Dangus

Ar politika yra Šėtono darbas?

Klausimas: Sen Žermenas anksčiau minėjo, kad galime kažką padaryti dėl savo šalies, domėdamiesi politika arba darydami kažką ta linkme, ir man tai yra ganėtinai nauja idėja, kadangi anksčiau priklausiau religijai, kuri mokė, kad visa dabartinė politika yra puolusio mąstymo, Šėtono ir jo demonų, valdančių Žemę, dalis. Na, aš nebetikiu tuo, kuo anksčiau tikėjau, bet tiesiog tuomet mąstau, kodėl Jėzus nerodė jokio susidomėjimo įgyti daugiau politinės galios Izraelyje, juk žmonės norėjo jį padaryti savo karaliumi?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels, perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais:

Akivaizdu, kad politinė arena buvo puolusių būtybių ir tamsos jėgų įrankis, tačiau tai nereiškia, kad politika jau pačia savo prigimtimi yra bloga. Politika, kaip ir bet kuris kitas žmogiško gyvenimo aspektas, tiesiog yra įrankis, galintis priversti žmones atsidurti situacijose, kuriose jiems iš tiesų yra būtina pakelti savo sąmoningumą, kad galėtų ištrūkti iš tam tikrų problemų, kurias jie patys sau susikūrė. Politika, kaip ir visa kita, yra mokymosi priemonė.

Ji nėra kažkuo iš prigimties bloga, tai tiesiog yra Alfa ir Omega. Labiau į Aukso Amžių pasistūmėjusioje visuomenėje atsiras suvokimas, kad dvasinė sritis yra Alfa, o politinė sritis yra Omega, tačiau reikalingi jie abu, kadangi negalėsite sukurti funkcionuojančios visuomenės, jeigu visas taisykles šiai visuomenei kurs vien religingi žmonės. Ir kaip pavyzdį čia galite matyti musulmoniškose šalyse egzistuojantį šariatą.

Idealioje visuomenėje iš tiesų atsiras dvasinis aspektas, kurio dėmesys bus sutelktas į žmonių sąmonės kėlimą ir aukštesnės vizijos žmonėms suteikimą, padedant jiems pasiekti aukštesnius Kristiškumo lygmenis. Tuomet, kai bus pasiekę tam tikrą Kristiškumo lygį, jie užsitarnaus teisę eiti į politiką ir pradėti tarnauti savo šaliai toje srityje, ieškodami praktinių visuomenės aspektų funkcionavimo būdų.

Abu yra reikalingi, tačiau, žinoma, idealioje situacijoje politikai būtų pasiekę tam tikrą Kristiškumo lygį, ir jie leistų žmonėms balsuoti ir priimtų, kad tai yra žmonių galimybė mokytis. Tame nėra visiškai nieko blogo. Viskas priklauso nuo to, ką su tuo darysite. Iš tiesų galite apsigręžę matyti, kad religija taip pat buvo blogio įnagis ir daugeliu atvejų iš tiesų buvo Šėtono įrankis, tame tarpe ir tam tikros krikščionybės religijos atšakos.

Kodėl Jėzus neskatino savo pasekėjų to daryti? Todėl, kad tai buvo kitokie laikai, ir kolektyvinė sąmonė buvo daug žemesnė. Jėzaus tikslas buvo parodyti pavyzdį, kad, visų pirma, yra įmanoma pasiekti aukštesnę sąmonės būseną, ir todėl jis inicijavo šį judėjimą, kuriame žmonės galėtų sistematiškai eiti keliu į Kristiškumą.

Nebuvo taip, kad Jėzus specialiai ignoravo politiką ar galvojo, jog ji yra blogis ar iš viso nereikalinga. Tiesiog Jėzus atėjo į įsikūnijimą specifinėje vietoje, specifiniu istorijos laikmečiu. Žydų šalyje Jėzaus laikais didžiausias politinis klausimas buvo romėnų okupacija. Kaip sakėme, Jėzus neatėjo būti kariaujančiu karaliumi, kuris išlaisvintų Izraelį nuo romėnų. Tai nebuvo jo rūpestis, ir būtent dėl to jis buvo linkęs vengti politinės arenos.

Šiandieniniame amžiuje, sąmonei pakilus aukštyn ir atsiradus didesniam sąmoningumui, ir atsiradus daugiau mokymų apie kelią į Kristiškumą, tai yra natūrali jūsų kelio į Kristiškumą dalis, kad taip pat pradedate žiūrėti: „Kaip galėčiau tarnauti visumai? Kaip galėčiau padėti kitiems žmonėms? Kaip galėčiau padėti visuomenei?“ Tai nereiškia, kad jums visiems reikia tapti politikos ekspertais, ar net kad jums visiems ją reikėtų studijuoti, kaip ką tik sakė Motina Marija. Tačiau tai iš tiesų reiškia, kad kai kuriems iš jūsų Kristiškumo dalis bus sužinoti daugiau apie politiką, aktyviai joje dalyvauti, ar netgi garsiai pasisakyti ir išsakyti naujas idėjas ir naujas perspektyvas šioje srityje.

Vėlgi, kai išgirstate kažką išsakant šiuos labai apibendrintus teiginius, pavyzdžiui, kad politika yra Šėtono darbas, žinote susiduriantys su žmonėmis, kurie yra visiškai įstrigę juodai baltame mąstyme. Žinoma, su visais tais mokymais, kuriuos jums perdavėme apie būtinybę transcenduoti juodai baltą mąstymą, turite geras galimybes tuo pasinaudoti, ir tiesiog palikti tai praeityje, matydami, kad tai buvo jums reikalinga patirtis, tačiau neprivalote to tempti paskui save visą jums likusį gyvenimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels