Ar mes gyvename emociniame tamsos amžiuje?

Klausimas: Kai kas teigia, kad šiais laikais gyvename pačiame tamsiausiame amžiuje. Daugeliui žmonių yra sunku susitvarkyti su savo emocijomis, ir tai sukelia daugybę kančių daugelio žmonių gyvenimuose. Mūsų tėvai daugelio iš mūsų neišmokė teisingai tvarkytis su savo emocijomis. Ar galėtų pakylėtieji mokytojai pakomentuoti, kokia čia yra jų ateities vizija? Ar bus pokyčių į gera? Kaip šie pokyčiai įvyks?

Atsakymas iš Motinos Marijos per Kim Michaels:

Kas liečia klausimą, kaip šie pokyčiai įvyks, mano mylimieji, turiu jums penkis žodžius: IN-VO-KA-CI-JOS. [Juokas] Iš tiesų, įrankiai, kuriuos jums perdavėme, bent jau didelė jų dalis, yra sukurti padėti žmonėms transcenduoti šiuos senuosius emocinius šablonus. Mes, žinoma, ir toliau perdavinėsime tokius įrankius, žmonių sąmonei kylant aukštyn ir žmonėms įgyjant gebėjimą juos priimti.

Tai tiesa, kad galite sakyti, jog planeta yra emociniame tamsos amžiuje, tačiau priežastis yra ta, kad tai nėra tamsus amžius. Priežastis yra ta, kad vis daugiau ir daugiau žmonių sugeba padaryti tai, apie ką kalbėjo Sen Žermenas – abstrahuotis nuo fizinės plotmės – ir jie pradėjo dirbti su trimis aukštesniais kūnais. Yra žmonių, kurie dirba su visais trimis aukštesniais kūnais, tačiau, kadangi emocinis kūnas eina tiesiai virš fizinio, šiuo metu yra labai didelis skaičius žmonių, kurie, nors nėra atvirai dvasingi, pradeda dirbti su savo emocijomis.

Tam tikrais atžvilgiais jie yra priversti tai daryti dėl puolusių būtybių sukurtos sumaišties. Puolusios būtybės, žinoma, mėgina sukurti situaciją, kurioje žmonės, pradėję išsilaisvinimą nuo fizinės plotmės, išsilaisvinimą nuo koncentravimosi į fizinę plotmę, įstrigtų emocinėje plotmėje. Jie būtų taip stipriai sužeisti, jų emocijos būtų taip išsibarstę, kad jie negalėtų pakilti aukščiau už emocinį kūną, ir tiesiog būtų įsukti į užburtą emocijų ratą. Štai kodėl mūsų invokacijos, mūsų šaukiniai, mūsų kiti įrankiai, net ir mūsų diktavimai yra sukurti padėti žmonėms ištrūkti iš šių užburtų ratų, iš šių uždarų ciklų, iš šių žemyn traukiančių sūkurių emocinėje karalijoje. Žinoma, visa tai pasikeis ateityje. Tai jau pradeda keistis.

Nors suprantu koncepciją, kad esame emociniame tamsos amžiuje, tai iš tiesų nėra tamsus amžius. Tai iš tiesų yra pozityvus ženklas, kad vis daugiau ir daugiau žmonių pradeda valyti savo ir planetos emocinius kūnus. Tai, kas gali atrodyti kaip sumaištis ir chaosas viename lygmenyje, iš tiesų yra progreso ženklas. Juk suvokiate, jog tam, kad galėtų vykti progresas, senosios matricos privalo būti sudaužytos, išjudintos, joms turi būti mestas iššūkis, ir jos turi būti transcenduotos, ir visa tai iš tiesų sukuria tam tikrą sumaištį.

Jūs visi patyrėte savo gyvenime, kaip gyvenote, daugeliu atvejų, tam tikroje komforto zonoje, kol nebuvote atradę dvasinio kelio, o tuomet, kai atradote kelią, staiga visas jūsų gyvenimas pavirto chaosu. Jūsų santykiai nutrūko, netekote darbo, susirgote, kažkas pavogė jūsų mašiną, dar kažkas nutiko. Visi šie įvykiai gali nutikti dėl to, nes, kad galėtumėte pakilti aukščiau, tai, kas sena, privalo būti išardyta. Juk suvokiate, kad ego visada mėgina išsaugoti kontrolę ir išsaugoti tam tikrą komforto jausmą. Kartais net chaosas, kuris gali būti labai nemalonus, vis tiek, tam tikra prasme, gali būti paslėptas palaiminimas. Jis jums padeda išsilaisvinti nuo idėjos, kad ego visada turėtų sugebėti viską kontroliuoti, kad jūs turėtumėte visada viską kontroliuoti, ar kad gyvenimas visada turėtų būti patogus. Privalote pasiryžti ištverti nepatogumą trumpalaikėje perspektyvoje, kad įgytumėte kažkokį privalumą ilgalaikėje perspektyvoje, ir tik šitaip galėsite pakilti į aukštesnį kelio lygmenį.

Žinoma, kai pakilsite į aukštesnį lygmenį, kaip mėginau paaiškinti čia savo diktavimuose, galėsite įgyti ramybės jausmą. Galėsite būti neprisirišę prie išorinės sumaišties. Galėsite būti neprisirišę prie savo pačių žmogiškojo aš. Galėsite mylėti tą žmogiškąjį aš. Netgi galėsite pamilti išorines sąlygas, kad ir kokios jos bebūtų. Ir tai galės jums suteikti, aukštesniuose kelio lygmenyse, vidinės ramybės jausmą. Tačiau, kol dar nesate pakilę į tą lygmenį, taip, iš tiesų yra labai sunku. Nesvarbu, ar esate dvasingas žmogus ar nesate dvasingas žmogus, yra sunku būti priverstiems tvarkytis su savo emocijomis. Mes jaučiame jums užuojautą, tačiau nėra jokio kito kelio, dabartiniame sąmonės lygmenyje, kaip tik leisti šiam chaosui vykti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels