Puolusios būtybės nesugebės sustabdyti populiacijos augimo

Klausimas: Knygoje „Mano Gyvenimai“ sakei, kad buvo imtasi aktyvių priemonių žmonių populiacijai apriboti. Ar galėtum konkrečiau pasakyti, kokios yra šios priemonės ir kokia yra jų tikslų intencija?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Puolusios būtybės ir valdžios elitas, kad ir kurį terminą norėtumėte naudoti, turi supratimą, kurio neturi dauguma žmonių, ir šio supratimo taip pat neturi mokslininkų bendruomenė. Jie suvokia, kad pokyčius į visuomenę ir lyderių pasikeitimą dažnai atnešdavo populiacijos augimas. Mes davėme pavyzdį, kad feodalinės Europos visuomenės gyvavo kelis šimtus metų, tačiau atėjo momentas, kai medicininė pažanga, pagerėjusi mityba ir higiena reiškė, jog daugiau vaikų išgyvendavo ankstyvąją kūdikystę.

Tai paskatino populiacijos augimą ir kai populiacija pasiekė tam tikrą dydį, feodalinės visuomenės, su savo labai griežtu turto paskirstymu, labai nelygiu turto paskirstymu, nebesugebėjo išmaitinti populiacijos, o prieš tai žmonės, nors ir gyveno labai suvaržytą gyvenimą, bent jau galėjo šiaip ne taip išgyventi. Todėl jie manipuliacijomis buvo įstumti į būseną, kurioje nemaištavo prieš status quo. Tačiau kai į akis jiems ėmė žvelgti badas, jie tuomet privalėjo sukilti arba kažkur išvykti – kaip kai kurie iš tiesų tai padarė emigruodami į Ameriką.

Tad matote, puolusios būtybės gerai suvokia, kad neginčijamais lyderiais gali išsikelti save tik tuomet, kai populiacija nėra peraugusi tam tikros ribos, o populiacijai peraugus tą ribą, jie nebegali turėti situacijos, kurioje galėtų mėgautis šiomis labai ypatingomis privilegijomis, toli peržengiančiomis vidutinio piliečio turimas gyvenimo sąlygas. Tai vyko ne tik viduramžiais, bet ir daugelyje ankstesnių civilizacijų. Puolusios būtybės visada turėjo tam tikrą troškimą apriboti populiaciją iki tokio skaičiaus, kurį jos galvoja galinčios sukontroliuoti, atsižvelgiant į tas kontrolės priemones, kurios jiems yra prieinamos toje konkrečioje visuomenėje.

Akivaizdu, kad šiandieniame pasaulyje puolusios būtybės turi daugiau kontroliavimo priemonių nei turėjo viduramžiais, tiek fizinių priemonių, bet ypač priemonių kontroliuoti protą, ir todėl jos toliau gali jaustis turinčios tam tikrą kontrolės laipsnį planetai, nors populiacija išaugo daug kartų nuo viduramžių laikų. Ir vis dėlto, jos vis tiek bijo populiacijos augimo ir vis tiek siekia apriboti populiacijos augimą, tačiau čia jos susiduria su šiuolaikiniu amžiumi, kuriame tam tikros humaniškos ar humanistinės idėjos yra labiau paplitusios, tačiau šios idėjos iš tiesų kyla iš didesnio mūsų taip vadinamo esminio arba pamatinio žmogiškumo įsisąmoninimo.

Tad, pavyzdžiui, žmonės suvokia, jog nėra teisinga žmonėms mirti iš bado, gyventi kaip vergams ir visos kitos šios sąlygos. Tad puolusioms būtybėms šiandien yra daug sunkiau apriboti populiacijos augimą. Tačiau jos vis tiek mėgina tai daryti įvairiais subtiliais būdais. Abortas yra vienas iš populiacijos augimą ribojančių aspektų. Jos siekia sustabdyti daugelio ligų gydymą, siekia neleisti įvykti proveržiui daugelio ligų gydyme, ir taip pat daugeliu būdų mėgina priešintis progresui, pavyzdžiui, progresui žemdirbystėje, gebėjimui užauginti daugiau maisto, siekia užkirsti kelią gilesnėms žinioms apie mitybą. Vėlgi, jos kovoja su šiuo augančiu sąmoningumu, tačiau negali to daryti atvirai, turi tai daryti paslėptais būdais, mėgindamos manipuliuoti ir daryti tai užkulisiuose, pasislėpusios už tam tikro fasado.

Jos tai daro daugeliu būdu, ta prasme, kad sukūrė įvairias organizacijas, kurios iš tiesų turi slaptą tikslą priešintis pokyčiams, priešintis augimui. Žinoma, taip pat egzistuoja ir kitos organizacijos, kurios turi tikslą skatinti augimą, ir puolusios būtybės ne visada gali tai sustabdyti. Galite matyti, kad atėjo tam tikras momentas, ir tai įvyko įvairiu metu įvairiose šalyse ir kai kuriose pasaulio dalyse, tačiau renesanso metu ir pasibaigus renesansui, kai labiau pradėjo plisti demokratija, buvo pasiekta tam tikra kritinė masė, kai puolusios būtybės nebegalėjo sustabdyti augimo, jos nebegalėjo sustabdyti vystymosi, jos tik galėjo mėginti jį sulėtinti ir apriboti, tad būtent į tai šiuo metu yra sutelktas jų dėmesys.

Yra puolusių būtybių, kurios žino pralaimėjusios ir tiesiog siekia prailginti joms likusį laiką Žemėje, tačiau žino, kad prarado Žemę kaip išskirtinę savo viešpatiją, kurioje viską galėjo kontroliuoti. Taip pat, žinoma, yra puolusių būtybių, kurios mėgina sukurti kažkokią krizę, kažkokį karą, kuriuo galėtų nusmukdyti civilizaciją. Netgi yra tokių puolusių būtybių, kurios mieliau pamatytų dabartinę civilizaciją žlungant nei išsivaduojant iš jų kontrolės.

Joms nepavyks to padaryti, kadangi pernelyg daug dvasingų žmonių pakėlė savo sąmonę, daro darbą, kalba šaukinius ir invokacijas ir atlieka kitus dvasinius pratimus, ir bendra sąmonė auga, ir todėl jiems bus neįmanoma sustabdyti mano Aukso Amžiaus. Jos gali jį sulėtinti, tačiau negali jo sustabdyti, ir jos taip pat nesugebės sustabdyti populiacijos augimo.

Žinoma, jos mėgino įvairiausius būdus, teršalus maiste, teršalus vandenyje, jos mėgino sukurti ligas, mėgino manipuliuoti genetiniu kodu ir daryti daugelį dalykų. Praeityje jos naudojosi genetine inžinerija reprodukciniams gebėjimams apriboti, tą patį jos mėgino daryti ir šiandien, tačiau visos šios priemonės nesustabdys Aukso Amžiaus atėjimo.

Mes jau peržengėme kritinę masę. Jos vis dar gali jį sulėtinti, ir mes kažkuriuo metu ateityje galbūt daugiau apie tai pakalbėsime, tačiau turite žinoti, kad puolusios būtybės pralaimi žaidimą. Kai kurios iš jų šito nesuvokia, kai kurios iš jų nenori to pripažinti, tačiau jos pralaimi ir tikrai nesugebės sustabdyti populiacijos augimo, kol jis pasieks natūralią būseną, kuri, kaip sakėme anksčiau, yra 10 milijardų žmonių.

Galėtume sakyti, kad joms iš tiesų nerūpi populiacijos dydis, joms rūpi kontroliuoti populiaciją. Tad jos ne tiek kad nori apriboti populiacijos dydį, kiek nori išsaugoti kontrolę, nori išsaugoti šį labai nelygų turto pasiskirstymą, kurį matote planetoje, kuomet, kaip sakėme, net ir Jungtinėse Valstijose vis mažesnis žmonių ratas kontroliuoja vis didesnį visuomenės turto procentą.

Jau anksčiau sakiau, kad labiau išsivysčiusios šalys yra, tam tikra prasme, tarsi viduramžių kilmingųjų klasė, kuri susigrobė didžiulius esamų išteklių kiekius ir tuo būdu laiko daugelį trečiojo pasaulio šalių skurde ir neprievalgyje, o šitai, žinoma, nėra tvaru. Kadangi žmonės, ne tik puolusios būtybės, bet ir patys žmonės išsivysčiusiose šalyse nenorėjo ištiesti rankos ir padėti kitoms šalims pakilti aukščiau, populiacijos augimas taip pat turi funkciją vis labiau išryškinti šią problemą, kol ji pasieks tikros krizės mastą, ir žmonės Vakarų šalyse nebegalės daugiau ignoruoti to, kas vyksta kitose šalyse. Būtent tokia, kaip jau anksčiau sakėme, yra imigracijos priežastis. Žmonės atvyksta, pavyzdžiui, iš Afrikos į Europą, kadangi Europos šalys nesinaudojo savo turtais tam, kad eitų ir pagerintų gyvenimo sąlygas tenai, idant žmonėms nereikėtų kraustytis iš Afrikos šalių.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels