Aukštesnė perspektyva į marihuanos legalizavimą

Klausimas: Pastebėjau, kad mokytojai nekomentavo asmeninio narkotikų ir alkoholio vartojimo, tačiau Amerikoje kai kur buvo įteisinta marihuana, pavyzdžiui, Kolorade, ir norėčiau sužinoti, ar jie galėtų tai pakomentuoti, tiek medicininius, tiek rekreacinius jos aspektus.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Albuquerque (JAV) 2018 metais.

Vėlgi, kaip sakė Sen Žermenas, nėra jokių paprastų sprendimų daugeliui šių Žemėje iškylančių problemų. Sen Žermenas yra laisvės liepsną įkūnijantis pakylėtasis mokytojas. Nuėję su šia laisvę į kraštutinumą, privalote gerbti laisvą valią ir sakyti, kad Žemė yra planeta, kuri buvo sukurta suteikti žmonėms tam tikrą patirčių spektrą. Tad visiems žmonėms Žemėje turėtų būti leidžiama patirti bet kokį patyrimą, koks tik yra įmanomas šioje planetoje, jeigu jie mano, kad jiems to reikia, kol jie tuo pasisotins. Tad, žvelgiant iš šios visuotinės perspektyvos, galėtume sakyti, kad žmonėms turėtų būti leidžiama vartoti kokius tik nori narkotikus, jeigu būtent tai jie jaučia norintys daryti.

Žmonėms turėtų būti leidžiama pasidaryti abortą, jeigu būtent to jie jaučia norintys, ir tai yra tiesa, taip yra dėl to, kad laisva valia yra absoliuti. Tačiau klausimas yra toks – kiek laisva yra žmonių valia? Kiek sąmoningai jie suvokia savo turimas pasirinkimo galimybes ir šių pasirinkimo galimybių pasekmes? Kitaip tariant, kaip žmonės gali iš tiesų naudotis savo laisva valia, turėdami labai menką supratimą apie jiems prieinamas pasirinkimo galimybes ir jų pasekmes?

Dabartinėje situacijoje yra akivaizdu, kad daug, daug žmonių vartoja alkoholį ir narkotikus kaip būdą bėgti nuo gyvenimo. Kodėl jie tai daro? Todėl, kaip Jėzus anksčiau sakė, kad jiems nuo vaikystės niekas nedavė supratimo, jog egzistuoja sistematiškas kelias kelti savo sąmonę. Todėl daugelis žmonių neturi tikslo savo gyvenime, jie nejaučia, kad turėtų tikslą, kad kažkur galėtų eiti, kad jų gyvenimas būtų reikšmingas. Jie galvoja: „Aš esu niekas, niekam aš nerūpiu, ir nesvarbu, po šio gyvenimo nieko nėra, tad kad ir ką čia bedaryčiau, tai neturės jokių ilgalaikių pasekmių, tad galiu daryti tai, kas man teikia didžiausią malonumą.“

Būtent dėl to daugelis žmonių įninka į alkoholį ir narkotikus, tačiau, žinoma, tai yra labai primityvus požiūris, kuris žmonėms buvo primestas puolusių būtybių, būtent tam, kad padarytų juos atvirais visoms šioms priklausomybę keliančioms medžiagoms, kuomet kai jie jas vartoja, puolusios būtybės gali iš jų melžti jų energiją ir įtraukti juos į žemyn traukiantį sūkurį, kuriame jie galiausiai sugriauna savo gyvenimą.

Mes, žinoma, galime užduoti klausimą: „Bet kodėl alkoholis yra legalus, o narkotikai yra nelegalūs?“ Ir tai yra visiškai pagrįstas klausimas. Tuo nenoriu pasakyti, kad visuomenė turėtų alkoholį ir visus narkotikus paskelbti už įstatymo ribų, tačiau tai yra labai keistas nenuoseklumas, kad visuomenė gerai suvokia žalingą psichologinį ir fizinį alkoholio poveikį, ir vis tiek jį leidžia, leidžia vartoti tabaką, tačiau neleidžia tam tikrų kitų substancijų.

Nenoriu čia leistis į ilgas diskusijas, kadangi žinau, jog yra žmonių, kurie yra labai prisirišę prie marihuanos legalizavimo ir jie puls ginčytis, kodėl tai nėra taip blogai, tačiau faktas yra toks, kad tai yra priklausomybę kelianti medžiaga. Ji iš tiesų turi poveikį, nes įveda jus į proto būseną, kurioje pilnai savęs nekontroliuojate. Tampate labai, labai atviri padarams ir demonams emocinėje karalijoje, kurie gali įleisti kablius į jūsų aurą. Ir šie narkotikai dažnai tampa įžanga į sunkesnius narkotikus, kurių poveikis yra dar stipresnis ir taip toliau.

Akivaizdu, kad žmonės, kurie renkasi vartoti šias substancijas, nedaro pilnai sąmoningo pasirinkimo. Jie nėra toje proto būsenoje, kurioje suvoktų, kad gyvenimas turi tikslą, o šių substancijų vartojimas tik stabdo jų augimą ir išveda juos iš augimo kelio, nes jie nebėra augimo kelyje. Jie šito nesuvokia.

Tad noriu pasakyti, kad kai turite visuomenę, kurioje žmonės turi aukštesnį supratimą apie gyvenimo tikslą, apie tai, kaip veikia žmogaus psichologija, kai jie turi tikslo pajautimą, tuomet jiems galima suteikti laisvę rinktis, ką tik jie nori, tačiau iki to laiko tai iš tiesų nėra laisvės suteikimas. Ar tai yra laisvės suteikimas tapti priklausomu ir tapti priklausomybės vergu? Ar tikrai tai yra laisvė?

Tad, vėlgi, žinote, kad žiūrime į demokratines šalis ir matome jas kaip mokymo įrankį. Tad kad ir už ką didžioji žmonių dauguma nubalsuotų, būtent tai jiems reikia patirti. Kai kurios valstijos nubalsavo už marihuanos legalizavimą, tad joms reikia išgyventi šį patyrimą, ir, reikia tikėtis, jos turės noro pažvelgti į pasekmes ir kaip tai paveikė žmones, kokios yra psichologinės pasekmės, kokios yra fizinės pasekmės, ir tuomet jos galės įvertinti, ar tai buvo gera mintis ar nebuvo, ką tai kainuoja visuomenei, ką tai kainuoja individui. Ir, vėlgi, tai, žinoma, turėtų būti palyginta su alkoholio poveikiu, ką tai kainuoja visuomenei, ką tai kainuoja individui, kaip tai veikia šeimas?

Galiausiai tai gali atvesti prie aukštesnio suvokimo, kuomet suvokiate, kad geriausias būdas tvarkytis su visa šia problema yra iš tiesų pažvelgti, kaip jau anksčiau sakėme, ko reikia, kad žmogus galėtų psichologiškai funkcionuoti, ir ką tuomet galėtume padaryti dėl žmonių švietimo, idant jie pakankamai žinotų, kaip veikia žmogaus psichika, idant jie galėtų savo gyvenimą įstatyti į pozityvias vėžes ir nenuklysti į šoną, bėgiodami paskui tą, aną ar sekantį dalyką. Būtent dėl to jau anksčiau sakėme, kad kitas žingsnis daugeliui aukštesnį išsivystymą pasiekusių šalių pasaulyje iš tiesų yra nebesikoncentruoti į materialinius turtus ar gerovę, o koncentruotis į psichologinę sveikatą ir psichologinę gerovę.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels