Dangus

Artėjantys prezidento rinkimai Ukrainoje

Klausimas: 2024 metais Ukrainoje vyks prezidento rinkimai. Viena vertus, rinkimai demonstruoja šalies pasišventimą demokratiniams principams. Kita vertus, jų reikalingumas kovojančioje šalyje yra kvestionuotinas. Kaip į tai žiūri pakylėtieji mokytojai?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. konferencijoje Kazachstane.

Na, būtų geriau atidėti rinkimus tol, kol karas bus dabartinėje savo būsenoje. Ir vis dėlto, dėl to turi nuspręsti Ukrainos vadovybė. Mes pilnai pripažįstame iš pakylėtosios perspektyvos, kad Ukrainos lyderiai yra labai sunkioje padėtyje. Jie, kaip yra sakoma sename posakyje, yra atsidūrę tarp kūjo ir priekalo. Kūjis, žinoma, yra Rusija, kuri nori pasiekti savo tikslus. Tačiau priekalas yra Vakarų demokratijos, kurios nori toliau palaikyti Ukrainą, tačiau jos tai darys tik tuomet, jeigu Ukraina liks ištikima demokratiniams principams. Ukraina jaučia spaudimą rengti rinkimus taip, kaip buvo numatyta, ir padaryti juos kaip įmanoma laisvesnius, šitaip pademonstruojant savo pasišventimą demokratiniams principams. Tačiau, kaip sakiau, kol karas siaučia taip stipriai, kaip siaučia šiuo metu, būtų geriau sakyti, kad mes atidėsime rinkimus metams, o tuomet pažiūrėsime, kaip viskas bus.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels