Dangus

Dabartinės sąlygos Žemėje iš augimo perspektyvos

Klausimas: Galbūt galėtumėte pasidalinti dabartiniu įvertinimu apie Žemės planetą, ar mes einame teisinga linkme, kadangi girdime daug dalykų apie būstų rinkos blogėjimą. Tad ar energija darosi mažiau tanki ir ar daugiau žmonių pakyla? Ar galėtumėte pateikti bendrą Žemės planetos situacijos įvertinimą?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Olandijoje 2018 metais.

Na, mano mylimieji, tai, žinoma, yra sudėtinga tema, kadangi Žemę, kaip vakar sakiau, sudaro daug skirtingų žmonių grupių. Tad jeigu į tai žiūrėtume bendrai (į planetos visumą), tuomet Žemės sąmonė iš tiesų kyla. Žemė yra traukiama aukštyn, iš dalies ją traukia visa likusi visata, kuri akceleravosi tiek aukščiau už Žemės dabartinį lygmenį, kad jums būtų sunku tai net suvokti. Mes kalbėjome apie natūralias planetas, tačiau daug planetų visatoje akceleravosi į daug aukštesnį natūralių planetų lygmenį. Natūralios planetos, žinoma, vis dar tebeegzistuoja, tačiau jos nepaprastai smarkiai akceleravosi. Tačiau jūs taip pat esate traukiami aukštyn ir dėl to, kad vis daugiau ir daugiau žmonių kelia savo sąmonę.

Žinoma, kai žvelgiate į Žemę, galite matyti, kad egzistuoja tam tikros nišos, kuriose esantys žmonės priešinasi šiam augimui ir todėl jie turi įžengti į įvairias krizių, dualistinės sąmonės, epinės kovos būsenas, kad galėtų pasipriešinti augimui, aukštyn tempiančiai traukai. Taip pat turite suvokti, kad planetai kylant aukštyn ir ypač jai pereinant iš Žuvų į Vandenio amžių, tam tikrose srityse yra būtinas didesnio kontrasto atsiradimas. Kitaip tariant, žmonės su tam tikrais dalykais nueina į didesnius kraštutinumus tam, kad padarytų tam tikras problemas labiau matomas. Galite į tai žiūrėti kaip į izoliuotą fenomeną sakydami, kad čia yra nuosmukio tendencija ar kad situacija regresuoja. Jeigu į tai žiūrėsite tik kaip į lokalizuotą fenomeną, jūs, žinoma, galite būti teisūs ir galite sakyti, kad egzistuoja, pavyzdžiui, tam tikros finansų rinkos ar būsto rinkos problemos, didėjantys konfliktai Afrikoje, prekyba žmonėmis ir daugelis kitų problemų pasaulyje, kuomet matote šių problemų augimą, jų intensyvėjimą. Tad jeigu žiūrite tik į izoliuotą fenomeną, galite sakyti, kad egzistuoja nuosmukio tendencija.

Tačiau kai atsitraukiate ir pažvelgiate į planetą kaip į visumą, matote, kad tai iš tiesų yra kylančios tendencijos padariniai. Nes kai planeta yra traukiama aukštyn, tie žmonės, kurie priešinasi augimui, turi eiti į vis didesnius kraštutinumus, norėdami išreikšti savo baime grįstas tendencijas. Tad iš esmės tikslas yra jiems patiems patirti vis didesnius kraštutinumus, kad galėtų greičiau tuo pasisotinti. Tačiau kitas tikslas yra, kad kiti žmonės galėtų į tai pažvelgti ir galėtų aiškiau pamatyti būtinybę palypėti aukščiau, idant planeta galėtų transcenduoti tą konkrečią problemą. Kaip ką tik buvo pasakyta, turtingose šalyse benamių skaičius auga, iš dalies tam, kad žmonėms, kurie yra atsakingi už pokyčius visuomenėje, būtų aiškiau pademonstruota, jog kažkur buvo prarasta pusiausvyra ir ši pusiausvyra privalo būti sugrąžinta. Kaip sakiau vakar vakare, mes, pakylėtieji mokytojai, nejaučiame frustracijos dėl Žemės. Mes, žinoma, jaučiame užuojautą ir norėtume pamatyti visus žmones įveikiant savo kančias. Tačiau suprantame, kad to neįmanoma padaryti akimirksniu, nes kas gi galiausiai leis žmonėms pakilti virš kančių? Ne fiziniai išorinių sąlygų pokyčiai, o pokytis jų sąmonėje.

Galite sakyti, kad yra daug vargingai gyvenančių žmonių pasaulyje, tad ar negalėtume tiesiog nuvykti pas juos ir sukurti jiems geresnių gyvenimo sąlygų, duoti jiems darbo, duoti pinigų, o taip pat sukurti fizines sąlygas, kad jiems nereikėtų gyventi skurde. Tačiau realybė yra tokia, kad tai jiems iš tiesų nepadėtų augti. Jiems reikia pereiti laipsnišką savo sąmonės keitimo procesą, kuomet jie suvoktų, kad, jiems pradėjus keisti savo sąmonę, jų išorinė situacija taip pat pasikeis. Būtent dėl to Sen Žermenas sakė, kad sprendimas benamystės problemai nėra kurti dar daugiau socialinių programų, nes kodėl žmonės tampa benamiais? Iš dalies tai vyksta dėl to, kad jie savo sąmonėje turi disbalansą. Tad jiems tai yra galimybė pradėti ieškoti šio disbalanso ir jį įveikti. Tai, žinoma, nepakeičia fakto, kad visuomenei reikia keistis ir atimti valdžią iš elito. Aš tiesiog sakau, kad kai žvelgiate į Žemę ir į viską, kas vyksta Žemėje, viskas, kas vyksta, yra galimybė tam tikrame lygmenyje. Tai nereiškia, kad mes pritariame tam, kas vyksta, kad norime matyti tai vykstant, kad norime, jog tai toliau tęstųsi.

Kaip sakiau, mes absoliučiai priimame laisvą valią ir todėl pripažįstame, kad jeigu žmonės negali pasikeisti jokiais kitais būdais, tuomet jie privalo tam tikrą tendenciją išreikšti ekstremalia forma. Todėl turime gerbti, kad toks yra jų pasirinktas augimo būdas. Jie, žinoma, tai galėjo pasirinkti nesąmoningai. Tačiau mes taip pat turime priimti faktą, kad egzistuoja didelis Žemėje gyvenančių žmonių procentas, kurie nėra tame sąmonės lygyje, kuriame galėtų pasirinkti sąmoningai augti. Tad jie daro nesąmoningus pasirinkimus, patiria pasekmes ir, reikia tikėtis, galiausiai pasieks tašką, kuriame jiems bus gana tam tikrų patirčių ir jie pasikeis. Privalome gerbti, kad tai yra jų pasirinktas būdas augti. Jums, dvasingiems žmonėms, taip pat reikia tai priimti, kad neprarastumėte pusiausvyros pradėdami pernelyg koncentruotis į problemas.

Na ir dabar, šis pasiuntinys jau keletą kartų minėjo, kad kai buvo jaunesnis, jis buvo pernelyg užjaučiantis ir jautėsi atsakingas už planetą, už kitus žmones, ir jis taip pat palaipsniui priėmė, kad atėjo čia atnešti pozityvius pokyčius, kaip ir jūs visi atėjote atnešti pozityvius pokyčius. Tačiau jūs neatėjote čia tam, kad prievarta ir jėga pakeistumėte kitus žmones, nes žmonėms turi būti leidžiama keistis iš vidaus. O tai reiškia, kad jūsų Dangiškajame plane yra apibrėžta, jog čia esate tam, kad padėtumėte išplėsti suvokimą apie tam tikrą klausimą, apie tam tikrą problemą, apie tam tikrą gyvenimo aspektą. Tačiau egzistuoja kiti gyvenimo aspektai, kurie nėra įrašyti į jūsų Dangiškąjį planą, kad turėtumėte plėsti apie juos žmonių suvokimą.

Todėl gali ateiti momentas, kai turėsite sąmoningai nuspręsti, kad tiesiog nekoncentruosite dėmesio į šias problemas. Nors jos egzistuoja ir žmonės labai kenčia, tai nėra numatyta jūsų Dangiškajame plane, kad tai būtų ta sritis, į kurią jums reikėtų koncentruoti savo dėmesį ir energiją. Ir tuomet jūs turite teisę, kaip šis pasiuntinys priėjo išvados, tiesiog pasakyti: „Negaliu tam skirti savo dėmesio, nes mane pernelyg stipriai trikdo užuojautos jautimas žmonių kančioms.“

Tai nereiškia, kad jums nerūpi, tai nereiškia, kad tampate kietaširdžiai ir nejautrūs, tai tiesiog reiškia, kad pripažįstate, jog tokioje sudėtingoje ir pilnoje konfliktų planetoje kaip ši, jūs, kaip individas, negalite išspręsti kiekvienos problemos. Todėl negalite savo dėmesio koncentruoti į kiekvieną problemą, nes jūsų dėmesys pasidarys pernelyg išskaidytas. Jūsų dėmesys bus traukiamas šen ir ten, ir taip pat galbūt bus traukiamas ir jūsų emocinis kūnas, ir galiausiai atsidursite nesubalansuotoje būsenoje, kurioje staiga negalėsite išpildyti tikslo, dėl kurio čia atėjote, nes nesugebėsite susikoncentruoti į tą sritį, į kurią atėjote atnešti pokyčių. Na ir dabar, jūsų ką tik sukalbėjote invokacijoje yra eilutės, kuriose yra sakoma: „Padėkite man suvokti, ar turėčiau tai daryti tiesioginiais veiksmais ar per išsakomus prašymus dėl šios problemos.“ Egzistuoja tam tikros sritys į kurias jums eiti yra numatyta jūsų Dangiškajame plane, jame yra numatyta, kad turite eiti į tą situaciją, turite imtis tam tikrų veiksmų, kadangi jums reikia patirti šią situaciją. O tuomet yra kitos sritys, dėl kurių galite išsakyti prašymus, tačiau, žinoma, turite turėti tam tikrą įžvalgumą, suvokdami, kad mes jums perdavėme daug įvairių knygų ir mokymų, kuriuose prašome jūsų išsakyti prašymus dėl daugelio įvairių dalykų. Tačiau nenorime, kad kiekvienas iš jūsų išsakytumėte prašymus dėl visų šių dalykų, nes suvokiame, kad nė vienas iš jūsų nesugebėtumėte to pakelti.

Tad turite būti įžvalgūs ir suvokti, kad tai yra jūsų Dangiškojo plano atskleidimo dalis, tačiau tai taip pat yra jūsų sąmonės kėlimo ir pasiryžimo priiminėti tam tikrus pasirinkimus dalis, kuomet nubrėžiate tam tikras ribas ir tariate: „Šitai aš galiu pakelti savo dabartiniame sąmonės lygyje, o šito pakelti negaliu.“ Turite teisę ignoruoti tai, ko jaučiate negalintys pakelti. Kitaip pasiduosite frustracijai ir būsite įtraukti į visus tuos negatyvius požiūrius ir į visas tas pasaulio pabaigos teorijas, ir mano mylimieji, pasaulio pabaigos teorija tik tai ir tėra – teorija. Galite matyti tai iš fakto, kad visos šios grėsmingos pranašystės egzistuoja jau labai ilgai, tačiau Žemė vis dar niekur nedingo, pasaulis nepasibaigė. Mano mylimieji, prieš 1000 metus didžioji krikščionių dalis Europoje tikėjo, kad Jėzus sugrįš 1000 metais ir pasaulis pasibaigs. Na, tai buvo prieš 1000 metų, mano mylimieji, ir nuo to laiko daug vandens nutekėjo po tiltu, ir pasaulis nepasibaigė. Kaip jau anksčiau sakiau, artimiausioje ateityje nebus pasaulio pabaigos, o jeigu tai pasikeistų, tikrai jums pranešiu (juokas). Mano mylimieji, turite atrasti pusiausvyrą, nes dalis šio pakilimo į aukštesnį savo Dangiškojo plano lygmenį yra atrasti pusiausvyrą, ir mes dar daugiau apie tai kalbėsime.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels