Visą kaimynystę užimantys imigrantai

Klausimas: Ar galėtų, prašau, mokytojai man padėti pamatyti tai, ko nematau šiuo klausimu? Žvelgiant iš mano perspektyvos, kaip Amerikoje gyvenančio žmogaus, mes patyrėme imigrantų antplūdį iš Indijos, Azijos ir ispanakalbių kultūrų, ir šie imigrantai užvaldė ištisus rajonus. Vidurinės klasės amerikiečiai, gyvenantys tose vietovėse, nebegali su jais varžytis ir pirkti namų tose vietovėse.

Be to, daugelis jų neasimiliuojasi, jie lieka savo grupėse ir užsiima lobizmu prieš europietiškos kilmės amerikiečius. Liberalūs baltiesiems prielankūs žmonės Amerikoje, bent jau darau tokią prielaidą, kad tai yra liberalūs, baltiesiems prielankūs žmonės Amerikoje, tai leidžia ir skelbia, kad yra blogai būti baltuoju, ir verčia baltaodžius amerikiečius, kurie mano, kad turėtų būti priimami kažkokie įstatymai situacijai suvaldyti, jaustis rasistais. Nieko negalite sakyti, tiesiog privalote palikti savo namus, kuriuose užaugote, nes jums jie tapo nebeįperkami, ir kai ištisos mokyklos dabar yra tapusios indų-azijiečių, nebeatrodo, kad bendruomenė Amerikoje būtų čia dėl egzistuojančių amerikiečių. Jaučiu tokį didelį pyktį sukylant savo čakrose dėl visų šių dalykų. Anksčiau man rasė buvo visiškai nesvarbi, bet dabar jaučiu pyktį imigrantams. Ar tai man yra kažkokia iš ankstesnio gyvenimo kylanti problema? Kodėl kai kurie baltieji nekenčia kitų baltųjų žmonių? Kodėl tai vyksta Amerikoje, bet taip pat ir Europoje? Ar tai sunaikins egzistuojančias Europos ir Amerikos kultūras ir žmones? Prašau, ar galėtų mokytojai man duoti aukštesnę perspektyvą, kodėl tai vyksta? Ką būtų galima dėl to padaryti ir ko aš savyje nematau? Esu nuoširdus dvasios mokinys ir noriu pamatyti tai, ko nematau. Dėkoju už jūsų pagalbą.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. Amerikai skirtame vebinare.

Na, jeigu nori pamatyti tai, ko savyje nematai, pamąstyk apie tai, ką sakai savo klausime. Sakai, kad imigrantai yra linkę suformuoti uždaro rato bendruomenes ir nenori asimiliuotis, nenori integruotis, jie nebendrauja su baltaodžiais amerikiečiais. Tu dabar tai identifikuoji pagal rasę. Tačiau jeigu atsitrauktum žingsnelį atgal, pamatytum, kad tai nėra rasinė problema. Tai yra psichologinė problema, kurią galite rasti viso pasaulio žmonėse, nes žmonės yra linkę būti šalia žmonių, su kuriais jie yra pažįstami. Taip, galite tai identifikuoti kaip rasės dalyką, tačiau tai taip pat gali būti religija ir daugelis kitų charakteristikų. Tad matote, jog egzistuoja šis polinkis būti šalia žmonių, su kuriais esate pažįstami, ir nepasitikėti tais, kurie yra kitokie. Tai nėra specifiškai rasės dalykas, tai yra psichologinis grupinio mąstymo dalykas, grupinė sąmonė.

Ir nėra taip, kad nesi teisus tuose dalykuose, kuriuos išsakai apie šias imigrantų grupes. Bet ar nematai, kad požiūris, kurį tu matai juose, yra lygiai toks pat, kurį tu turi savyje ir savo grupėje? Nori būti šalia kitų žmonių, kurie yra tokie patys kaip tu, ir su tam tikru įtarumu žiūri į žmones, kurie yra kitokie. Kituose matai tai, ką pats turi savyje, tačiau dar ne visai tai pamatei. Aukštesnė perspektyva čia yra šitai transcenduoti, žiūrėti į tai kaip iš atskirųjų savasčių ateinančius dalykus. Ir, vėlgi, galite sakyti, ir daugelis žmonių tai sakys: „Bet tai yra žmonės, kurie atvyksta į mūsų šalį ir keičia dalykus.“ Jūs tai matote visame pasaulyje. „Mes čia buvome pirmieji. Mes esame tradiciniai amerikiečiai. Tai į mūsų šalį jie atvyksta. Jie turėtų paklusti mūsų taisyklėms. Jie turėtų elgtis taip kaip mes.“ Tačiau būtent šis mentalitetas sukuria konfliktus tarp žmonių grupių. Jeigu esate nuoširdus dvasios mokinys, einantis keliu į Kristiškumą, jums reikia pasistengti pakilti virš šios sąmonės, atsikratant šių atskirųjų savasčių.

Nesakau, kad tai yra lengva užduotis, aš tik sakau, kad tai būtų geriausias būdas jums daryti dvasinį progresą iš šios situacijos. Žinoma, taip pat galite mąstyti ir apie persikėlimą, tačiau būtų žymiai geriau ieškoti atskirųjų savasčių, kurias turite. Esi visiškai teisus, kad daugeliui žmonių tai siejasi su ankstesnių gyvenimų dalykais. Jeigu pažvelgtumėte į Žemės istoriją, pamatytumėte, kad yra daug, daug pavyzdžių, kai grupė žmonių gyveno tam tikroje vietoje. Jie turi tam tikrą homogenišką sąmonę, ir staiga jie patiria žmonių iš kitos kultūros antplūdį, kurie atrodo ardantys arba grasinantys suardyti šį tenai egzistavusį status quo. Tačiau problema čia yra ta, kad, daugeliu atvejų, kai egzistuoja šitoks status quo, šie žmonės gali turėti patogų gyvenimą, tačiau jie neauga, bent jau ne maksimaliu tempu. Štai kodėl, jeigu norite į tai pažvelgti iš visuotinės perspektyvos, galite žiūrėti į šį žmonių antplūdį, į šį žmonių judėjimą kaip į Skaudžių Smūgių Mokyklos aspektą, kai žmonės yra linkę stagnuoti.

Jūs taip pat galite pažvelgti į žmones, kurie atvyksta iš kitos kultūros, ir galite savęs paklausti: ar jie buvo priversti išvykti, tad ar jie yra pabėgėliai? O gal jie pasirinko išvykti, nes nori geresnio gyvenimo? Daugeliu atvejų, tie, kurie buvo priversti išvykti, nenori palikti savo kultūros, ir būtent dėl to jie nenori asimiliuotis, tuo tarpu tie, kurie pasirinko išvykti, nes nori geresnio gyvenimo, paprastai yra atviresni prisitaikyti prie savo naujos šalies. Tačiau jeigu į tai pažvelgtumėte iš bendro augimo perspektyvos, pamatytumėte, kad dalis Skaudžių Smūgių Mokyklos yra tai, jog žmonės yra judinami iš vietos į vietą, ir tai verčia juos permąstyti savo požiūrį, savo mąstymą, status quo, su kuriuo jie užaugo, ir tai suteikia galimybes augti. Buda sakė: „Išvykdami iš savo gimtosios šalies įvykdote pusę savo Dharmos.“ Ir tais žodžiais jis norėjo pasakyti, kad tai yra dalis jūsų Dharmos įveikti mąstymą, su kuriuo užaugote, su kuriuo buvote auginami, ir nuo jo išsilaisvinti bei suvokti, kad esate dvasingas žmogus.

Jūsų neapibrėžia šios išorinės charakteristikos ir ši kultūra, ir šis mąstymas. Tai, žinoma, nepateisina daugelio smurto aktų ir karų, kurie sukelia priverstinę imigraciją. Nesakau, kad tai yra pateisinama, ar kad tai nesukuria karmos tiems, kurie priverčia kitus žmones išsikelti. Aš tik sakau, kad matote daug, daug vietų pasaulyje, kuriose turite reliatyviai homogenišką žmonių grupę, kurie gyveno toje vietovėje keletą kartų, jie susikūrė tam tikrą mąstymą, tam tikrą kultūrą, kuri jiems gali būti labai patogi, tačiau jie neauga. Ir vienintelis būdas iš tiesų atnešti augimą, yra tai suardyti. Ir esmė yra tokia, kad yra daug, daug grupių, kurios, jeigu būtų atviresnės savanoriškai augti, turėdamos noro kvestionuoti dalykus, joms nereikėtų patirti šio imigrantų antplūdžio. Šie imigrantai galėtų vykti kitur. Ar netgi, jeigu jiems visgi tektų susidurti su šiuo imigrantų antplūdžiu, tai jiems nesukeltų jokių problemų. Jie nejaustų iš jų grėsmės.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels