Dangus

Pinigams yra skirta būti mainų priemone

Klausimas: Mokytojai sakė, kad Aukso Amžiaus ekonomikoje pinigai privalo būti pririšti prie kažko, kas turi realią vertę. Man tai reikštų, kad pinigai turėtų būti surišti su auksu, tačiau ar egzistuoja aukštesnis potencialas, surišant juos su žmonių darbo verte? Jeigu taip, kaip tai atrodytų praktikoje? Kaip galėtume surišti pinigus su darbo verte?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Albuguerqe (JAV).

Labai gerai žinau, kad ankstesnėse dispensacijose buvo tikima, jog norint grąžinti Amerikos ekonomiką į teisingą kelią, turime grįžti prie aukso standarto. Tačiau, kaip anksčiau sakiau, atsižvelgiant į dabartinį ekonomikos lygmenį, tiesiog nėra praktiškai įmanoma sugrąžinti Ameriką prie aukso standarto, dėl tos paprastos priežasties, kad nėra pakankamai aukso, kuris galėtų reprezentuoti dabartinio ekonomikos pasiekto lygmens vertę. Nėra pakankamai iškasto aukso, ir jeigu sugrąžintumėte Ameriką prie aukso standarto, aukso vertė turėtų nepaprastai išaugti. O tai suteiktų labai nesąžiningą pranašumą tiems, kurie šiuo metu turi aukso. Ir galiu jus užtikrinti, kad didžiąją aukso dalį turi ir kontroliuoja valdžios elitas.

Mano vizija Aukso Amžiui yra tokia, kad pinigų vystymasis pereis keletą etapų, ir tai yra tiesa, kad vienas būdas yra surišti juos su žmonių darbu, tačiau jums iš tiesų nėra reikalo surišti juos su kažkuo konkrečiu. Ateis momentas, kai tiesiog pažvelgsite į bendrą gamybos būseną šalyje ir tarsite: „Kas iš tiesų yra gaminama?“ Ir nėra taip, mano mylimieji, kad privalote turėti fiksuotą ryšį tarp fizinių prekių ir pinigų kiekio, kadangi pinigams iš tiesų yra skirta būti mainų priemone. Kiek pinigų turi būti cirkuliacijoje, kad žmonės galėtų iškeisti egzistuojančias prekes ir paslaugas?

Žinau, kad tai skamba nepaprastai sudėtingai dabartiniame lygmenyje, tačiau mums judant vis arčiau Aukso Amžiaus, bus pakelta ne tik sąmonė, bet taip pat atsiras technologija kompiuterinės technologijos pavidalu, kuri leis daug lengviau suskaičiuoti, kiek visko yra pagaminama ir todėl kiek turėtų būti pinigų.

Na ir dabar, nėra taip, kad turėtų egzistuoti fiksuotas pinigų kiekis, kuris nesikeistų. Tai yra labai stipriai besikeičiantis faktorius. Cirkuliacijoje egzistuojančių pinigų kiekis pastoviai svyruos, tačiau tai bus daug sudėtingiau, nei sugebėtų pakelti dabartinė ekonominė sistema, ir visgi mums judant į Aukso Amžių įvyks laipsniškas pokytis, kuomet tai taps įveikiama užduotimi. Ir todėl taps įmanoma sukurti šiuos ekonominius modelius, kuriuose galėsite apskaičiuoti, kiek turi būti pinigų, ir net jeigu šiek tiek suklysite, tai nebus taip svarbu, nes sistema galės, tam tikru laipsniu, pati save reguliuoti. Tad susieti tai su žmonių darbu, taip, tai yra įmanoma, tačiau visuomenėje mainotės ir kitais dalykais, ne vien savo darbu. Tad kaip galite nustatyti tų dalykų kiekį? Kaip, pavyzdžiui, galėtumėte nustatyti kūrybiškumo kiekį? Vėlgi, mums reikia pažvelgti į tai, kuo žmonės mainosi ir kaip jie tuomet galėtų turėti mainų priemonę daiktams keistis, užuot grįžus prie natūrinės ekonomikos, kurioje turėjote tiesioginius prekių ir paslaugų mainus.

Žinau, kad neduodu pilno atsakymo į tai, tačiau taip yra dėl to, kad mes dar nepasiekėme lygmens, kuriame galėčiau perduoti šią technologiją ir žinias. Kad tenai nusigautume, prireiks laipsniško proceso. Ir, jeigu kalbėtume atvirai, reikės žmonių, kurie turi gilias žinias ir patirtį ekonomikoje, kad jie galėtų gauti šias idėjas ir jas įgyvendinti. Ir štai čia, žinoma, kaip šis pasiuntinys pilnai pripažįsta, egzistuoja limitas, ką mes galime perduoti per žmogų, kuris nėra ekspertas šioje srityje, o taip pat ir dėl to, kad egzistuoja limitas, ką galime perduoti tam tikru metu.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels