Holodomoras ir Ukrainos žmonių karma

Klausimas: Mylima Motina Marija, noriu paklausti, kokios buvo karminės holodomoro, didžiojo 1932-33 bado, priežastys? Šį badą dirbtinai sukūrė Stalino režimas, ir jis nusinešė 6 milijonų ukrainiečių gyvybes, gyvenusių derlingiausiose Europos žemėse. Ukrainiečiams holodomoras yra labai skausminga tema, ir Sovietų Sąjungos egzistavimo metais buvo uždrausta jį net minėti. Ar gali būti, kad visatos veidrodis grąžino ukrainiečiams jų karmą, sukurtą taip vadinamo Žmonių Išlaisvinimo Judėjimo, vadovaujamo Bohdan Kmelnytsky, kuris 1648 metais įvykdė daug žiaurumų prieš lenkus, katalikus ir žydus, sukeldamas daugelio nekaltų žmonių kančias?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Ukrainoje 2019 metais:

Norėčiau pasiūlyti visiems ukrainiečiams, kurie iš tiesų norėtų atiduoti man savo skausmą, paimti šį skausmą iš jų, jei jie ryšis jį paleisti. Jo paleidimas reiškia, kad taip pat paleidžiate pyktį tiems, kurie tai sukėlė, ir taip pat paleidžiate troškimą atkeršyti ar pamatyti kaltininkus nubaustus. Turite atleisti, nes tai yra vienintelis būdas jums paleisti skausmą. Tai yra mano pasiūlymas visiems, kurie klausys arba skaitys šį atsakymą. Ir taip pat jūs, kurie esate pakylėtųjų mokytojų mokiniai, galite suorganizuoti kokį nors susirinkimą arba parašyti man skirtą invokaciją, kurią žmonės galėtų kalbėti, kad tai būtų galima sudeginti ir kolektyvinėje sąmonėje.

Na ir dabar klausimas yra toks: „Ar tai buvo tiesioginė karminė grąža?“ Ir štai čia mums reikia būti labai atsargiems. Nes, žinoma, egzistuoja tendencija žmonėms galvoti, kad, kai turite karmos suvokimą, kažkas gali nutikti, kažkas blogo jums šiame gyvenime gali nutikti tik tuomet, jeigu kažkam kažką blogo padarėte ankstesniame gyvenime. Tai iš tiesų nėra tiesa. Priežastis, žinoma, yra laisva valia. Tad turite suprasti, kad jūsų aprašyta situacija, holodomoras, nebuvo tiesioginė karminė pasekmė.

Egzistuoja tam tikros karminės situacijos kai kuriems žmonėms gyvenantiems dabartinėje Ukrainos teritorijoje. Tačiau tai savo šaknimis siekia daug senesnius laikus, nei yra užfiksuota rašytinėje istorijoje. Tačiau turite suvokti, kaip jau anksčiau sakėme, kad nėra tiesioginio vienareikšmiško atitikimo tarp kažko blogo, kas jums nutinka šiame gyvenime, ir kažko blogo, ką padarėte kitiems ankstesniame gyvenime. Visa tai labiau vyksta sąmonės lygmenyje. Tad esmė čia nėra sakyti, kad Ukrainos žmonėms nutiko šis siaubingas dalykas – ir todėl jie turėjo padaryti kažką siaubingo ankstesniame gyvenime. Realybė yra tokia, kad turite labai sudėtingą situaciją tam tikros ukrainiečių grupės, o tiksliau žmonių, gyvenusių dabartinėje Ukrainos teritorijoje, kolektyvinėje sąmonėje.

Ir taip pat turėjote labai sudėtingą situaciją tarp Stalino Rusijoje gyvenusių žmonių, o taip pat, žinoma, Stalino Rusijos vadovybėje, kurios vadas buvo pats Stalinas. Tad būtent ši sąmonių sąveika sukūrė pagrindą energetiniame lygmenyje, kuris tuomet materializavo fizinį įvykį. Tačiau fizinis holodomoro įvykis buvo daug žiauresnis už visus kitus kada nors Ukrainos žmonių praeityje nutikusius dalykus. Deja, būtent tai dažniausiai ir nutinka, kai situaciją perima ir išpučia puolusios būtybės.

Jeigu pažvelgtumėte į kitą situaciją, galėtumėte pažvelgti į holokaustą ir sakyti: „Ar žydai kada nors buvo nužudę tiek daug žmonių savo praeityje?“ Galite matyti, kad rašytinėje istorijoje, nors jie ir vykdė kažką labai panašaus į genocidą, ką galite matyti iš kai kurių Biblijos knygų, jo mastai nebuvo tokie dideli. Tad suvokiate, jog sakau, kad Ukrainos žmonės turėjo tam tikrą pažeidžiamumą, kadangi jų sąmonėje, kaip kalbėjo Arkangelas Mykolas ir kaip aš taip pat kalbėjau, buvo šis noras spręsti problemas smurtinėmis, o ne taikiomis priemonėmis.

Tad tai juos padarė pažeidžiamus šiems Stalino ir jo valdžios veiksmams. Tačiau už Stalino stovėjusios puolusios būtybės dar labiau išpūtė situaciją, tad fizinėje plotmėje įvykusių įvykių mastas buvo daug didesnis už šį karminį pažeidžiamumą. Ir būtent tai jos dažnai daro, tiesiog tam, kad sukurtų chaosą ir kančias, kurie jiems leistų vogti žmonių energiją.

Ir taip pat matote, kad Stalinas turėjo ambiciją pademonstruoti visiems Sovietų Sąjungos piliečiams, kad jie negalės pasipriešinti jo mašinai. Tai buvo panašu į įžymųjį televizijos serialą „Star Trek,“ kuriame buvo skleidžiamas šūkis: „Priešintis beprasmiška“. Ir būtent tokią žinią Stalinas skleidė visiems žmonėms, kurie tuo metu buvo Sovietų Sąjungos arba Varšuvos pakto dalimi – „priešintis beprasmiška,“ nes paprasčiausiai būsite nužudyti.

Tad turite čionai būti labai labai atsargūs. Todėl kad, viena vertus, nenoriu, jog Ukrainos žmonės sakytų: „O, mes buvome nekalti, tai Stalinas buvo blogietis, mes to nenusipelnėme.“ Kita vertus, nenoriu, kad jaustumėtės kaltais ir sakytumėte: „Mes turbūt padarėme kažką blogo, kad to nusipelnytume.“ Turite suprasti, kad sąmonėje egzistavo pažeidžiamumas, egzistavo pažeidžiamumas požiūryje, kadangi galime sakyti, jog puolusioms būtybėms nėra neįmanoma panaudoti prievartą prieš žmones, kurie yra visiškai nekalti. Tačiau tai nutinka ganėtinai retai. Daug dažniau pasitaiko taip, kad smurtą patyrę žmonės patys savo sąmonėje turėjo polinkį reaguoti smurtu, siekdami smurtu spręsti problemas arba konfliktus.

Kitaip tariant, jeigu jie būtų turėję panašią galią, jie taip pat būtų galėję pasinaudoti labai drastiškomis, smurtinėmis priemonėmis, spręsdami tai, ką jie laikė problema. Būtent į tai jums reikia pažvelgti. Būtent su tuo jums reikia dirbti Ukrainos kolektyvinėje sąmonėje. Kai tai pašalinsite, pamatysite, kad visa šalis atliks tokį milžinišką šuolį į priekį, kad daugumai žmonių šiandien būtų sunku net patikėti, kad tai galėtų būti įmanoma.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels