Drakonas emocinėje Rusijos plotmėje

Klausimas: Norėčiau paklausti apie drakoną emocinėje plotmėje, apie kurį kalbėjo Mokytojas MOR Novosibirsko konferencijoje 2013 metais – ar kas nors nuo to laiko pasikeitė?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo MOR per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Rusijoje, Novosibirske 2017 metais.

Jūsų išsakyti prašymai padarė labai pozityvų poveikį, sumažindami šio drakono jėgą ir galią. Galite tai matyti iš to, kad šioje konferencijoje apie tai nebekalbėjome, nes yra kitos problemos, į kurias yra svarbiau sutelkti savo dėmesį, kad galėtume judėti pirmyn.

Vis dar tebėra vertinga jums įsisąmoninti šią problemą ir išsakyti su tuo susijusius prašymus, tačiau taip pat yra svarbu išsakyti prašymus dėl tų problemų, į kurias jūsų dėmesį atkreipėme šioje konferencijoje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels