Psichologijos mokymas švietimo sistemoje

Klausimas: Kada pasikeis Estijos švietimo sistema, kad mūsų jaunuoliai galėtų daugiau išmokti apie gyvenimą, o ne vien tų dalykų, kuriuos jiems šiuo metu yra privaloma mokytis?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Marijos per Kim Michaels, perduotas Estijos konferencijoje 2017 m.

Na, vėlgi, pokytis, kurį norime išvysti švietimo sistemoje, nėra kažkoks vienas specifinis pokytis, kadangi skirtingoms šalims reikės kurti savo švietimo sistemą, iš dalies grindžiant ją savo istorija ir nacionaline sąmone. Akivaizdu, kad Estija ir į ją panašios šalys daug kur šioje srityje atsilieka, nes yra pernelyg susitelkusios į mechanišką išorinį mokymąsi. Daugelyje Rytų Europos šalių vis dar tebėra išlikęs tas išorinis, mechaniškas faktų kalimas, vietoj to, kad būtų vystoma mokinių asmenybė ir kiti dalykai.

Ir vis dėlto, pagrindinis pokytis, kurį norime išvysti, yra, kad šalys pradėtų vaikus daugiau mokyti apie psichologiją: kaip elgtis su savo psichologija, kaip elgtis su kitų žmonių psichologija, ir taip toliau. Daugelyje šalių šiuo metu padidintas dėmesys yra skiriamas patyčių temai, kaip kai kurie vaikai tyčiojasi iš kitų, ir kaip tai juos stipriai traumuoja ir trukdo jiems mokytis. Tai yra žingsnis teisinga linkme, tačiau tai nėra aukščiausias žingsnis, kadangi daugelis šalių tiesiog mėgina jėga užgniaužti šias patyčias. Tačiau būtų daug konstruktyviau vaikus mokyti apie psichologiją ir apie tai, kaip ši psichologija veikia.

Na, ir dabar, žinoma, egzistuoja tam tikros priežastys, kodėl tai dar neįvyko, ir žinote, mano mylimieji, kad kiekvienos problemos šaknyse atrasite puolusias būtybes, kurios nenori, kad būtų keliamas sąmoningumas. Jos nenori, kad žmonės būtų mokomi apie savo psichologiją, nes tuomet jie sugebėtų išspręsti tarpusavio konfliktus ir puolusios būtybės prarastų galią juos kontroliuoti. Tačiau daugelyje šalių, tai, tiesą sakant, nėra pagrindinė priežastis.

Šiuo metu yra daug šalių – Estija, Skandinavijos šalys, daugelis Europos šalių – kurios yra atsidūrusios tokioje kaip ir kryžkelėje, kuomet tradicinis konfliktas tarp mokslo ir religijos iš esmės yra užkirtęs kelią realiems debatams apie tai, kas mes, žmonės, esame per būtybės, ir kaip iš tiesų galime funkcionuoti kaip žmogiškos būtybės. Ko reikia, kad galėtume gyventi pilnavertį gyvenimą? Ką mums reikia žinoti apie savo psichologiją, kad galėtume gyventi tokį gyvenimą?

Ir tai yra pokytis, kurio laukiame, tačiau jis apims ne tik švietimo sistemą. Visuomenė iš tiesų privalės išspręsti šį konfliktą tarp tradicinės krikščionybės religijos ir mokslinio materializmo. Tai nereiškia, kad žmonės turi priimti pakylėtųjų mokytojų mokymus. Jie tiesiog turi pradėti diskutuoti šia tema ir suvokti, kad iš tiesų yra įmanoma kažką sužinoti šiuo klausimu, kas peržengia tradicinės religijos ir materializmo ribas.

Kada tai įvyks? Na, nėra realistiška tikėtis, kad Estija galės būti tarp pionierių šiuo klausimu, tačiau potencialiai tai gali įvykti per ateinantį dešimtmetį, ypač jeigu dvasingi žmonės visame pasaulyje, ar bent jau Europoje, išsakys prašymus ir kalbės invokacijas šia tema, ir tai tuomet pagreitins visą augimą.

Taip pat yra būtina, kad Estija, ir į ją panašios šalys, pradėtų diskutuoti, ar mokyklinė sistema nėra per griežta, ar ji nėra pernelyg susikoncentravusi į mechanišką, išorinį mokymąsi, tuo būdu slopindama tų vaikų kūrybiškumą, kurie iš tiesų turi potencialą atnešti idėjas, kurios išvestų Estiją į Aukso Amžių. Žinoma, visose buvusiose komunistinėse šalyse egzistuoja ilga kūrybiškumo slopinimo tradicija, tad Estijai ir kitoms Rytų Europos šalims būtų labai vertinga pradėti diskutuoti: „Ar mes kažkaip, patys to nesuvokdami, ir toliau tęsiame komunistinio režimo paveldą, kuris iš tiesų buvo sukurtas slopinti individo kūrybinį reiškimąsi? Galbūt yra kažkas, ką mums reikia pakeisti savo požiūryje į vaikus, savo požiūryje į švietimą, kad galėtume leisti vaikams, kurie neturi to tradicinio intelektualinio ir analitinio mokymosi būdo, labiau atsiskleisti ir vystyti savo gebėjimus? Nes mūsų šaliai yra svarbu, kad šiems žmonėms būtų leista atnešti savo idėjas, kurias tiktai jie gali atnešti.“

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels