prasme. Viskas iš tiesų priklauso nuo pasiekimų ir brandos, kuriuos pasiekėte ankstesniuose gyvenimuose, o taip pat, žinoma, ir šiame.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2022 Kim Michaels