Dangus

Dvasiniai šiuolaikinės Rusijos protėviai

Klausimas: Kokias šalis arba organizacijas galima laikyti dvasiniais šiuolaikinės Rusijos protėviais? Kaip pakylėtieji mokytojai dirbo su Rusija istorijos eigoje?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Lanelo per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Rusijoje, Novosibirske 2017 metais.

Na, dvasiniai šiuolaikinės Rusijos protėviai yra, žinoma, senovės Rusija, nes Rusija pastaraisiais šimtmečiais nebuvo nukariauta ar užvaldyta kitų civilizacijų, ir turėjo galimybę vystytis savo sąmonės būsenos ribose. Galite nurodyti tam tikrus praeityje į Rusiją įvykusius įsiveržimus, tačiau net ir tai, kas įvyko per antrąjį pasaulinį karą, kurį jūs vadinate didžiuoju patriotiniu karu, iš tiesų nebuvo tai, ką matėte kitose šalyse. Tad pagrinde savo šaknimis tai siekia senovės laikus, kuomet pirminiai rusai nusprendė nepriiminėti sprendimų ir ši tendencija tiesiog buvo tęsiama ir toliau, ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl šie žmonės įsikūnijo šalyje, kuri yra ganėtinai izoliuota, o taip pat išsibarsčiusi po tokius milžiniškus plotus, kad neturėjo tokios stiprios nacionalinės sąmonės kaip kai kurios kitos mažesnės šalys. Net ir šiandien galėtume sakyti, kad Rusija neturi tokios stiprios nacionalinės sąmonės, kaip matote kai kuriose mažesnėse šalyse, kuriose žmonės gyvena arčiau vieni kitų ir todėl turi didesnį bendros kultūros pajautimą.

Kaip pakylėtieji mokytojai mėgino padėti Rusijai? Na, mes, žinoma, mėginome padėti pirminiams Rusijos žmonėms pasiekti šį tašką, kuriame jie išdrįstų priiminėti sprendimus. Šiek tiek aprašiau tai savo ankstesniuose atsakymuose. Sakiau, kad tam tikru lygmeniu sugebėjome dirbti su Petru Didžiuoju. Taip pat buvo ir kitų lyderių, turėjusių tam tikrą susiderinimą su mumis, tačiau taip pat buvo ilgi periodai Rusijos istorijoje, kuomet mes visiškai negalėjome dirbti su Rusijos žmonėmis ar Rusijos šalimi. Neseniai praėjusioje istorijoje matėte, kaip, žinoma, komunistinės eros laikais visi šie komunistiniai lyderiai turėjo labai mažai atvirumo susiderinti su pakylėtaisiais mokytojais. Dauguma jų net nesugebėjo ir nenorėjo to daryti, tačiau net jeigu kai kurie iš jų būtų sugebėję su mumis susiderinti ir būtų gebėję gauti tam tikras idėjas, egzistavo labai mažai galimybių, kad šios idėjos bus išgirstos, o ką jau bekalbėti apie jų įgyvendinimą ar veikimą pagal jas. Tad Rusijos istorijoje buvo periodų, kuomet tiesiog turėjome atsitraukti ir leisti Rusijos žmonėms mokytis iš skaudžių smūgių mokyklos. Tai taip pat yra ir dėl to, kad kai žmonės nenori priiminėti savarankiškų sprendimų, egzistuoja limitas, ką dėl jų galime padaryti.

Mes nesame panašūs į diktatorius, kurie ateitų ir sakytų žmonėms, ką šie turėtų daryti, mes visada siekiame padėti žmonėms priimti geresnius sprendimus, ir būtent dėl to, ar tai būtų šalis, ar jūs, kaip individualus mokinys, jeigu visiškai nenorite priiminėti sprendimų ir tiesiog laukiate tobulo sprendimo, prieš išdrįsdami kažko imtis, tuomet iš tiesų negalime su jumis dirbti, nes mes nesakysime jums, ką turėtumėte daryti. Jūs turėsite patys priimti sprendimus, ir tuomet mes galėsime toliau jus vesti, parodydami, kaip galėtumėte paversti šį pirminį sprendimą geresniu sprendimu, o tuomet netgi dar geresniu sprendimu ir taip toliau. Tačiau jūs privalote ryžtis pradėti šią sprendimų priiminėjimo grandinę, o jeigu tiesiog stovite ir niekur nenorite pajudėti, privalome pasitraukti ir laukti, kol tapsite atviri mūsų vedimui.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels